دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

مدل Smart line همراه با KNAUER-PINNCLE PCX

تمام ترکیبات با هر جرم مولکولی، حتی ترکیبات یونی را می‌توان توسط دستگاه مذکور شناسایی کرد. دستگاه HPLC موجود در آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب مجهز به دتکتورهای فلورسانس و UV می‌باشد. دستگاه همراه با مشتق ساز PCX می‌باشد که قادر به آنالیز کاربامات­ها- آمینواسیدها و پلی فسفات‌ها در نمونه‌های آب و فاضلاب با حساسیت بالا و گزینش پذیر ، مطابق با استاندارد است. این دستگاه قابلیت آنالیز روزانه ۱۰ عدد نمونه را دارد .

اسکرول به بالا