دستگاه(TOC)Total Organic Carbon مدلTOC-VCSHShimadzu

توسط این دستگاه پارامترهای  کربن‌های آلی، کربن­های غیر آلی، کربن کل ­و نیتروژن کل در نمونه‌های آب‌وخاک شناسایی می‌گردد. این دستگاه قابلیت آنالیز روزانه ۲۰ عدد نمونه را دارد.

اسکرول به بالا