ردیف نام پایانامه نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما / استاد مشاور نام دانشگاه تاریخ انتشار
۱ نگاهی به‏استان مازندران وبررسی‏مسائل صید و بهره‏برداری ماهی در آن اسداله دیوسالار پرویز کردوانی دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۶۹
۲ بالا آمدن آب دریای خزر و اثرات آن بر سواحل عبداله شیخ طلائی راهنما: خسرو برگی و حسین معماریان دانشگاه تهران – دانشکده فنی- رشته عمران ۱۳۷۰
۳ زمین شناسی زیست‏چینه‏ای و پالئوژئوگرافی رسوبات دوران چهارم در سواحل جنوبی دریای خزر همایون خوشروان راهنما: سیدمحمدعلی جعفریان مشاور: سیدمحمد موسوی روحبخش دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم- گروه زمین‏شناسی ۱۳۷۳
۴ زمین‏شناسی زیست‏چینه‏ای و پالئوژئوگرافی رسوبات دوران چهارم‏ درسواحل جنوبی دریای خزر همایون خوشروان راهنما: سیدمحمدعلی جعفریان مشاور: سیدمحمد موسوی روحبخش   دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم ، گروه زمین‏شناسی ۱۳۷۳
۵ اقیانوس‏شناسی دریای خزر فرح بیگدلی راهنما: محمدرضا بنازاده مشاور: ایرج بیات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال- دانشکده علوم و فنون دریایی ۱۳۷۵
۶ مطالعه بخشی از رسوبات و فسیل‏های جانوری دریای خزر- (آشوراده – چالوس) افشین اصغری راهنما: ابراهیم امین سبحانی و علی میثمی مشاور: احمد معتمد و سیدمحمد موسوی روحبخش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- گروه زمین‏شناسی ۱۳۷۹
۷ بررسی و مطالعات رسوب‏شناسی و ژئوتکنیکی مناطق رسوبگذاری سواحل جنوبی دریای خزر محمد دنکوبان راهنما: همایون خوشروان و عسکر جانعلی زاده دانشگاه مازندران – دانشکده فنی و مهندسی ۱۳۸۰
۸ ناحیه‏بندی هیدرودینامیکی سواحل جنوبی دریای خزر براساس ارزیابی مورفودینامیکی ساحل منصوره شهریاری راهنما: همایون خوشروان و مسعود ترابی آزاد مشاور: افشین محسنی آراسته دانشگاه آزاد اسلامی-  واحد تهران شمال- دانشکده علوم و فنون دریایی -گروه فیزیک دریا ۱۳۸۲
۹ جانمائی و طبقه‏بندی منابع آلاینده زیست‏محیطی سواحل جنوبی دریای خزر در منطقه مازندران حافظ غفاری راهنما: حسن امینی راد و همایون خوشروان دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی ۱۳۸۲
۱۰ ارزیابی تنوع زیستی شکم پایان Gastro Poda در آبهای جنوبی دریای مازندران- رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات عمار گیلانی لاریمی راهنما: علی بهمنش مشاور: همایون خوشروان   دانشگاه آزاد اسلامی- رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات ۱۳۸۳
۱۱ تفسیر نیمرخ‏های لرزه‏ای چهارگوش انزلی (جنوب غرب حوضه خزر جنوبی) از دیدگاه نفتگیرهای ساختمانی و چینه‏ای محسن کلانی راهنما: سعید خدابخش مشاور: حسن محسنی و چنگیز امیربهبودی دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم -گروه زمین‏شنسی ۱۳۸۴
۱۲ درجه‏بندی میزان سطح انرژی هیدرودینامیکی مناطق ساحلی خزر جنوبی در محیط GIS آزاده عزیز جلالی راهنما: همایون خوشروان و علی اکبر بیدختی مشاور: افشین محسنی آراسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۵
۱۳ ارزیابی تغییرشکل رفتاری ویژگی‏های مورفودینامیک رسوبی سواحل جنوبی دریای خزر طی فصول گرم و سرد سال سمیه روحانی‏زاده راهنما: همایون خوشروان مشاور : سادات فیض‏نیا دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۵
