موسسه تحقیقات آب

درباره پژوهشکده

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب در سال ١٣٨٢ با هدف انجام پژوهش‌های کاربردی موردنیاز بخش آب کشور در حوزه مدیریت منابع آب، تاسیس گردید.

این پژوهشکده از سه گروه پژوهشی با عناوین «فن‌آوری‌های نوین ارزیابی منابع و مصارف»، «مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز» و «فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی» تشکیل شده است.

رفع چالش‌های بخش آب کشور در عرصه مدیریت منابع و مصارف آب، نیازمند انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی متناسب با اولویت‌های موجود می‌باشد.

از این رو و همزمان با تاسیس موسسه تحقیقات آب، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب با هدف پاسخگویی به این نیاز تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

حوزه فعالیت تعریف‌شده برای این پژوهشکده، انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی کلان، حاکمیتی و چالش‌برانگیز مرتبط با شناخت فرآیندهای چرخه آب، ارزیابی کمی و کیفی منابع و مصارف آب و مدیریت جامع و پایدار منابع آب و همچنین مدیریت انجام پژوهش‌های موردی موردنیاز در بخش‌های مختلف مدیریتی آب کشور توسط بدنه دانشگاهی و تحقیقاتی کشور می‌باشد.

در راستای این اهداف، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب از سه گروه پژوهشی زیر تشکیل شده است:

 • گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز
 • گروه فناوری‌های نوین ارزیابی منابع و مصارف
 • گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی
 • تحقیقات کلان و حاکمیتی موردنیاز مدیریت آب کشور
 • راهبردهای فنی و اجرایی مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب
 • شناخت و مدل‌سازی فرآیندهای مرتبط با کمیت و کیفیت آب‌های سطحی کشور
 • مدیریت ریسک وقایع حدی آب و هوایی
 • ارتقای مدیریت منابع و مصارف آب
 • مدیریت و بهره‌برداری آب‌های ژرف و زیرزمینی
 • مسائل و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی آب
 • استفاده از فن‌آوری‌های نوین در مدیریت کمی و کیفی منابع آب
 • مدیریت بهینه بهره‌برداری از مخازن آبی

شرح وظایف
 • زمینه‌سازی مناسب برای ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی در حوزه منابع آب کشور
 • دستیابی و به‌کارگیری روش‌های جدید علمی در بهره‌برداری بهینه از منابع آب
 • ایجاد ارتباط کارآمد با نیروهای متخصص در زمینه منابع آب و علوم مرتبط
 • شناسایی نیازهای پژوهشی بخش آب کشور
 • همکاری در تدوین برنامه‌های پژوهشی موردنیاز بخش آب
 • برگزاری دوره‌های علمی، سمینار و کارگاه‌‌های تخصصی موردنیاز بخش آب
 • چاپ و انتشار کتب و نشریات تخصصی با نگاه کاربردی در زمینه آب
 • ارتباط با مجامع علمی دنیا و عضویت در مراکز تخصصی در زمینه آب
 • ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره علمی در حوزه مدیریت منابع آب به بخش‌های دولتی و غیردولتی
گروه‌های پژوهشی

گروه فناوری‌های نوین ارزیابی منابع آب در راستای محورهای اصلی زیر تشکیل و فعالیت می‌نماید:

 • بررسی جدیدترین روش‌ها و فن آوری های نوین در ارزیابی، برنامه‌ریزی و مدیریت مولفه‌های منابع و مصارف آب
 • بومی‌سازی روش‌های جدید و فن‌آوری ‌های نوین تولید داده¬ها و اطلاعات مرتبط با منابع و مصارف آب کشور
 • توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه استفاده از سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در حوزه منابع آب
 • پایش و ارزیابی طرح‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه منابع آب کشور با استفاده از فنآوری‌های نوین

 

گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز در راستای محورهای اصلی زیر تشکیل و فعالیت می‌نماید:

