حمید کاردان مقدم

دکتر حمید کاردان مقدم

h.kardan@wri.ac.ir

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۶​
محمد بابایی

مهندس محمد بابایی

m.babaee@wri.ac.ir

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۶
حیدر امیرسلیمانی

مهندس حیدر امیرسلیمانی

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۱۵
نادر جعفری

مهندسی نادر جعفری

۰۲۱-۷۷۳۰۴۲۴۸
important-person_318-10744

دکتر دهقانی

علی فرجی

علی فرجی

۰۲۱-۷۷۳۰۴۲۴۸
important-person_318-10744

مهندس محمدرضا شارکی

important-person_318-10744

حسین برادران راد

۰۲۱-۷۷۳۰۴۲۴۸
اسکرول به بالا