۱۴ مطالعه و پهنه‏بندی خطرات ژئوتکنیکی در نوار ساحلی دریای مازندران سولماز بابکان راهنما : حسین معماریان و مهدی زارع دانشگاه تهران- دانشکده‏های فنی- دانشکده مهندسی معدن، ۱۳۸۵
۱۵ سرشت‎نمایی سنگ مخزن چلکن در چاه خزر-۱- واقع در جنوب غربی دریای خزر بر اساس تلفیق اطلاعات پتروفیزیک، ……. مریم مظفری راهنما: علیرضا بشری مشاور: سیدمحمدموسوی روحبخش دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۶
۱۶ پهنه‏بندی خطر سونامی‏درسواحل جنوبی دریای‏خزر سحر امیرنژاد مژدهی راهنما: حسین معماریان و مهدی زارع دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی معدن ۱۳۸۶
۱۷ بازسازی نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر با استفاده از شواهد رخساره‏ای در رسوبات تحت‏الارضی هولوسن مهدی احمد کمرپشتی راهنما: همایون خوشروان مشاور: حسینعلی مختارپور دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زمین ۱۳۸۶
۱۸ مدیریت زمین‏شناسی زیست محیطی در ارزیابی پتانسیل خطر منابع آلاینده وابسته به منابع معدنی و چشمه‏های هیدرونرمال در حوضه آبریز رودخانه هراز مریم محمدپور راهنما: غلامعباس کاظمی و همایون خوشروان دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده علوم زمین ۱۳۸۶
۱۹ پهنه بندی درجه ریسک و خطر آسیب‏پذیری زیست‏محیطی تالاب میانکاله با استفاده از سامانه جغرافیایی GIS مونا مقدم راهنما: همایون خوشروان مشاور: احمد نوحه‏گر دانشگاه آزاد اسلامی –  واحد بندرعباس- گروه مدیریت محیط زیست ۱۳۸۶
۲۰ ارزیابی حساسیت سواحل استان گلستان با استفاده از شاخص‏های بوم‏شناختی یاسمن گندمی راهنما: احمد سواری و همایون خوشروان مشاور: وحید چگینی و عبدالمجید دورقی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه بیولوژی دریا ۱۳۸۸
۲۱ بررسی تأثیرات تغییر اقلیم سواحل بر نوسانات آب دریای خزر رضا عسکری راهنما :حسین قربانی‏زاده مشاور : عبدالعظیم قانقرمه دانشگاه آزاد اسلامی آزاد – واحد شوشتر ۱۳۸۸
۲۲ طبقه‏بندی زیستگاه‏های ساحلی در ناحیه‏ی تالاب میانکاله و معرفی عوامل محدودکننده مونا عباسی و فریبا آزادی راهنما: نوشین سجادی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال ۱۳۸۹
۲۳ تعیین محدوده شکست امواج با استفاده از مدل موج و جریان دریای خزر (CASWAC) و ویژگی‏های مورفودینامیک رسوبی در سواحل انزلی و امیرآباد مینو فلک رو راهنما : همایون خوشران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم دریایی- گروه فیزیک دریا ۱۳۸۹
۲۴ بررسی تغییرشکل زبانه ماسه‏ای میانکاله تحت‏تآثیر عوامل هیدرودینامیک مریم‏السادات فرهاد باستان راهنما: همایون خوشروان مشاور: علی‏اکبر بیدختی و علی کرمی خانیکی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۹
۲۵ برآورد خسارات ناشی از آلودگی آب و ارزش‏گذاری اقتصادی منابع آب تالاب میانکاله حامد نخجیری راهنما: همایون خوشروان و زهرا عابدی مشاور: مجید احمدیان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۹
۲۶ بررسی تغییرات اکولوژیک پوشش گیاهی و زیستگاه‏های سواحل ذخیره‏گاه زیست کره میانکاله با استفاده از ترانسکت زینب کاظمی گرجی راهنما : شهریار سعیدی مهرورز و علیرضا نقی‏نژاد دانشگاه گیلان- دانشکده علوم پایه ۱۳۹۰