 • مطالعات کمی و کیفی در خصوص منابع آب سطحی، زیرزمینی و منابع آب نامتعارف
 • مطالعات بین‌بخشی در حوزه مدیریت آب اعم از مطالعات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و مطالعه جوانب مختلف حکمرانی آب
 • مطالعه معیارهای مناسب مربوط به پایش کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی
 • تعیین پارامترهای آبخوان و تهیه مدل‌های ریاضی و فیزیکی کمی و کیفی به منظور ارزیابی و پیش‌بینی اثر عوامل مختلف اقلیمی و غیر اقلیمی بر رفتار سفره‌های آب زیرزمینی
 • مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب در حوضه‌های آبریز
 • روش‌های تعیین حریم کمی و کیفی و آسیب‌پذیری منابع آب

گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی در راستای محورهای اصلی زیر تشکیل و فعالیت می‌نماید:

 • شناسایی الگوها و عوامل موثر بر چرخه آب در حوضه‌های آبریز
 • توسعه مدل‌های شبیه‌سازی هیدرولوژیکی
 • توسعه سامانه‌های مورد نیاز برای پایش و پیش‌بینی مخاطرات هیدرولوژیکی
 • پیش‌بینی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شرایط آب و هوایی
 • ارزیابی ریسک‌پذیری پدیده‌های هیدرولوژیکی
 • اثرات تغییر اقلیم و شرایط حدی بر منابع آب

تجهیزات
پروژه ها

نام پروژه: کالیبراسیون چندهدفه بارش- رواناب در مدل هیدرولوژیکی WetSpa

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب، مهیار شفیعی

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی

کارفرما: شرکت مدیریت منابع آب ایران

درصد مشارکت کارفرما: ۱۵

تاریخ شروع: سال۱۳۹۳

تاریخ خاتمه: سال۱۳۹۴

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

هدف اصلی این پروژه تهیه و معرفی یک مدل بارش-رواناب توزیعی به نام WetSpa و توسعه فرایند واسنجی چندهدفه مدل WetSpa با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملی (ژنتیک و جامعه ذرات) بوده است.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

مدل بارش-رواناب WetSpa و مدول واسنجی آن برای دو حوضه مطالعاتی که یکی از آن‌ها در کشور اسلواکی و دیگری در ایران می‌باشد، انجام شده است.

 

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: مدیریت مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز اترک

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: آب منطقه‌ای استان گلستان

درصد مشارکت کارفرما: ۱۵

تاریخ شروع: سال۱۳۸۷

تاریخ خاتمه: سال۱۳۸۹

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

این پروژه به منظور استفاده بهینه از پتانسیل منابع آب حوضه آبریز رودخانه اترک، ارزیابی وضع موجود و ارائه طرح توسعه مطلوب منابع آب انجام شده است. همچنین تهیه یک پایگاه اطلاعاتی جامع از شرایط موجود منابع آب در این حوضه آبریز، شناخت دقیق پتانسیل منابع آبی و مدیریت یکپارچه آب‌های سطحی و زیرزمینی، ارائه دیدگاه‌هایی در توزیع کارآمد آب در گستره وسیعی به همراه افزایش فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و بهبود شرایط اجتماعی نیز از اهداف اصلی این پروژه بوده است.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

قرارگیری سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان در این حوضه آبریز و وابستگی اراضی واقع شده در این حوضه به منابع آب سطحی و زیرزمینی موجود و همچنین تعریف و مطالعه طرح‌های احداث سدهای ذخیره و انتقال آب جهت اجرا در آینده باعث گردیده که تحلیل و بررسی وضعیت منابع آبی حوضه آبریز رودخانه اترک برای هر یک از شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های مذکور، خصوصاً استان‌های خراسان شمالی و گلستان، به عنوان ذینفعان عمده حوضه آبریز دارای اهمیت ویژه‌ای باشد. در کنار این موارد، واقع شدن بخشی از رودخانه اترک به عنوان مرز بین دو کشور ایران و ترکمنستان و مطالعه وضعیت آب‌بری هر یک از دو کشور در گذشته و آینده و به نوعی تعیین سهم هر یک از دو کشور از این رودخانه مرزی موضوع دیگری است که در این مطالعات انجام شده است. این پروژه در قالب مطالعات اقتصادی- اجتماعی، برنامه‌ریزی منابع آب، خاک‌شناسی، سیاسی، فرسایش و رسوب، کشاورزی، هواشناسی،تبخیر و تعرق، هیدرولوژی،آب زیرزمینی، زمین‌شناسی و زیست‌محیطی به انجام رسیده است.

