قبل
بعدی
تاریخچه و درباره موسسه

در سال۱۳۴۶ سازماني تحت عنوان “مركز تحقيقات ولابراتوار وابسته به وزارت نيرو” به منظور مدلسازي هيدروليكي سدها و تاسيسات آبي آغاز به كار نمود.
اين مركز در سال ۱۳۵۴ از حوزه ستادي وزارت نيرو جدا و تحت عنوان “مؤسسه بررسي‌ها و آزمايشگاه‌هاي منابع آب” به كار خود ادامه داد.
در سال ۱۳۶۸، هيات وزيران، مؤسسه يادشده را به “سازمان تحقيقات منابع آب” تبديل نمود. اهداف اين شركت انجام تحقيقات و مطالعات كاربردي در زمينه منابع آب و ارائه راهكارهايي به منظور بهبود كمي و كيفي آب كشور بود.
در سال ۱۳۷۰ همگام با روند خصوصي سازي واحدهاي مختلف تحت پوشش وزارت نيرو، شركت يادشده تبديل به يك شركت نيمه‌دولتي و مجموعه‌اي خودگردان با عنوان “مركز تحقيقات آب” گرديد كه فعاليت در زمينه هاي مهندسي رودخانه و دريا و سواحل را نيز آغاز نمود.
از آن زمان، محدوديت هاي ناشي از خودگرداني، به عنوان مانعي بر سر راه ظرفيت‌سازي و انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي منسجم و منطبق با نيازهاي صنعت آب كشور، بروز نمود.
از سوي ديگر، مراكزي براي پاسخگويي به برخي ضرورت هاي پژوهشي آب در ساير نقاط كشور تاسيس شدند. پس از تثبيت ستاد تحقيقات آب در قالب معاونت پژوهشي سازمان مديريت منابع آب ايران ، كمبود يك مجموعه اجرايي توانمند براي پيشبرد همه جانبه امر تحقيقات در پيكره امور آب كشور نمايان گرديد. لذا به منظور تجميع كليه فعاليتهاي پژوهشي آب كشور، “مؤسسه تحقيقات آب” پس از اخذ مجوز قطعي از وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوري در سال ۱۳۸۰ رسماً هويت يافت و از نيمه دوم سال ۱۳۸۱ عملا ًفعاليت خود را آغاز نموده است.
مؤسسه تحقيقات آب به عنوان تخصصي‌ترين فعالان عرصه تحقيق و پژوهش در صنعت آب و فاضلاب كشور، با داشتن دو پژوهشكده در تهران و سه مركز ملي مطالعاتي – تحقيقاتي در شهرهاي تهران،‌ ساری، و شيراز‌ همواره كوشيده تا با استفاده از كارشناسان و متخصصان بخش‌هاي مرتبط با اين صنعت و قراردادن فضايي مناسب در اختيار آن‌ها به منظور تجربی ساختن آموخته‌هاي تئوري، هدف انجام پژوهش با زمينه تجاری‌سازی را در سازمان‌ها و مؤسسات تحقيقاتی نهادينه سازد.

اسکرول به بالا