ردیف

عنوان

نویسنده/ مؤلف

مترجم

ویرایشگر

سال انجام

۱

آئین‏نامه ایستگاه‏ها و پست‏های آبشناسی ساحلی (اتحاد جماهیر شوروی سابق)

محققان و دانشمندان انستیتو دولتی اقیانوس‏شناسی

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی، عبدالعظیم قانقرمه

۱۳۷۸

۲

تبخیر و تبادل حرتی دریای خزر

گ. ن. پانین

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۷۹

۳

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو) «خلیج قره‏بغاز، تنظیم کننده تراز آب دریای خزر»

دکتر فرولف

علی شمسی فولادی

جواد ملک

۱۳۸۰

۴

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو)، «دریای خزر، گزارش گشت تحقیقاتی دریائی انجمن کوستو (به ابتکار یونسکو کمیسیون بین‏المللی اقیانوئس‏شناسی، مه- اوت سال ۱۹۹۸)»

فرانس کوستو

 

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۱

۵

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو)، «خزر- نگاهی به گذشته، شناخت آینده (وستنیک‏کاسپیا، شماره ۴ – سال ۲۰۰۲)»

– ایگور. س. زون، – مایکل خ. گلیانتس،

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۲

۶

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو)، «پایش ماهواره‏ای دریای خزر (وستنیک‏کاسپیا، شماره ۶ – سال ۲۰۰۳)»

– ا. گ. کاستیانوی،

– ل. ای. لوبکوفسکی

علی شمسی فولادی

عبدالعظیم قانقرمه

۱۳۸۳

۷

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو) ،«خزر در تاریخ (وستنیک‏کاسپیا، شماره ۱ ، سال ۲۰۰۳)»

ایگور. زون

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۳

۸

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو) ،«خزر، آرال و آب رودخانه‏های روسیه (وستنیک‏کاسپیا، شماره ۳ – سال ۲۰۰۳)»

ای. ی. تیماشف

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۴

۹

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو)، «دلتای رودخانه‏های خزر و واکنش آنها در مقابل تغییرات تراز آب دریا (وستنیک‏کاسپیا، شماره ۶ ، سال ۲۰۰۴)»

– و. ن. میخائیلوف؛

– و. ای. کراوتسووا ؛ – د. و. ماگرتیسکی؛

– م. و. میخائیلووا؛

– م. و. ایسوپووا،

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۴

۱۰

خزر در سه قرن (سلسله رویدادها در قرن‏های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ میلادی)

ایگور س. زون

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۴

۱۱

خزر، توهمات و واقعیات (جلد اول و دوم)

دکتر ایگور س. زون

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۵

۱۲

مسائل پیش‏بینی تراز آب دریای خزر

و. ن. مالینین

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۶

۱۳

دلتای ولگا

ــــ

علی شمسی فولادی

– همایون خوشروان،

– شاداب شاهینی

۱۳۸۹

۱۴

نگاهی نو به محیط زیست دریای خزر

– اولگایسینا؛

– گالینا موناخووا؛

– ناتالیا پوپووا

– ایرنیا رادووانوا؛

– ویتالی تاتارنیکوف؛

– آلکسی کوراپوف؛

– الگازرنیکووا

– و …….

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۹

۱۵

تاریخچه مطالعات خزر

—-

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۹

۱۶

آب‏وهواشناسی دریای خزر (جلد اول و دوم)

دکتر ترزیف؛ دکتر کاساروف؛ دکتر کریموف

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۹۲

اسکرول به بالا