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: ارزیابی عملکرد مدلهای جهانی و منطقهای در برآورد فصلی بارش در کشور

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

کارفرما: مؤسسه تحقیقات آب (درون‌سازمانی)

گروه پژوهشی: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۴۰۰

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: در حال انجام

اهداف پروژه:

۱- سنجش کارایی و مهارت دو مدل منطقه‌ای WRF و RegCM در برآورد فصلی بارش در کشور

۲- سنجش کارایی الگوی پیش‎بینی گروهی طراحی‌شده مبتنی بر دو مدل منطقه‏ای مورد استفاده برای پیش‎بینی ماهانه و فصلی بارش در کشور

۳- اولویت‎بندی، بررسی مزایا و معایب الگوهای طراحی‌شده

۴- بررسی امکان تلفیق نتایج دو مدل برای ارائه یک الگوی گروهی مبتنی بر دو مدل منطقه‎ای

۵- بررسی امکان استفاده از نتایج مدل‎های جهانی موجود در زمینه پیش‎بینی فصلی بارش برای تدقیق نتایج الگوی منطقه‎ای مورداستفاده

۶- بررسی راهکارهای بهینه‎سازی نتایج بر اساس پس پردازش‌های آماری

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

تصویر جلد گزارش:

 

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

 

 

نام پروژه: مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب، مشاور پندام و DLO هلند

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی

درصد مشارکت کارفرما: ۱۵

تاریخ شروع: سال۱۳۸۳

تاریخ خاتمه: سال۱۳۸۵

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

هدف اصلی پروژه “مدیریت جامع منابع آب حوضه دریاچه ارومیه”، مدیریت منابع آب به صورت یکپارچه نگر در کل حوضه می‌باشد. که بر اساس شبیه‌سازی منابع و مصارف آب و تعیین بیلان آبی در نقاط مختلف(زیر حوضه‌ها)، سناریوهای محتمل مختلفی را در زمینه مدیریت منابع آب می‌توان تولید و با توجه به گزینه توسعه بهینه در منطقه در شرایط آتی، مناسب‌ترین آن‌ها را انتخاب نمود این امر ابزار مناسبی را جهت استفاده پایدار از منابع آبی موجود در کل حوضه فراهم  می‌سازد

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

مدل مدیریت منابع آب هر یک از حوضه‌ها به‌صورت جداگانه تهیه شده و سپس کلیه آن‌ها در یک مدل به هم پیوسته برای کل حوضه دریاچه ارومیه ترکیب گردیده است. در این پروژه با توجه به امکانات تکنیکی و نیز منابع مالی و محدودیت‌های زمانی، مدل‌سازی شرایط موجود و آتی سه زیرحوضه منتخب نمونه(یعنی گدارچای، آجی چای و مهابادچای) به‌صورت کاملا جزئی انجام گرفت و در مرحله بعد، مدل‌سازی برای ٨ زیرحوضه دیگر به مانند سه زیر حوضه منتخب و نیز مدل به هم پیوسته برای کل حوضه در شرایط فعلی و آتی انجام گرفته است.