۲۷ بررسی تأثیر هیدرودینامیک و میزان انتقال رسوب ناحیه شستگی امواج (Swash zone) بر تغییرات بستر سواحل ماسه‏ای آرش کیانی راهنما: میر احمد لشته نشائی مشاور: جواد ملک دانشگاه گیلان- دانشکده فنی ۱۳۹۱
۲۸ تعیین شدت آسیب‏پذیری فرسایشی حاصل از نوسانات سریع و فعالیت‏های انسانی در سواحل مازندران مرکزی ضربعلی شعبانیان راهنما: همایون خوشروان مشاور: فرهود آذرسینا دانشگاه ازاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات ۱۳۹۲
۲۹ زمین‏شناسی زیست چینه‏ای و رخساره‏ای رسوبات پلئیستوسن فوقانی هلوسن ناحیه ساحلی میانکاله فاطمه آقاداداشی ابهری راهنما: همایون خوشروان و احمد معتمد مشاور: محمدرضا اسپهبد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‏شناسی ۱۳۹۲
۳۰ عکس‏العمل ساختاری رسوبات ناحیه ساحلی میانکاله در مقابل فعالیت‏های انسانی و ساخت‏وسازهای ساحلی سارا نخجیری   راهنما: همایون خوشروان و احمد معتمد مشاور: محمدرضا اسپهبد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات ۱۳۹۲
۳۱ «مطالعه و مدلسازی پخش پلوم آلودگی رودخانه چالوس در دریای خزر و اثرات محیط زیستی آن» مریم مهدوی سقندیکلائی راهنما: محمدحسین نیک سخن مشاور: ناصر حاجی‏زاده ذاکر دانشگاه تهران- دانشکده محیط زیست ۱۳۹۴
۳۲ نقش و اثرات ساختاری زمین‏شناسی بر منظر زیست‏محیطی به‏ویژه کیفیت و کمیت چاه‏های شرب روستاهای آبریز رودخانه فشم ابراهیم بیگی راهنما: پروین فرشچی و همایون خوشروان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات ۱۳۹۴
۳۳ تأثیر نوسانات آب دریا بر نیمرخ عرضی سواحل ماسه‏ای سهیل عطایی حسن کیاده راهنما: مهدی عجمی و میراحمد لشته نشایی دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده مهندسی عمران ۱۳۹۴
۳۴ اثر تغییرات ساحلی بر شاخص‏های مورفودینامیکی بندر آستارا سورنا قاسمی‏نژاد راهنما: همایون خوشروان مشاور: امیرپویا صراف دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات ۱۳۹۴
۳۵ نیازسنجی و اتخاذ راهکارهای مهندسی برای اتصال ایمن و پایدارخلیج گرگان و دریای خزر سعید رودباری شهمیری راهنما : مهدی عجمی و همایون خوشروان دانشگاه شاهرود – دانشکده مهندسی عمران ۱۳۹۵
۳۶ بررسی راندمان حذف همزمان فنل و کروم موجود در آب دریای خزر با استفاده از فوتوکاتالیست TiO2 الهه فقیه‏نصیری راهنما: داریوش یوسفی کبریا و  فرهاد قادری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی عمران ۱۳۹۶
۳۷ عمق‏سنجی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای سید حسین میرمحمدی راهنما: کریم سلیمانی مشاور : سیده معصومه بنی‏هاشمی مؤسسه آموزش عالی آبان هراز- دانشکده علوم محیطی ۱۳۹۶
۳۸ بررسی زون‏بندی پوشش گیاهی سواحل دریای خزر (بابلسر تا بندر امیرآباد) و تأثیر عوامل تخریب روی جوامع گیاهی سامره تیرگان راهنما: علیرضا نقی‏نژاد مشاور: همایون خوشروان   دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه ۱۳۹۶
۳۹ طراحی مدل اقیانوسی دریای مازندران زهره حیدری نشلی راهنما: محمدتقی زمانیان و مسعود صدری نسب دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه آموزشی فیزیک دریا ۱۳۹۶
اسکرول به بالا