آذر ماه بارش‌ها عادی و بهمن در برخی مناطق كمتر از عادی خواهد بود

امتیاز:
5/5
پیش بینی سه ماهه موسسه تحقیقات آب،
آذر ماه بارش‌ها عادی و بهمن در برخی مناطق كمتر از عادی خواهد بود
براساس پیش‌بینی صورت گرفته بارش‌ها در آذر عادی و بیشتر از عادی، دی کمتر از عادی و بهمن در برخی مناطق کمتر از عادی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب،  براساس این پیش‌بینی متوسط بارش آذر ماه در بیشتر نواحی کشور، عادی و بیشتر از عادی خواهد بود.

این پیش‌بینی برای دی ماه بیانگر آن است که در این ماه احتمال وقوع بارش در بیشتر مناطق به خصوص شرق و نیمه جنوبی کشور کمتر از عادی باشد.

پیش‌بینی‌ها برای بهمن ماه نیز نشان‌دهنده بارش‌های کمتر از عادی در نیمه شمالی کشور غالب بوده و در برخی مناطق احتمال وقوع بارش عادی و یا بیشتر از عادی است.

پیش‌بینی موسسه تحقیقات آب برای آذرماه در بیشتر نواحی کشور، عادی و یا بیشتر از عادی است به طوری که احتمال وقوع چنین وضعیتی بیشتر بین۳۳ تا ۷۵ درصد (در برخی مناطق بیشتر از ۷۵درصد) است.

البته در این ماه احتمال وقوع بارش کمتر از عادی در برخی مناطق شمال غرب کشور وجود دارد.

وقوع بارش‌ها در دی ماه کمتر از عادی با احتمال وقوع بین ۵۰ تا ۷۵ درصد (دربرخی مناطق بیشتر از ۷۵ درصد) در بیشتر مناطق واقع در شرق، نیمه جنوبی و مناطقی از شمال و شمال غرب کشور غالب خواهد بود.

همچنین در این ماه، وقوع بارش‌های عادی و یا بیشتر از عادی با احتمال وقوع بین ۳۳ تا ۷۵ درصد در برخی مناطق واقع درشمال و برخی از مناطق غرب و مرکز پیش‌بینی می‌شود.

بهمن ماه برای بیشتر مناطق واقع در نیمه شمالی کشور، بارشی کمتر از عادی با احتمال وقوع بین ۳۳ تا ۷۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در این ماه احتمال وقوع بارش عادی و یا بیشتر از عادی برای برخی ازمناطق واقع درنیمه جنوبی، مرکزی، غرب و شمال کشور با احتمال وقوع بین ۳۳تا ۷۵ درصد وجود دارد.

اختلاف بارش از میانگین بلندمدت در آذر ماه، در مناطق مجاور با رشته کوه‌های زاگرس و  برخی از مناطق شمالی و مرکزی کشور بین (10+) تا (75+ میلیمتر)، در مناطقی از جنـوب و غرب کشور بین (10-) تا (25 – میلیمتر) و در سایر مناطق بین (10-) تا (10+ میلیمتر) پیش‌بینی شده است. اختلاف بارش از میانگین بلندمدت در دی ماه، در بیشتر مناطق واقع در نیمه شمالی کشور  بین (10-) تا (10+ میلیمتر) و در مناطق جنوبی، برخی از مناطق شرق و شمال کشور، بین  (10-) تا (75- میلیمتر و یا کمتر) پیش‌بینی شده است.

اختلاف بارش از میانگین بلندمدت در بهمن ماه، در بیشتر مناطق کشـور (10-) تـا (10+ میلیمتر) پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در برخی از منـاطق واقـع در غـرب، شـمال، شـرق و جنوب شرق کشور، کمتر از (10- میلیمتر) و در مناطق مجاور بـا ارتفاعـات رشـته کوه‌های زاگرس، بیشتر از (10+ میلیمتر) خواهد بود.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اسکرول به بالا