 

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: بررسی روند تغییر شرایط محیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب- گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی

درصد مشارکت کارفرما: ۱۵

تاریخ شروع: سال۱۳۹۱

تاریخ خاتمه: سال۱۳۹۱

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

هدف اصلی این پروژه بررسی برخی عوامل محیطی اثرگذار بر تغییرات دریاچه ارومیه شامل: تغییرات کاربری اراضی، روند متغیرهای هیدروکلیماتولوژی، تغییرات جمعیتی و در نهایت مقایسه‌ای در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه و شرایط متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی آن با تعدادی از دریاچه‌های منطقه بوده است

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

در این پروژه میزان تاثیر  وقوع تغییرات اقلیمی یک منطقه بر شرایط هیدرولوژیکی آن، با استفاده از روش‌های آماری قابل اعتماد به منظور تعیین وجود روند در متغیرهای اقلیمی مهم، نظیر بارش و دما تعیین و تحلیل‌های چند متغیره به منظور تعیین روند عوامل هیدرولوژیکی متأثر از آن‌ها )دبی رودخانه‌ها( پس از حذف اثر متغیرهای اقلیمی موردبررسی قرار گرفته است. همچنین نحوه تغییرات مکانی جمعیت و مقایسه شاخص‌های جمعیتی در نقاط مختلف حوضه که می‌تواند اطلاعات مناسبی را در خصوص نحوه تغییرات استفاده از منابع آب و خاک در سطح حوضه را در طول زمان به دست دهد، بررسی شده است. در گام بعدی مقایسه شرایط فیزیکی، اقلیمی و هیدرولوژیکی دریاچه ارومیه با برخی از دریاچه‌های شاخص منطقه به منظور بررسی روند تغییرات آن‌ها انجام  و همچنین گزارشی از عواقب دخالت‌ها انسانی در وضعیت فعلی دریاچه آرال و راهکارهای پیشنهادی و اجرا شده برای کاهش مشکلات ناشی از زوال این دریاچه ارائه شده است.

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: استخراج سطوح حقابه‌بری حوضه‌های آبریز کشور (۱۳۶۱) بر اساس تصاویر ماهواره‌ای

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه فناوری‌های نوین ارزیابی منابع و مصارف

کارفرما: وزارت نیرو

درصد مشارکت کارفرما:

تاریخ شروع: ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: در حال اجرا

اهداف پروژه: هدف اصلی از انجام پروژه حاضر، تفکیک و شناسایی اراضی زراعی آبی و باغی فعلی به دو دسته اراضی زراعی سنتی و جدید با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره‌ای است. منظور از اراضی سنتی، ان دسته از اراضی زراعی آبی و باغی است که در دهه‌های گذشته (قبل از سال ۱۳۶۲) فعالیت داشته و تاکنون نیز به فعالیت خود ادامه داده است.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه یافته):

به منظور دستیابی به اهداف پروژه، از تصاویر ماهواره­ Landsat در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۹ استفاده گردید و انواع اراضی زراعی آبی و باغی فعلی به دو دسته اراضی سنتی و جدید تقسیم بندی گردید.

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

 

نام پروژه: استفاده از توانمندی‌های فناوری سنجش از دور به‌منظور تهیه نقشه‌های کاربری زراعی حوضه‌های آبریز کشور

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه فناوری‌های نوین ارزیابی منابع و مصارف

کارفرما: وزارت نیرو

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: خاتمه

اهداف پروژه: هدف اصلی تهیه نقشه‌های کاربری اراضی حوضه های آبریز کل کشور با قدرت تفکیک مکانی بالا در سال آبی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ است.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه یافته):

·         نقشه‌های کاربری اراضی تمامی حوضه‌های آبریز کشور به تفکیک استان‌های مستقر در آن‌ها بر اساس تصاویر ماهواره‌ای سال ۱۳۹۹ تهیه گردید.

·         تهیه بیش از ۵۰ هزار داده زمینی به منظور ارزیابی و صحت‌سنجی نقشه‌های کاربری اراضی تهیه شده.

