وبینار علمی

وبینار علمی

تهیه نقشه بسیمتری سواحل و دریاچه‌ها با استفاده از فنآوری سنجش از دور

دعوتنامه جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ۱۳۹۹

دعوتنامه جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ۱۳۹۹

دعوتنامه موسسه تحقیقات آب از پژوهشگران صنعت آب کشور جهت بازدید از غرفه این موسسه در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ۱۳۹۹

۱ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱
اسکرول به بالا