افزایش روند تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور

افزایش روند تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کل کشور به‌صورت پراکنده کاهشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته به‌صورت پراکنده در شرق کشور افزایشی خواهد بود.

تناوب بارش‌ها در حوضه‌های آبریز کشور

تناوب بارش‌ها در حوضه‌های آبریز کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در جنوب کشور و به‌صورت پراکنده در برخی از مناطق شمالی و غربی کشور پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت تبخیر آب در حوضه‌های آبریز چگونه است؟

وضعیت تبخیر آب در حوضه‌های آبریز چگونه است؟

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته نخست (این هفته) وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کل کشور به‌صورت پراکنده کاهشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته تغییرات محسوسی در کشور مورد انتظار نیست.

۱ ۲ ۳ ۷۷
اسکرول به بالا