·         توسعه سامانه کاربری و پوشش اراضی کشور با قابلیت نمایش برخط نقشه‌های کاربری اراضی، گزارش‌گیری از انواع کاربری‌های اراضی، مشاهده نقاط مشاهدات میدانی در مقیاس حوضه‌های آبریز، استانی و شهرستانی

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

نام پروژه: آسیب‌شناسی برنامه‌ها و اسناد بالادستی کشور از منظر مغایرت‌های موجود ایجادکننده چالش‌های اجتماعی در زمینه آب کشاورزی

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۸

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱-  بررسی برنامه‌ها و اسناد بالادستی کشور از منظر مدیریت آب کشاورزی

­  مرور اسناد بالادستی کلان کشور در زمینه مدیریت آب کشاورزی (قانون اساسی، قانون توزیع عادلانه آب، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، سیاست‌های‌ کلی‌ نظام‌ در بخش ‌منابع‌ آب، سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، سیاست‌های کلی نظام برای اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و …)

­  مرور برنامه‌های توسعه ۶‌گانه کشور در زمینه مدیریت آب کشاورزی (برنامه اول تا ششم توسعه بعد از انقلاب اسلامی)

­  مرور برنامه‌های راهبردی تدوین‌شده توسط نهادهای دولتی ذی‌مدخل در مدیریت آب کشاورزی (مصوبات شورای عالی آب)

۲-      شناسایی تعارضات و شکاف‌های مصرف و حفاظت از منابع آب کشاورزی در هر یک از اسناد مورد بررسی

­  شناخت تعارضات در مدیریت آب کشاورزی در برنامه‌های توسعه

­  شناخت تعارضات در مدیریت آب کشاورزی در برنامه‌های راهبردی تدوین‌شده توسط نهادهای دولتی ذی‌مدخل

۳- شناخت تعارضات موجود بین برنامه‌های توسعه و برنامه‌های راهبردی تدوین‌شده توسط نهادهای دولتی ذی‌مدخل با اسناد کلان بالادستی کشور

­  تفکیک تعارضات مرتبط با مدیریت مصرف و همچنین حفاظت از منابع آب کشاورزی

­  بررسی راهکارهای کاهش تعارضات در زمینه سیاست‌گذاری مدیریت آب کشاورزی

 

نتایج پروژه:

این پروژه با هدف شناخت سیاست‌گذاری در اسناد و برنامه‌های کشور در زمینه آب کشاورزی در دوران بعد از انقلاب اسلامی، درصدد فهم تعارضات در رابطه با حفاظت و مصرف این آب در سطح برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بوده است. متناسب با این هدف، نتایج ذیل از این پروژه استخراج شده است:

۱- در برنامه‌های توسعه مفاهیم و بندهای حفاظت از منابع آب و شاخص‌های کیفی توسعه منابع آب رشد قابل‌توجهی داشته است. همچنین فهم مسائل آب از رویکرد «ارائه درمان» به «پیشگیری مسئله» حرکت کرده است.

۲- در برنامه‌های توسعه برای حفاظت و مدیریت آب حضور ملت و جامعه مدنی و بدنه مردمی برای مشارکت در تعریف مسائل و مشکلات کمرنگ است.

۳- هر برنامه از برنامه دیگر دارای شکاف مرزی مشهودی در مدیریت منابع آب است. این امر نه به معنای اتمام رسالت‌های برنامه و گذار به سیاست جدید است بلکه ناشی از گسست در برنامه‌ریزی بر حسب سیاست‌های هر دولت است. چنانچه منابع آب قربانی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و نامتعادل شده است.

۴- رویکرد حفاظت از منابع آب در کنار رویکرد خودکفایی تولید و توسعه منابع آب که حتی با وجود تشدید مسئله آب در بسیاری از دشت‌ها کماکان در سیاست‌گذاری پررنگ است، نتوانسته راهگشا باشد. تا جای یکه می‌توان گفت سیاست حفاظت از منابع آب تنها در حد شعار در بسیاری از برنامه‌ها باقی‌مانده است. بر این مبناست که مسائل در سیاست‌گذاری آب به شکل مزمن درآمده و همواره تکرار می‌شود.

