نام دستگاه: عمق یاب الکتریکی همراه با حرارت سنج 

ساخت کشور : آلمان 

مدل : دیجیتالی ومدرج سانتیمتری       

کاربرد : اندازه گیری ماهانه سطح آب و درجه حرارت درون چاهها

اسکرول به بالا