ردیف

نام پایانامه

نام و نام خانوادگی دانشجو

استاد راهنما / استاد مشاور

نام دانشگاه

تاریخ انتشار

۱

نگاهی به‏استان مازندران وبررسی‏مسائل صید و بهره‏برداری ماهی در آن

اسداله دیوسالار

پرویز کردوانی

دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱۳۶۹

۲

بالا آمدن آب دریای خزر و اثرات آن بر سواحل

عبداله شیخ طلائی

راهنما: خسرو برگی

و حسین معماریان

دانشگاه تهران – دانشکده فنی- رشته عمران

۱۳۷۰

۳

زمین شناسی زیست‏چینه‏ای و پالئوژئوگرافی رسوبات دوران چهارم در سواحل جنوبی دریای خزر

همایون خوشروان

راهنما: سیدمحمدعلی جعفریان

مشاور: سیدمحمد موسوی روحبخش

دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم- گروه زمین‏شناسی

۱۳۷۳

۴

زمین‏شناسی زیست‏چینه‏ای و پالئوژئوگرافی رسوبات دوران چهارم‏ درسواحل جنوبی دریای خزر

همایون خوشروان

راهنما: سیدمحمدعلی جعفریان

مشاور: سیدمحمد موسوی روحبخش

 

دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم ، گروه زمین‏شناسی

۱۳۷۳

۵

اقیانوس‏شناسی دریای خزر

فرح بیگدلی

راهنما: محمدرضا بنازاده

مشاور: ایرج بیات

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال- دانشکده علوم و فنون دریایی

۱۳۷۵

۶

مطالعه بخشی از رسوبات و فسیل‏های جانوری دریای خزر- (آشوراده – چالوس)

افشین اصغری

راهنما: ابراهیم امین سبحانی

و علی میثمی

مشاور: احمد معتمد و سیدمحمد موسوی روحبخش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- گروه زمین‏شناسی

۱۳۷۹

۷

بررسی و مطالعات رسوب‏شناسی و ژئوتکنیکی مناطق رسوبگذاری سواحل جنوبی دریای خزر

محمد دنکوبان

راهنما: همایون خوشروان

و عسکر جانعلی زاده

دانشگاه مازندران – دانشکده فنی و مهندسی

۱۳۸۰

۸

ناحیه‏بندی هیدرودینامیکی سواحل جنوبی دریای خزر براساس ارزیابی مورفودینامیکی ساحل

منصوره شهریاری

راهنما: همایون خوشروان و مسعود ترابی آزاد

مشاور: افشین محسنی آراسته

دانشگاه آزاد اسلامی-  واحد تهران شمال- دانشکده علوم و فنون دریایی -گروه فیزیک دریا

۱۳۸۲

۹

جانمائی و طبقه‏بندی منابع آلاینده زیست‏محیطی سواحل جنوبی دریای خزر در منطقه مازندران

حافظ غفاری

راهنما: حسن امینی راد

و همایون خوشروان

دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی

۱۳۸۲

۱۰

ارزیابی تنوع زیستی شکم پایان Gastro Poda در آبهای جنوبی دریای مازندران- رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات

عمار گیلانی لاریمی

راهنما: علی بهمنش

مشاور: همایون خوشروان

 

دانشگاه آزاد اسلامی- رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات

۱۳۸۳

۱۱

تفسیر نیمرخ‏های لرزه‏ای چهارگوش انزلی (جنوب غرب حوضه خزر جنوبی) از دیدگاه نفتگیرهای ساختمانی و چینه‏ای

محسن کلانی

راهنما: سعید خدابخش

مشاور: حسن محسنی و چنگیز امیربهبودی

دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم -گروه زمین‏شنسی

۱۳۸۴

۱۲

درجه‏بندی میزان سطح انرژی هیدرودینامیکی مناطق ساحلی خزر جنوبی در محیط GIS

آزاده عزیز جلالی

راهنما: همایون خوشروان

و علی اکبر بیدختی

مشاور: افشین محسنی آراسته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۱۳۸۵

۱۳

ارزیابی تغییرشکل رفتاری ویژگی‏های مورفودینامیک رسوبی سواحل جنوبی دریای خزر طی فصول گرم و سرد سال

سمیه روحانی‏زاده

راهنما: همایون خوشروان

مشاور : سادات فیض‏نیا

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

۱۳۸۵

۱۴

مطالعه و پهنه‏بندی خطرات ژئوتکنیکی در نوار ساحلی دریای مازندران

سولماز بابکان

راهنما : حسین معماریان و

مهدی زارع

دانشگاه تهران- دانشکده‏های فنی- دانشکده مهندسی معدن،

۱۳۸۵

۱۵

سرشت‎نمایی سنگ مخزن چلکن در چاه خزر-۱- واقع در جنوب غربی دریای خزر بر اساس تلفیق اطلاعات پتروفیزیک، …….