۵- این تعارضات و ناهمسویی تنها در بین برنامه‌ها و سیاست‌ها توسعه مشهود نیست، بلکه در داخل هر برنامه نیز این تعارضات را می‌توان رصد کرد.

۶- استفاده از شاخص‌های حکمرانی خوب در برنامه‌ها در برخی موارد نه تنها کارآمد نبوده بلکه بحران آب را تشدید کرده است. چنانچه بر اساس سیاست تمرکززدایی از قدرت دولت در برنامه سوم، مدیریت حوضه‌ای آب به مدیریت استانی تغییر کرده و منجر به برداشت بیشتر منابع آب شد. چنانچه بر اساس این رویکرد در ظاهر مشارکت‌جویانه و تمرکززدایانه از سیاست‌گذاری دولت در امر مدیریت آب، در حقیقت مدیریت استانی تفکیک شده در یک حوضه به رقابت بر سر منبع مشترک پرداخته و تراژدی اشتراک را ایجاد کردند.

۷- غیرواقع گرایانه بودن برخی برنامه‌های حفاظت از منابع آب همچون احیای ۲۵ درصد از حجم سفره در ۵ سال در برنامه‌های بعدی منجر به دور از دسترس قرار گرفتن برنامه‌های حفاظتی آب در عمل شد.

۸- که بسیاری از بندهای حفاظت در منابع آب در احکام ابلاغی و کلی در عمل در برنامه‌های توسعه در نظر گرفته نشده است. برای مثال  سیاست‌های کلان بخش آب که در سال ۸۲ به تصویب رسید، با تغییر دولت تعطیل شد و بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که اسناد بالادستی بخش آب ارتباطی با اسناد میان دستی و سالانه ندارد.

 

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: امکان پذیری کنترل منابع آب زیرزمینی کارستی خروجی از کشور با استفاده از سدهای زیرزمینی

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۹

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱- تعیین وضعیت کمی و کیفی منابع آب استان ایلام.

۲- ارزیابی پارامترهای موثر بر مکان‌یابی سد زیرزمینی.

۳- مکان‌یابی محل‌های مناسب سد زیرزمینی با دو رویکرد شانون آنتروپی و تحلیل سلسله مراتبی.

۴- تعیین مکان‌های مناسب احداث سد زیرزمینی.

نتایج پروژه:

با توجه به اهداف این پروژه، وضعیت منابع و مصارف آب در استان ایلام در ۶ محدوده مطالعاتی (محدوده مطالعاتی موسیان-آبدانان، دشت عباس غربی- عین خوش، دهلران، ایلام، صالح‌آباد و مهران) که جریانات زیرزمینی خروجی به کشور عراق را دارند مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی مطالعات پایه در منطقه، از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و شانون آنتروپی برای مکان‌یابی استفاده شد. ۱۱ معیار برای ضخامت آبرفت، قابلیت انتقال، کاربری اراضی، کیفیت منابع آب زیرزمینی، عمق آب زیرزمینی، سازندهای زمین‌شناسی، فاصله تا مراکز جمعیتی، دسترسی، حریم منابع آب، آبدهی و شیب برای مکان‌یابی انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پس از وزن‌دهی و تکمیل پرسشنامه‌های مربوطه در هر محدوده مطالعاتی مورد استخراج قرار گرفت. در نهایت پس از ارزیابی مکان‌های مناسب احداث سد زیرزمینی، نتایج مورد استخراج در این منطقه به موارد زیر می‌توان اشاره داشت:

۱- برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که سالانه حجمی بالغ بر ۱۰ میلیون‌مترمکعب آب بصورت زیرزمینی از کشور خارج می‌شود.

۲- معیار ضخامت آبرفت پراهمیت‌ترین معیار و شیب کم اهمیت‌ترین معیار شناسایی و رتبه‌دهی شد.

