ردیف عنوان پروژه / گزارش کارفرما مجری همکار/ همکاران سال کد پروژه فایل
۱ طرح جامع مطالعات منابع آب دریای خزر (مطالعات اقتصادی، اجتماعی) «جلد اول و دوم» مرکز تحقیقات آب گروه مهندسی سواحل و بنادر مدیر پروژه : همایون ذاکر قمصری محمد پورهاتفی، امیر اسفندیارنژاد و سید حافظ سادات‏نژاد ۱۳۷۵ ــــ ــــ
۲ طرح جامع مطالعات منابع آب دریای خزر (مطالعات اقیانوس‏شناسی) مرکز تحقیقات آب گروه مهندسی سواحل و بنادر مدیر پروژه : محمد ریاحی باسم الرمضان، امیر پورمندی و امیر اسفندیارنژاد ۱۳۷۶ ــــ ــــ
۳ طرح جامع مطالعات منابع آب دریای خزر (مطالعات هیدرولوژی رودخانه‏های اصلی منتهی به دریای خزر) مرکز تحقیقات آب گروه مهندسی سواحل و بنادر مدیر پروژه : محمد ریاحی حسین شریفی‏منش، سیدحسین قریشی و امیر اسفندیارنژاد ۱۳۷۶ ــــ ــــ
۴ طرح جامع مطالعات منابع آب دریای خزر (مطالعات هواشناسی در دریا و حوزه آبریز آن) مرکز تحقیقات آب گروه مهندسی سواحل و بنادر مدیر پروژه : محمد ریاحی همایون ذاکر قمصری سید حافظ سادات‏نژاد ۱۳۷۶ ــــ ــــ
۵ طرح جامع مطالعات منابع آب دریای خزر (مطالعات حفاظت ساحلی) مرکز تحقیقات آب گروه مهندسی سواحل و بنادر مدیر پروژه : محمد ریاحی باسم الرمضان، صادق یاری، امیر اسفندیارنژاد، سید حافظ سادات‏نژاد ۱۳۷۶ ــــ ــــ
۶ طرح جامع مطالعات منابع آب دریای خزر (مطالعات رسوب ساحلی) مرکز تحقیقات آب گروه مهندسی سواحل و بنادر مدیر پروژه : محمد ریاحی باسم الرمضان، امیر پورمندی، محمد پورهاتفی، امیر اسفندیارنژاد ۱۳۷۶ ــــ ــــ
۷ طرح جامع مطالعات منابع آب دریای خزر (مطالعات زمین‏شناسی سواحل دریای خزر) مرکز تحقیقات آب گروه مهندسی سواحل و بنادر مدیر پروژه : محمد ریاحی بهزاد نظری، همایون خوشروان، محمد پورهاتفی و امیر اسفندیارنژاد ۱۳۷۶ ــــ ــــ
۸ طرح جامع مطالعات منابع آب دریای خزر (مطالعات آبهای زیرزمینی دریای خزر) مرکز تحقیقات آب گروه مهندسی سواحل و بنادر مدیر پروژه : محمد ریاحی حمیدرضا جهانی و سید حافظ سادات‏نژاد ۱۳۷۶ ــــ ــــ
۹ طرح جامع مطالعات منابع آب دریای خزر (مطالعات بیلان و نوسانات آب) مرکز تحقیقات آب گروه مهندسی سواحل و بنادر مدیر پروژه : محمد ریاحی باسم الرمضان و امیر پورمندی ۱۳۷۶ ــــ ــــ
۱۰ طرح جامع مطالعات منابع آب دریای خزر (مطالعات طراحی شبکه جمع‏آوری اطلاعات) «جلد اول و دوم)» مرکز تحقیقات آب گروه مهندسی سواحل و بنادر مدیر پروژه : همایون ذاکر محمد ریاحی مرتضی منشی‏زاده ۱۳۷۶ ــــ ــــ
۱۱ دستورالعمل روش‏های اندازه‏گیری پارامترهای آب‏وهواشناسی دریایی سازمان مدیریت منابع آب ایران- مرکز تحقیقات آب (تماب) – مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر مشاور : دانشگاه کیش، دکتر محدرضا بنازاده ماهانی ۱۳۷۷ ــــ ــــ
۱۲ مطالعات کاربری اراضی سواحل جنوبی دریای خزر (استان‏های مازندران و گلستان) سازمان تحقیقات منابع آب (تماب) مشاور پردام دکتر صفی‏نیا ۱۳۷۷ ــــ ــــ
۱۳ مطالعات مدل‏سازی ریاضی امواج در دریای خزر «مدل CASWAC» سازمان مدیریت منابع آب ایران- مرکز تحقیقات آب (تماب) – مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر مهندسین مشاور تهران برکلی هوشنگ رئیسی ۱۳۷۶ ــــ ــــ
۱۴ ایجاد بانک اطلاعات آب‏وهواشناسی دریای خزر (سه جلد فنری) سازمان مدیریت منابع آب ایران- مرکز ملی مطالعات دریای خزر شرکت پژوهش‏های انفورماتیک پاسارگاد حجت‏الله مقصودلو ــــ ــــ ــــ
۱۵ مطالعات مد طوفان سواحل جنوبی دریای خزر سازمان مدیریت منابع آب ایران- مرکز ملی مطالعات دریای خزر مهندسین مشاور سازه‏پردازی ایران بخش مهندسی سواحل و بنادر (فرهاد مجد) ۱۳۸۱ کد اقتصادی ۵۴۵-۶۳۹-۱۱۳ اسکن
۱۶ مطالعه آنومالی حرارتی سطح آب دریای خزر سازمان مدیریت منابع آب ایران- مرکز ملی مطالعات دریای خزر مرکز سنجش از دور ایران (وزارت پست و تلگراف و تلفن) احمد توکل ۱۳۸۱ ۱۶۱-۳۱۵-۱۱۶ ــــ
