ردیف

نام پایانامه

پدید آورنده

استاد راهنما

داشگاه

تاریخ انتشار

۱

سرشت‎نمایی سنگ مخزن چلکن در چاه خزر-۱ …

مریم مظفری

سیدمحمدموسوی روحبخش

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۱۳۸۶

۲

ماهیئت طبیعی رسوبات ناحیه ساحلی بخش جنوب شرقی دریای خزر از نظر صفحات رسوب‏شناسی …

محمد دنکوبان

عسگر جانعلی زاده – همایون خوشروان

دانشکده فنی بابل گروه عمران

۱۳۸۰

۳

تفسیر نیمرخ‏های لرزه‏ای چهارگوش انزلی (جنوب غرب حوضه خزر جنوبی) از دیدگاه نفگیرها……

محسن کلانی

سعید خدابخش

دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده علوم گروه زمین‏شنسی

۱۳۸۴

۴

نگاهی به‏استان مازندران وبررسی‏مسائل صید دریا ..

اسداله دیوسالار

پرویز کردوانی

دانشکده ادبیات تهران

۱۳۶۹

۵

بالا آمدن آب دریای خزر و اثرات آن بر سواحل …

عبداله شیخ طلائی

خسروبرگی، حسین معماریان

دانشکده فنی تهران

۱۳۷۰

۶

زمین‏شناسی زیست‏چینه‏ای و پالئوژئوگرافی رسوبات دوران چهارم‏درسواحل جنوبی دریای خزر

همایون خوشروان

سیدمحمدعلی جعفریان

دانشکده علوم اصفهان

۱۳۷۳

۷

اقیانوس‏شناسی دریای خزر

فرح بیگدلی

محمدرضا بنازاده

آزاد واحد تهران شمال

۱۳۷۵

۸

ناحیه بندی هیدرودینامیکی سواحل جنوبی دریای خزر براساس ارزیابی موفودینامیکی ساحل

منصوره شهریاری

همایون خوشروان- مسعود ترابی آزاد

آزاد واحد تهران شمال

۱۳۸۲

۹

جانمائی و طبقه‏بندی منابع آلاینده زیست محیطی سواحل جنوبی دریای خزر در منطقه مازندران

حافظ غفاری

حسن امینی راد- همایون خوشروان

دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی مازندران

۱۳۸۲

۱۰

درجه‏بندی میزان سطح انرژی هیدرودینامیکی مناطق ساحلی خزر جنوبی در محیط GIS

آزاده عزیز جلالی

همایون خوشروان-  علی اکبر بیدختی

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۱۳۸۵

۱۱

پهنه‏بندی خطر سونامی‏درسواحل جنوبی دریای‏خزر

سحر امیرنژاد مژدهی

حسین معماریان، مهدی زارع

دانشگاه تهران دانشکده مهندسی معدن

۱۳۸۶

۱۲

ارزیابی تغییرشکل رفتاری ویژگی‏های مورفودینامیک رسوبی سواحل جنوبی دریای خزر طی فصول گرم و سرد

سمیه روحانی‏زاده

همایون خوشروان

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

۱۳۸۵

۱۳

مطالعه و پهنه‏بندی خطرات ژئوتکنیکی در نوار ساحلی دریای مازندران

سولماز بابکان

حسین معماریان- مهدی زارع

دانشگاه تهران- دانشکده‏های فنی- دانشکده مهندسی معدن،

۱۳۸۵

۱۴

بازسازی نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر با استفاده از شواهد رخساره‏ای در رسوبات تحت‏الارضی هولوسن

مهدی احمد کمرپشتی

همایون خوشروان

دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زمین

۱۳۸۶

۱۵

مدیریت زمین‏شناسی زیست محیطی در ارزیابی پتانسیل خطر منابع آلاینده …….. در حوضه آبریز رودخانه هراز

مریم محمدپور

غلامعباس کاظمی- همایون خوشروان

دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده علوم زمین

۱۳۸۶

۱۶

پهنه بندی درجه ریسک و خطر آسیب‏پذیری زیست‏محیطی تالاب میانکاله با استفاده از ….. GIS

احمد نحه گر

همایون خوشروان

آزاد-  واحد بندرعباس

۱۳۸۶

۱۷

بررسی تأثیرات تغییر اقلیم سواحل بر نوسانات آب دریای خزر

رضا عسکری

حسین قربانی‏زاده خرازی مشاور :عبدالعظیم قانقرمه

آزاد – واحد شوشتر

۱۳۸۸

۱۸

طبقه‏بندی زیستگاه‏های ساحلی در ناحیه تالاب میانکاله و معرفی عوامل محدودکننده

مونا عباسی و فریبا آزادی

نوشین سجادی

آزاد- واحد تهران شمال

۱۳۸۹

۱۹

تعیین محدوده شکست امواج با استفاده از مدل موج و جریان دریای خزر (CASWAC) و ویژگی‏های مورفودینامیک رسوبی در سواحل انزلی و امیرآباد

مینو فلک رو

همایون خوشران

دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم دریایی

۱۳۸۹

۲۰

بررسی تأثیر هیدرودینامیک و میزان انتقال رسوب ناحیه شستگی امواج (Swash zone) بر تغییرات بستر سواحل ماسه‏ای

آرش کیانی

میر احمد لشته نشائی

دانشگاه گیلان- دانشکده فنی

۱۳۹۱

۲۱

تعیین شدت آسیب‏پذیری فرسایشی حاصل از نوسانات سریع و فعالیت‏های انسانی در سواحل مازندران مرکزی

ضربعلی شعبانیان

همایون خوشروان

دانشگاه ازاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

۱۳۹۲

۲۲

«مطالعه و مدلسازی پخش پلوم آلودگی رودخانه چالوس در دریای خزر و اثرات محیط زیستی آن»

مریم مهدوی سقندیکلائی

با همکاری آقایان ملک و یعصوبی

دانشگاه تهران

۱۳۹۴

۲۳

تأثیر نوسانات آب دریا بر نیمرخ عرضی سواحل ماسه‏ای

سهیل عطایی حسن کیاده

مهدی عجمی- میراحمد لشته نشایی

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۳۹۴

۲۴

نیازسنجی و اتخاذ راهکارهای مهندسی برای اتصال ایمن و پایدارخلیج گرگان و دریای خزر

سعید رودباری شهمیری

–         دکتر مهدی عجمی دکتر همایون خوشروان

دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه شاهرود

۱۳۹۵

۲۵

بررسی راندمان حذف همزمان فنل و کروم موجودات در آب دریای خزر با استفاده از فوتوکاتالیست TiO2

الهه فقیه‏نصیری

دکتر داریوش یوسفی کبریا دکتر فرهاد قادری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده مهندسی عمران

۱۳۹۶

۲۶

عمق‏سنجی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای

سید حسین میرمحمدی

دکتر کریم سلیمانی، استاد مشاور : سیده معصومه بنی‏هاشمی

مؤسسه آموزش عالی آبان هراز- دانشکده علوم محیطی

۱۳۹۶

اسکرول به بالا