۳- سه محدوده مطالعاتی موسیان- آبدانان، مهران و دهلران تنها پتانسیل احداث سد زیرزمینی را داشته به عنوان مناطق هدف تعیین شدند.

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

 

نام پروژه: انجام خدمات پژوهشی پتانسیل‌یابی پهنه‌های مستعدآب‌های ژرف کشور

نام مجری پروژه: پردیس فنی- مهندسی دانشگاه تهران

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۵

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: در حال انجام

اهداف پروژه:

۱- پهنه‌بندی کلی نواحی کشور در خصوص پتانسیل بهره‎برداری آب ژرف

۲- شناسایی نواحی مستعد جهت انجام مطالعات اکتشافی دقیق در زمینه آب ژرف در کشور

نتایج پروژه:

این پروژه با محوریت دانشگاه تهران و با مشارکت دانشگاه‌های فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و شاهرود و در سه مرحله در حال انجام است. همچنین تأمین اعتبار این پروژه نیز از محل منابع طرح تملک دارایی سرمایه‌ای “مطالعه منابع آب ژرف و سازندهای سخت در مناطق مستعد کشور” صورت گرفته است. هدف نهایی از انجام پروژه مذکور، شناسایی مستعدترین نقاط کشور از لحاظ پتانسیل بهره‌برداری از آب‌های ژرف می‌باشد. در این راستا در مرحله اول پروژه، اطلاعات مربوط به لایه‌های مختلف هفت‌گانه لیتولوژی، ساختاری، گسل‌ها، دما، بارش، توپوگرافی و شبکه آبراهه‌ها بر اساس مطالعات تیم‌های مختلف زمین‌شناسی، هیدروژئولوژی، ژئوفیزیک و سنجش از دور پروژه گردآوری، تکمیل و تحلیل‌های لازم در خصوص اطلاعات مذکور صورت گرفت. در نهایت ۱ درصد از سطح کل کشور (۱۵ هزار کیلومتر مربع) که پتانسیل بیشتری برای استحصال و بهره‌برداری از آب‌های ژرف داشتند، شناسایی و نقشه پهنه‌بندی این نواحی تهیه گردید.

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

 

 

 

 

 

نام پروژه: انجام خدمات پژوهشی تدوین دستورالعمل اکتشاف و بهره برداری از آبهای ژرف

نام مجری پروژه: دانشگاه شیراز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۷

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: در حال انجام

اهداف پروژه:

۱- بررسی و دسته‌بندی آبخوان‌های ژرف بر اساس مطالعات جهانی

۲- تدوین دستورالعمل شناسایی، اکتشاف و بهره‌برداری از آبخوان‌های ژرف

نتایج پروژه:

در این پروژه تلاش بر این است تا ضمن بررسی تجارب اکتشاف و بهره‌‎برداری از منابع آب ژرف در سراسر دنیا، تجارب قایل استفاده از این بررسی‌ها در قالب یک دستورالعمل قابل کاربرد برای شناسایی و بهره‌برداری از منابع آب ژرف در کشور مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس تا این مرحله از پروژه، موارد زیر در خصوص نزدیک به ۱۵ آبخوان ژرف در سراسر دنیا مورد بررسی قرار گرفته است:

 •      موقعیت جغرافیایی آبخوان‌های مورد مطالعه
 •      زمین‏شناسی سیستم آبخوان‌‌ها
 •      تکتونیک سیستم آبخوان نوبین
 •      ژئومورفولوژی سیستم آبخوان‌‌ها
 •      اقلیم حال حاضر و گذشته در آبخوان‌‌ها
 •      روش‏های ژئوفیزیکی در تعیین ویژگی‏های آبخوان‏ها (مطالعات ژئوفیزیک  صورت‌گرفته در سیستم آبخوان نوبین نمی‏تواند الگوی مناسبی برای ارائه دستورالعمل باشد)
 •      بیلان سیستم ‌ آبخوان‌‌ها
 •     مدیریت بهره‏برداری از منابع آب ژرف  

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

 

