درباره پژوهشکده

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب در سال ١٣٨٢ با هدف انجام پژوهش‌های کاربردی موردنیاز بخش آب کشور در حوزه مدیریت منابع آب، تاسیس گردید.

این پژوهشکده از سه گروه پژوهشی با عناوین «فن‌آوری‌های نوین ارزیابی منابع و مصارف»، «مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز» و «فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی» تشکیل شده است.

رفع چالش‌های بخش آب کشور در عرصه مدیریت منابع و مصارف آب، نیازمند انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی متناسب با اولویت‌های موجود می‌باشد.

از این رو و همزمان با تاسیس موسسه تحقیقات آب، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب با هدف پاسخگویی به این نیاز تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

حوزه فعالیت تعریف‌شده برای این پژوهشکده، انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی کلان، حاکمیتی و چالش‌برانگیز مرتبط با شناخت فرآیندهای چرخه آب، ارزیابی کمی و کیفی منابع و مصارف آب و مدیریت جامع و پایدار منابع آب و همچنین مدیریت انجام پژوهش‌های موردی موردنیاز در بخش‌های مختلف مدیریتی آب کشور توسط بدنه دانشگاهی و تحقیقاتی کشور می‌باشد.

در راستای این اهداف، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب از سه گروه پژوهشی زیر تشکیل شده است:

 • گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز
 • گروه فناوری‌های نوین ارزیابی منابع و مصارف
 • گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی
 • تحقیقات کلان و حاکمیتی موردنیاز مدیریت آب کشور
 • راهبردهای فنی و اجرایی مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب
 • شناخت و مدل‌سازی فرآیندهای مرتبط با کمیت و کیفیت آب‌های سطحی کشور
 • مدیریت ریسک وقایع حدی آب و هوایی
 • ارتقای مدیریت منابع و مصارف آب
 • مدیریت و بهره‌برداری آب‌های ژرف و زیرزمینی
 • مسائل و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی آب
 • استفاده از فن‌آوری‌های نوین در مدیریت کمی و کیفی منابع آب
 • مدیریت بهینه بهره‌برداری از مخازن آبی

شرح وظایف
 • زمینه‌سازی مناسب برای ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی در حوزه منابع آب کشور
 • دستیابی و به‌کارگیری روش‌های جدید علمی در بهره‌برداری بهینه از منابع آب
 • ایجاد ارتباط کارآمد با نیروهای متخصص در زمینه منابع آب و علوم مرتبط
 • شناسایی نیازهای پژوهشی بخش آب کشور
 • همکاری در تدوین برنامه‌های پژوهشی موردنیاز بخش آب
 • برگزاری دوره‌های علمی، سمینار و کارگاه‌‌های تخصصی موردنیاز بخش آب
 • چاپ و انتشار کتب و نشریات تخصصی با نگاه کاربردی در زمینه آب
 • ارتباط با مجامع علمی دنیا و عضویت در مراکز تخصصی در زمینه آب
 • ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره علمی در حوزه مدیریت منابع آب به بخش‌های دولتی و غیردولتی
گروه‌های پژوهشی

گروه فناوری‌های نوین ارزیابی منابع آب در راستای محورهای اصلی زیر تشکیل و فعالیت می‌نماید:

 • بررسی جدیدترین روش‌ها و فن آوری های نوین در ارزیابی، برنامه‌ریزی و مدیریت مولفه‌های منابع و مصارف آب
 • بومی‌سازی روش‌های جدید و فن‌آوری ‌های نوین تولید داده¬ها و اطلاعات مرتبط با منابع و مصارف آب کشور
 • توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه استفاده از سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در حوزه منابع آب
 • پایش و ارزیابی طرح‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه منابع آب کشور با استفاده از فنآوری‌های نوین

 

گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز در راستای محورهای اصلی زیر تشکیل و فعالیت می‌نماید:

 • مطالعات کمی و کیفی در خصوص منابع آب سطحی، زیرزمینی و منابع آب نامتعارف
 • مطالعات بین‌بخشی در حوزه مدیریت آب اعم از مطالعات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و مطالعه جوانب مختلف حکمرانی آب
 • مطالعه معیارهای مناسب مربوط به پایش کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی
 • تعیین پارامترهای آبخوان و تهیه مدل‌های ریاضی و فیزیکی کمی و کیفی به منظور ارزیابی و پیش‌بینی اثر عوامل مختلف اقلیمی و غیر اقلیمی بر رفتار سفره‌های آب زیرزمینی
 • مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب در حوضه‌های آبریز
 • روش‌های تعیین حریم کمی و کیفی و آسیب‌پذیری منابع آب

گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی در راستای محورهای اصلی زیر تشکیل و فعالیت می‌نماید:

 • شناسایی الگوها و عوامل موثر بر چرخه آب در حوضه‌های آبریز
 • توسعه مدل‌های شبیه‌سازی هیدرولوژیکی
 • توسعه سامانه‌های مورد نیاز برای پایش و پیش‌بینی مخاطرات هیدرولوژیکی
 • پیش‌بینی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شرایط آب و هوایی
 • ارزیابی ریسک‌پذیری پدیده‌های هیدرولوژیکی
 • اثرات تغییر اقلیم و شرایط حدی بر منابع آب

اسکرول به بالا