مریم مظفری

راهنما: علیرضا بشری

مشاور: سیدمحمدموسوی روحبخش

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

۱۳۸۶

۱۶

پهنه‏بندی خطر سونامی‏درسواحل جنوبی دریای‏خزر

سحر امیرنژاد مژدهی

راهنما: حسین معماریان و

مهدی زارع

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی معدن

۱۳۸۶

۱۷

بازسازی نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر با استفاده از شواهد رخساره‏ای در رسوبات تحت‏الارضی هولوسن

مهدی احمد کمرپشتی

راهنما: همایون خوشروان

مشاور: حسینعلی مختارپور

دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زمین

۱۳۸۶

۱۸

مدیریت زمین‏شناسی زیست محیطی در ارزیابی پتانسیل خطر منابع آلاینده وابسته به منابع معدنی و چشمه‏های هیدرونرمال در حوضه آبریز رودخانه هراز

مریم محمدپور

راهنما: غلامعباس کاظمی

و همایون خوشروان

دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده علوم زمین

۱۳۸۶

۱۹

پهنه بندی درجه ریسک و خطر آسیب‏پذیری زیست‏محیطی تالاب میانکاله با استفاده از سامانه جغرافیایی GIS

مونا مقدم

راهنما: همایون خوشروان

مشاور: احمد نوحه‏گر

دانشگاه آزاد اسلامی –  واحد بندرعباس- گروه مدیریت محیط زیست

۱۳۸۶

۲۰

ارزیابی حساسیت سواحل استان گلستان با استفاده از شاخص‏های بوم‏شناختی

یاسمن گندمی

راهنما: احمد سواری

و همایون خوشروان

مشاور: وحید چگینی و

عبدالمجید دورقی

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه بیولوژی دریا

۱۳۸۸

۲۱

بررسی تأثیرات تغییر اقلیم سواحل بر نوسانات آب دریای خزر

رضا عسکری

راهنما :حسین قربانی‏زاده

مشاور : عبدالعظیم قانقرمه

دانشگاه آزاد اسلامی آزاد – واحد شوشتر

۱۳۸۸

۲۲

طبقه‏بندی زیستگاه‏های ساحلی در ناحیه‏ی تالاب میانکاله و معرفی عوامل محدودکننده

مونا عباسی و فریبا آزادی

راهنما: نوشین سجادی

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال

۱۳۸۹

۲۳

تعیین محدوده شکست امواج با استفاده از مدل موج و جریان دریای خزر (CASWAC) و ویژگی‏های مورفودینامیک رسوبی در سواحل انزلی و امیرآباد

مینو فلک رو

راهنما : همایون خوشران

دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم دریایی- گروه فیزیک دریا

۱۳۸۹

۲۴

بررسی تغییرشکل زبانه ماسه‏ای میانکاله تحت‏تآثیر عوامل هیدرودینامیک

مریم‏السادات فرهاد باستان

راهنما: همایون خوشروان

مشاور: علی‏اکبر بیدختی و علی کرمی خانیکی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

۱۳۸۹

۲۵

برآورد خسارات ناشی از آلودگی آب و ارزش‏گذاری اقتصادی منابع آب تالاب میانکاله

حامد نخجیری

راهنما: همایون خوشروان و

زهرا عابدی

مشاور: مجید احمدیان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

۱۳۸۹

۲۶

بررسی تغییرات اکولوژیک پوشش گیاهی و زیستگاه‏های سواحل ذخیره‏گاه زیست کره میانکاله با استفاده از ترانسکت

