تعمیر و راه‌اندازی دوباره دستگاه ترازسنج ایستگاه امیرآباد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، دستگاه ترازسنج واقع در ایستگاه بندر امیرآباد که برای مدت کوتاهی از کارافتاده بود، تعمیر و دوباره به بهره‌برداری رسید.