نام دستگاه : لمینو گراف درون چاهی

کشور سازنده : آلمان

مدل : وزنه وفلوتور وسنسور زیر آبی

کاربرد : اندازه گیری و ثبت لحظه ای نوسانات سطح آب درون چاه

امکانات: قابل استفاده درچاهها ی با قطر ۶ اینچ به بالا و حداکثر سطح آب ۱۰۰ مترو دقت 

اسکرول به بالا