۱۷ مدیریت زیست‏محیطی بهینه در ارزیابی منابع آلاینده و انواع آلودگی‏های موجود در حوضه آبریز استان مازندران و راه‏های مقابله با آن سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مازندران مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر (همایون خوشروان) حافظ غفاری و الهام صانعی ۱۳۸۱ شماره قرارداد ۱۷۱۶۷/۴۰۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۷۹ ــــ
۱۸ پهنه‏بندی درجه خطرآفرینی منابع آلاینده رودخانه‏ها و منابع ساحلی گیلان در محیط GIS سازمان مدیریت منابع آب کشور- معاونت پژوهشی (طرح تحقیقات کاربردی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران حمید مجلل ۱۳۸۰ ENV1- 81042 شماره ۵۲/۱۲۶۹/۸۲ مورخ ۲۲/۹/۸۲ ــــ
۱۹ راهنمای تعیین حد بستر و حریم دریاها، دریاچه‏ها، تالاب‏ها و خورهای کشور معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت نیرو – دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب‏وآبفا مرکز ملی مطالعات دریای خزر ۱۳۸۹ نشریه ۵۳۴ PDF
۲۰ بررسی نوسانات سطح آب دریای خزر در ایستگاه‏های ترازسنجی ساحلی و تعیین علل ناهمخوانی‏های احتمالی شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران- دفتر پژوهش‏های کاربردی مؤسسه تحقیقات آب (مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر) عبدالعظیم قانقرمه ۱۳۹۲ COA4-87059 Word PDF
۲۱ بررسی نقش زمین‏لرزه‌ها در مکانیزم ناپایداری ناحیه ساحلی بخش جنوبی دریای خزر شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران- دفتر پژوهش‏های کاربردی مؤسسه تحقیقات آب (مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر) همایون خوشروان ۱۳۸۹ ــــ Word
۲۲ مطالعه ساختارهای حفاظت سواحل جنوبی دریای خزر و ارائه روش‌های کارآمد جهت حفظ، توسعه و ایجاد آنها به همراه اجرای طرح پایلوت در مناطق میانکاله و کرفون (جلد اول و دوم) شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران- دفتر پژوهش‏های کاربردی (دفتر تحقیقات کاربردی) مؤسسه تحقیقات آب (مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر) همایون خوشروان ۱۳۹۰ COA4-87060 Word PDF
۲۳ مطالعات ارزیابی تأثیر نیروهای ژئودینامیک در نوسانات دریاچه ارومیه شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه‏ای آذربایجان غربی مؤسسه تحقیقات آب (مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر) همایون خوشروان ۱۳۹۲ DCP9101 Word PDF
۲۴ مطالعات تهیه طرح تفصیلی احداث ایستگاه‏های آب‏وهواشناسی دریای خزر مؤسسه تحقیقات آب- مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر وزارت نیرو- شرکت فناوری آب و محیط زیست بخش مهندسی دریا و سواحل ۱۳۸۶ ZB8111-05 ــــ
۲۵ بررسی فرآیندهای رسوبی و هیدرودینامیکی مصب برخی از رودخانه‏های منتهی به بخش جنوبی دریایی خزر سازمان مدیریت منابع آب ایران- معاونت پژوهشی (طرح تحقیقات کاربردی) معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال) دکتر همایون خوشوان ۱۳۸۰ COA1-87121 ــــ
۲۶ دریاچه ارومیه شورآبی سفید مؤسسه تحقیقات آب (مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر) ـــــــ دکتر همایون خوشوان و مهندس علیرضا دائمی ۱۳۹۲ ــــ ــــ
۲۷ بررسی تطبیقی ملی و بین‌المللی مباحث فنی و زیست محیطی آب شیرین‌کن‌ها به‌ویژه روش‌های جدید دفع پساب آن‌ها در دریای خزر مؤسسه تحقیقات آب مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ۱۳۹۸ word
۲۸ دستورالعمل پایش کمی و کیفی منابع آب دریای خزر (با تأکید بر شاخص‌های زیست‌محیطی، حکمرانی انسانی و اقتصادی) مؤسسه تحقیقات آب مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ۱۳۹۸ word
اسکرول به بالا