• EN
پنج‌شنبه, 29 فروردين 1398
مؤسسه تحقيقات آب

تاريخچه،   اهداف و وظايف مؤسسه
 

تاريخچه
درسال1346 سازماني تحت عنوان مركز تحقيقات ولابراتوار وابسته به وزارت نيرو، به منظور مدل سازي هيدروليكي سد ها و تاسيسات آبي آغاز به كار نمود. اين مركز در سال 1354 از حوزه ستادي وزارت نيرو منتزع و تحت عنوان مؤسسه بررسي ها و آزمايشگاه هاي منابع آب به كار خود ادامه داد. در سال 1368، هيات وزيران مؤسسه فوق را به سازمان تحقيقات منابع آب تبديل نمود. اهداف اين شركت انجام تحقيقات و مطالعات كاربردي در زمينه منابع آب و ارائه راهكارهايي به منظور بهبود كمي و كيفي آب كشور بود. در سال 1370 همگام با روند خصوصي سازي واحدهاي مختلف تحت پوشش وزارت نيرو، شركت فوق تبديل به يك شركت نيمه دولتي و مجموعه اي خودگردان با عنوان مركز تحقيقات آب گرديد كه فعاليت در زمينه هاي مهندسي رودخانه و دريا و سواحل را نيز آغاز نمود.
از آن زمان، محدوديت هاي ناشي از خودگرداني، به عنوان مانعي بر سر راه ظرفيت سازي و انجام فعاليت هاي تحقيقاتي منسجم و منطبق با نيازهاي صنعت آب كشور، بروز نمود. از سوي ديگر، مراكزي براي پاسخگويي به برخي ضرورت هاي پژوهشي آب در ساير نقاط كشور تاسيس شدند. پس از تثبيت ستاد تحقيقات آب در قالب معاونت پژوهشي سازمان مديريت منابع آب ايران ، كمبود يك مجموعه اجرايي توانمند براي پيشبرد همه جانبه امر تحقيقات در پيكره امور آب كشور نمايان گرديد. لذا به منظور تجميع كليه فعاليتهاي پژوهشي آب كشور، مؤسسه تحقيقات آب پس از اخذ مجوز قطعي از وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوري در سال 1380 رسماً هويت يافت و از نيمه دوم سال 1381 عملا ًفعاليت خود را آغاز نموده است . 

اهداف مؤسسه
مطابق اساسنامه مصوب، اهداف مؤسسه به صورت زير تعيين شده اند:
_ توسعه و گسترش پژوهش، تعميق دانش و توليد فناوري در امور آب 
_ كوشش براي دستيابي به دانش و فناوري هاي نوين جهاني امور آب 
_ زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي درباره مباحث آب و كاربرد 
 علمي و فني براي بهره برداري بهينه از منابع آب

وظايف مؤسسه
با توجه به اهداف ياد شده، وظايف مؤسسه عبارتند از:
_ بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي امور آب
_ انجام طرحهاي پژوهشي كاربردي، بنيادي و توسعه اي با هدف دستيابي به دانش فني مورد نياز امور آب 
_ برگزاري دوره ها، همايش ها، كارگاه هاي علمي وتخصصي در زمينه هاي مرتبط با آب 
_ انتشاركتب، نشريات تخصصي و ترويج نتايج تحقيقات ودستاوردهاي علمي درزمينه آب 
_ تشخيص نيازهاي پژوهشي و همكاري در تدوين برنامه هاي پژوهشي مربوطه 
_ ايجاد ارتباط مستمر با دانشگاه ها، واحدهاي تحقيقاتي و انجمن هاي علمي-تخصصي مورد نياز بخش هاي دولتي و غير دولتي در كليه زمينه هاي مرتبط با آب
_ ايجاد ارتباط كارآمد با نيازهاي متخصص و مبتكر در كشور و فراهم نمودن امكانات لازم براي بهره گيري از جديدترين دستاوردهاي پژوهشي امور آب

پژوهشكده ها و مراکز

1.پژوهشكده مهندسي هيدروليك و محيط هاي آبي 
پژوهشكده مهندسي هيدروليك و محيط هاي آبي با هدف انجام تحقيقات در زمينه هاي سازه هاي هيدروليكي، دريا و سواحل، رودخانه، كنترل آلودگي آبها و توسعه مدلهاي رياضي مربوطه و بهينه سازي هيدروليكي طرح هاي بزرگ آبي تشكيل گرديده است.

