موسسه تحقیقات آب

شرح وظایف

این واحد زیرمجموعه معاونت پژوهشی و به منظور توسعه پژوهش و ایجاد شرایط مناسب برای گسترش و نهادینه کردن این امر جهت حمایت از پژوهشگران و توسعه دستاوردهای علمی در سایر پژوهشکده‌ها و مراکز مؤسسه می‌باشد.

 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی و پیگیری مصوبات
 • تنظیم و تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ارائه آن به شورای پژوهشی جهت تصویب و اجرا
 • پیگیری امور کارگروه انتشارات و روند مربوط به چاپ کتاب (تألیف و ترجمه) پس از تایید در شورای پژوهشی
 • بررسی مقالات اعضای هیأت علمی و کارشناسان جهت پرداخت حق‌التشویق مطابق با شیوه‌نامه مصوب شورای پژوهشی
 • انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیأت علمی و کارشناسان در مجامع علمی خارج از کشور جهت بررسی در شورای پژوهشی
 • انعقاد قراردادپژوهشی با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام امور اداری مرتبط با آن
 • برگزاری هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگر برتر
 • پایگاه تخصصی همکاری به منظور برگزاری سخنرانی، کارگاه و دوره‌های پسادکترا با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم زیر نظر مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
 • پیگیری و  انجام وظایف حاکمیتی مربوط به دفتر آموزش و تحقیقات و فناوری وزارت نیرو 
 • رابط با بنیاد ملی نخبگان به لحاظ برگزاری بازدیدهای علمی دانشجویان نخبه، جذب نخبگان برای پسا دکترا و … 
 • ارزیابی عملکرد پژوهشی مؤسسه
 • اخذ اولویت‌های پژوهشی وزارت نیرو و سامانه ساتع و ابلاغ به پژوهشکده‌ها و مراکز
افراد

روح پرور مسبوق

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۵

داخلی:۴۰۸

research@wri.ac.ir

اسکرول به بالا