موسسه تحقیقات آب

پیش بینی تبخیر، موسسه تحقیقات آب، پژوهش، آب، ایران، پایدار،

افزایش میزان تبخیر آب هم‌زمان با افزایش دمای هوا و کاهش بارش‌ها

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق مرکزی و جنوب شرقی به‌صورت محدود و پراکنده کاهشی و در بخش‌های شمالی کشور به‌صورت محدود و پراکنده افزایشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته در شمال غرب، شمال شرق و شرق کشور افزایشی خواهد بود.

روند تبخیر آب باوجود تداوم بارش‌ها، در حوضه‌های آبریز افزایش می‌یابد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در سواحل دریای خزر افزایشی و در دیگر مناطق کشور به‌صورت پراکنده کاهشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته به‌طور عمده در غرب و شمال غرب کشور افزایشی خواهد بود.

کاهش بارش‌ها و روند افزایشی تبخیر آب در حوضه‌های آبریز جنوبی

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در نیمه شمالی کشور کاهشی و در جنوب شرقی کشور به‌صورت پراکنده افزایشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته به‌صورت پراکنده در جنوب شرق کشور افزایشی و در مناطق شمالی کشور به‌صورت پراکنده کاهشی خواهد بود.

اسکرول به بالا