 2.پژوهشكده مطالعات و تحقيقات منابع آب
شناخت فرآيندهاي چرخه آب، ارزيابي كمي و كيفي منابع و مصارف آب و ارائه راهبردهاي مديريت در مراحل توليد، انتقال و بهره برداري پايدار از منابع آب از اهداف اين پژوهشكده است.

 3. مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر- ساري
انجام مطالعه و تحقيق در زمينه هاي مختلف منابع آبي در درياي خزر و همچنين حوضه آبريز آن با همكاري مراكز پژوهشي و مطالعاتي داخل و خارج از كشور خصوصا" كشورهاي ساحلي درياي خزر و استفاده بهينه از پتانسيل هاي درياي خزر از وظايف اين مراكز است.

 4.مركز ملي مطالعات و تحقيقات سازندهاي سخت (كارست) _ شيراز
 انجام مطالعات و تحقيقات در زمينه شناخت پديده هاي كارستي كشور، تعيين پتانسيل بهره برداري، تهيه مدل هاي كمي، كيفي وارئه روشهاي مديريت وبهره برداري بهينه منابع آب موجود در سازندهاي سخت (كارست) با استفاده از فناوري نوين از وظايف اين مركز مي باشد.

 5.مركز ملي تحقيقات و مطالعات باروري ابرها – يزد
اهداف اين مركز عبارتند از:
_ تقويت موقعيت راهبردي كشور در ارتباط با مسائل آينده مديريت ابرها و سيستم هاي جوي و تعديل آب و هوا در سطح كشورهاي منطقه و جهان
_استحصال آب از طريق اجراي پروژه هاي باروري ابرها
 _ كسب دانش و انتقال فناوري باروري ابرها و تعديل آب و هوا به منظور كسب استقلال فني و اجراي عمليات با استفاده از كليه امكانات فني و انساني داخل كشور
_ پرورش نيروي انساني متخصص جهت انجام تحقيقات و اجراي عمليات باروري ابرها و تعديل آب و هوا
 6.مركز تحقيات آب وفاضلاب
انجام تحقيقات در زمينه هاي تصفيه و توزيع آب، جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، اجراي سيستم هاي مديريت كيفيت آب و محيط زيست و همچنين تدوين استانداردهاي ملي مورد نياز در صنعت آب و فاضلاب از جمله اهداف اين مركز مي باشد. 
   
امکانات و آزمايشگاه ها

 
 نيروي انساني
مؤسسه تحقيقات آب علاوه بر اعضاي هيات علمي و پژوهشگران تمام وقت خود، از همكاري اعضاء هيات علمي دانشگاه ها به صورت پاره وقت بهره مي برد. همچنين دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي نيز در چار چوپ انجام پروژه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري در اين مؤسسه فعاليت مي نمايند.

 آزمايشگاه ها وتجهيزات
مؤسسه تحقيقات آب داراي آزمايشگاه ها و تجهيزات پيشرفته اي است كه بعضا" در سطح منطقه منحصر به فرد مي باشند كه برخي از آنها عبارتند از:
_ آزمايشگاه هيدروليك سازه هاي جنبي سدها
_ آزمايشگاه مهندسي رودخانه و سواحل
_ آزمايشگاه تجهيزات  هيدرومكانيك
_ آزمايشگاه هاي اندازه گيري ايزوتوپ هاي محيطي
_ آزمايشگاه شيمي آب
_ آزمايشگاه رسوب شناسي
_ ايستگاه هوا شناسي و اندازه گيري پارامترهاي محيطي
_ هواپيماها و تجهيزات مربوط به باروري ابرها 
_ شناور تحقيقاتي مجهز به سيستم هيدروگرافي پيشرفته
_ سيستم اندازه گيري پارامتر هاي محيطي آب
 

ارتباطات و اطلاع رساني
مؤسسه تحقيقات آب داراي ارتباطات وسيع علمي_پژوهشي با مؤسسات تحقيقاتي مشابه در ساير كشورها و نهادهاي بين المللي مانند طرح عمران و توسعه سازمان ملل متحد، يونسكو و آژانس بين المللي انرژي اتمي مي با شد. كتابخانه اين مؤسسه با بيش از 7000 عنوان كتاب تخصصي و گزارشهاي فني داراي يكي از غني ترين مجموعه هاي تخصصي مربوط به آب در كشور مي باشد كه مورد استفاده پژوهشگران، كارشناسان و دانشجويان تحصيلات تكميلي واقع مي شود. 

 


DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0