دستگاه اندازه‌گیری BOD به همراه انکوباتور مدلHach- BOD Trak TM

دستگاه اندازه‌گیری BOD برای اندازه‌گیری اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی ( BOD ) توسط میکروارگانیسم‌های موجود در فاضلاب  برای تجزیه مواد آلی موجود در  نمونه داده‌شده در دمای خاص طی یک مدت‌زمان مشخص است. این دستگاه قابلیت آنالیز ۱۲ عدد نمونه را طی مدت ۵ روز دارد .

 

اسکرول به بالا