دستگاه جذب اتمی SpectrometerAtomicAbsorption مدل Varian- AAS-240

از دستگاه جذب اتمی برای اندازه‌گیری کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب اشعه نوری توسط اتم در حالت گازی است. اسپکتروسکوپی جذب اتمی معمولاً در آزمایشگاه به‌منظور آنالیز فلزات سنگین موجود در آنالیت جهت سنجش کیفیت ماده موردنظر استفاده می‌شود. دقت تشخیص عناصر فلزی در دستگاه مذکور با تکنیک شعله در حد ppm می‌باشد . این دستگاه دارای سیستم  Furnace و پمپ VGA جهت اندازه‌گیری عناصر در حد ppb می‌باشد.

اسکرول به بالا