نام دستگاه : کامبی باکس (COMBIBOX  )

کشور سازنده : کارخانه  WTW  آلمان

امکانات دستگاه :

  • اندازه­گیری به طریقه دیجیتالی تا عمق ۱۰۰ متری داخل آبخوان
  • محاسبه و ارائه میزان هدایت الکتریکی و دما بر روی صفحه دیجیتال
  • محاسبه و ارائه میزان اکسیژن محلول بر روی صفحه دیجیتال
  • محاسبه و ارائه میزان PH و EH بر روی صفحه دیجیتال
  • قابل حمل بودن و امکان اندازه­گیری آسان
  • دارای کابل ۵ و ۱۰۰ متری

کاربردها :

  • تعیین کیفیت منابع آب در آبرفت و سازندهای سخت و کارست
  • تخمین محل ورود آب به داخل چاه.

 

اسکرول به بالا