زینب کاظمی گرجی

راهنما : شهریار سعیدی مهرورز و علیرضا نقی‏نژاد

دانشگاه گیلان- دانشکده علوم پایه

۱۳۹۰

۲۷

بررسی تأثیر هیدرودینامیک و میزان انتقال رسوب ناحیه شستگی امواج (Swash zone) بر تغییرات بستر سواحل ماسه‏ای

آرش کیانی

راهنما: میر احمد لشته نشائی

مشاور: جواد ملک

دانشگاه گیلان- دانشکده فنی

۱۳۹۱

۲۸

تعیین شدت آسیب‏پذیری فرسایشی حاصل از نوسانات سریع و فعالیت‏های انسانی در سواحل مازندران مرکزی

ضربعلی شعبانیان

راهنما: همایون خوشروان

مشاور: فرهود آذرسینا

دانشگاه ازاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

۱۳۹۲

۲۹

زمین‏شناسی زیست چینه‏ای و رخساره‏ای رسوبات پلئیستوسن فوقانی هلوسن ناحیه ساحلی میانکاله

فاطمه آقاداداشی ابهری

راهنما: همایون خوشروان

و احمد معتمد

مشاور: محمدرضا اسپهبد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‏شناسی

۱۳۹۲

۳۰

عکس‏العمل ساختاری رسوبات ناحیه ساحلی میانکاله در مقابل فعالیت‏های انسانی و ساخت‏وسازهای ساحلی

سارا نخجیری

 

راهنما: همایون خوشروان و

احمد معتمد

مشاور: محمدرضا اسپهبد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

۱۳۹۲

۳۱

«مطالعه و مدلسازی پخش پلوم آلودگی رودخانه چالوس در دریای خزر و اثرات محیط زیستی آن»

مریم مهدوی سقندیکلائی

راهنما: محمدحسین نیک سخن

مشاور: ناصر حاجی‏زاده ذاکر

دانشگاه تهران- دانشکده محیط زیست

۱۳۹۴

۳۲

نقش و اثرات ساختاری زمین‏شناسی بر منظر زیست‏محیطی به‏ویژه کیفیت و کمیت چاه‏های شرب روستاهای آبریز رودخانه فشم

ابراهیم بیگی

راهنما: پروین فرشچی و همایون خوشروان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

۱۳۹۴

۳۳

تأثیر نوسانات آب دریا بر نیمرخ عرضی سواحل ماسه‏ای

سهیل عطایی حسن کیاده

راهنما: مهدی عجمی

و میراحمد لشته نشایی

دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده مهندسی عمران

۱۳۹۴

۳۴

اثر تغییرات ساحلی بر شاخص‏های مورفودینامیکی بندر آستارا

سورنا قاسمی‏نژاد

راهنما: همایون خوشروان

مشاور: امیرپویا صراف

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

۱۳۹۴

۳۵

نیازسنجی و اتخاذ راهکارهای مهندسی برای اتصال ایمن و پایدارخلیج گرگان و دریای خزر

سعید رودباری شهمیری

راهنما : مهدی عجمی

و همایون خوشروان

دانشگاه شاهرود – دانشکده مهندسی عمران

۱۳۹۵

۳۶

بررسی راندمان حذف همزمان فنل و کروم موجود در آب دریای خزر با استفاده از فوتوکاتالیست TiO2

الهه فقیه‏نصیری

راهنما: داریوش یوسفی کبریا

و  فرهاد قادری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی عمران

۱۳۹۶

۳۷

عمق‏سنجی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای

سید حسین میرمحمدی

راهنما: کریم سلیمانی

مشاور : سیده معصومه بنی‏هاشمی

مؤسسه آموزش عالی آبان هراز- دانشکده علوم محیطی

۱۳۹۶

۳۸

بررسی زون‏بندی پوشش گیاهی سواحل دریای خزر (بابلسر تا بندر امیرآباد) و تأثیر عوامل تخریب روی جوامع گیاهی

سامره تیرگان

راهنما: علیرضا نقی‏نژاد

مشاور: همایون خوشروان

 

دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه

۱۳۹۶

۳۹

طراحی مدل اقیانوسی دریای مازندران

زهره حیدری نشلی

راهنما: محمدتقی زمانیان

و مسعود صدری نسب

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه آموزشی فیزیک دریا

۱۳۹۶

 

 

 

 

 

اسکرول به بالا