ردیف

عنوان

پژوهشگر/ همکار

سال انجام

فایل

۱

تحلیلی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب دریای خزر

رضا اکتائی

۱۳۷۸

اسکن

۲

استفاده از روش‏های بیولوژیک در حفاظت مناطق ساحلی بخش جنوبی دریای خزر

همایون خوشروان

۱۳۷۸

ــــ

۳

آبگرفتگی سواحل جنوبی دریای خزر

عبدالعظیم قانقرمه

۱۳۷۸

پرینت موجود است

۴

برآورد طول خط سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از داده‏های ماهواره‏ای

– شعبان شتائی- جواد ملک- شاداب شاهینی

۱۳۸۷

ــــ

۵

دریا، دریاچه‏ها و تالاب‏های ایران

شاداب شاهینی

۱۳۷۸

اسکن

۶

پهنه‏بندی ریخت شناختی سواحل جنوبی دریای خزر

همایون خوشروان

۱۳۷۹

ــــ

۷

ارزیابی آسیب‏پذیری سواحل جنوبی خزر در مقابل نیروهای هیدرودینامیکی با استفاده از اطلاعات جغرافیایی GIS

ــــ

۱۳۸۳

word

۸

آسیب‏پذیری سواحل جنوبی دریای خزر (ارزیابی تغییر شکل رفتاری مورفودینامیک و رسوبات سواحل جنوبی خزر)

همایون خوشروان

۱۳۸۴

word

۹

آسیب‏پذیری سواحل جنوبی دریای خزر (آنالیز حوضه رسوبگذاری سواحل جنوبی دریای خزر)

همایون خوشروان

۱۳۸۶

word

۱۰

پهنه‏بندی مورفولوژیکی مناطق ساحلی پیرامون جزیره قشم و ارزیابی تغییر شکل مورفودینامیکی آنها تحت تأثیر عملکرد نیروهای حاصل از زمین‏لرزه

همایون خوشروان

۱۳۸۵

ــــ

۱۱

نقش نوسانات سریع آب و عوامل انسانی در تغییر شکل ساختار مورفودینامیکی دریای خزر (فاز نخست : سواحل میانکاله – امیرآباد)

– همایون خوشروان- سیده معصومه بنی‏هاشمی و محبوبه سادات هاشمیان

۱۳۸۹

Word+PDF

۱۲

بررسی تغییرات عوارض ساحلی دریای خزر بر اساس داده‌های دورسنجی (مجموعه فازهای ۱ تا ۳ مطالعات، محدوده میانکاله- رویان)

سیده معصومه بنی‏هاشمی

۱۳۹۲

فایل نقشه‏ها

۱۳

– بررسی تغییرات رسوبات ساحلی در کرانه جنوبی دریای خزر (بر اساس نمونه‌های برداشتی از پنج گشت دریائی            ۹۱-۱۳۹۰)

سمیه روحانی‏زاده

۱۳۹۲

Word+PDF

۱۴

بررسی خواص کیفی آب دریای خزر و رودخانه‌های مهم منتهی به آن‏ (بر اساس نمونه‌های آب برداشتی طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲)‏

– مائده آخوندیان و سیده معصومه بنی‏هاشمی

۱۳۹۲

Word+PDF

۱۵

بررسی تغییرات نیمـرخ‌های ساحلی و بستـر دریا (در ایستگاه‌های شاخص سواحل جنوبی دریای خزر‏)

– سیدحسین یعصوبی وسیده معصومه بنی‏هاشمی

۱۳۹۲

Word

۱۶

بررسی امواج در کرانه جنوبی دریای خزر

قاسم نژادقلی

۱۳۷۸

ـــ

۱۷

آشنائی با گیاهان مقاوم به شوری و استفاده از آب دریا در کشاورزی

رضا اکتائی

 

ـــ

۱۸

مجموعه بررسی‏های نحوه شکل‏گیری خلیج گرگان، شکل‏گیری تراس‏های سواحل شرقی و ………………….دریای خزر

عبدالعظیم قانقرمه

۱۳۷۷

ــــ

اسکرول به بالا