این آزمایشگاه شامل ابزارهای مناسب برای اندازه‏گیری مشخصات بافتی (دانه‏بندی رسوب) و شکل‏شناسی ذرات رسوبی می‏باشد.  

پارامترهای قابل‌اندازه‌گیری در آزمایشگاه رسوب:

۱- اندازه‏گیری مشخصات بافتی (اندازه‏گیری دانه‏بندی رسوبات)

۲- تعیین وزن مخصوص ذرات رسوبی

۳- مورفوسکوپی رسوبات و کانی‌شناسی رسوبات

۴- تعیین درصد کربنات (کلسیمتر)

تجهیزات آزمایشگاهی:

۱- دستگاه لرزاننده (شیکر) و الک‏های دانه‏بندی استاندارد

۲- میکروسکوپ بینوکلر

۳- دستگاه آون

۴- ترازوی دیجیتالی

اسکرول به بالا