نام پروژه: تعیین اولویت‌های پژوهشی بخش آب کشور

نام مجری پروژه: داوود رضا عرب

گروه انجام دهنده پروژه:

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۵

تاریخ شروع: سال۱۳۸۸

تاریخ خاتمه: سال۱۳۹۰

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

هدف اصلی این پروژه تحلیل مسائل و چالش‌های داخلی بخش آب کشور و همچنین مسائل و چالش‌های جهانی در بخش آب به‌ویژه دربحث تغییر اقلیم و تجارب جهانی در این زمینه و تعیین اولویت‌های پژوهشی به‌عنوان بخشی از فرآیند بوده است

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

در نهایت مجموعه مسائل و چالش‌های شناسایی شده است و پروژه‌های تحقیقاتی در قالب ۱۰ محور اصلی و ۳۲ زیر محور تدوین و ارائه گردیده است. سرفصل‌های ارائه‌شده برای هر یک از پروژه‌ها شامل عنوان پژوهش، ضرورت انجام پژوهش،خروجی‌های مورد انتظار از انجام پژوهش،سوالات پژوهش،رئوس کلی شرح خدمات و حداقل تخصص‌های مورد نیاز جهت انجام پروژه می‌باشند.

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: بررسی اثر افزایش قدرت تفکیک مکانی مدل پیش‌بینی منطقه‌ای بارش کشور در بهبود دقت پیش‌بینی در مناطق پایلوت

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه پژوهشی: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی

کارفرما: مؤسسه تحقیقات آب (درون سازمانی)

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۴۰۰

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: در حال انجام

اهداف پروژه:

۱.      بررسی برآورد بارش در مدل WRF در مناطق با توپوگرافی ساده و پیچیده نسبت به وضعیت مشاهداتی.

۲.      بررسی اثر تغییر وضوح افقی در عملکرد مدل WRF در سامانه‎های بارشی همرفتی و غیر همرفتی.

۳.      بررسی اثر افزایش دامنه‎ها در دقت برآورد بارش

۴.       یافتن قدرت تفکیک افقی بهینه در مناطق مختلف کشور با ویژگی‎های سطحی متفاوت (ساحل، دشت، نواحی کوهستانی، نواحی بادپناه و …) برای برآورد بارش به‌منظور بهبود عملکرد مدل‎های هیدرولوژیکی.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

 

نام پروژه: بررسی راهکارهای اجتماعی تسهیل اجرای پروژه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۸

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱-      مطالعه تطبیقی مدیریت مشارکتی در حفاظت از منابع آب زیرزمینی در کشورهای منتخب

۲-      بررسی پیشینه حفاظت از منابع آب زیرزمینی در ایران

۳-      آسیب‌شناسی اجتماعی اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی

۴-      ارائه راهکارهای اجتماعی تسهیل اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی

نتایج پروژه:

در این پروژه به نوعی طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی از منظر اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت تا راهکارهایی برای تسهیل آن ارائه داده شود. برای این منظور با آسیب‌شناسی وضعیت موجود، راهکارها از طریق خبرگان مطرح شد. در ادامه مهمترین مسائل اجتماعی موجود جهت اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی ارائه شده است:

۱- مقاومت‌های اجتماعی در زمینه نصب کنتورهای حجمی به دلیل نصب گزینشی کنتور بر روی چاه‌های یک دشت، سیاست متغیر در متولی پرداخت هزینه کنتور چاه، فشار هزینه خرابی کنتورها، احساس ناعدالتی بهره‌بردار چاه مجاز نسبت به غیرمجاز و جریمه نامتناسب با جرم بوده است.

۲- نتایج نشان داد مسائل اجتماعی متعددی نیز در حوزه فعالیت گروه‌های گشت و بازرسی وجود دارد. از جمله عدم تناسب تعداد نیروها با تعداد چاه‌های تحت پوشش، عدم تفکیک نیروهای نظارتی طرح تعادل‌بخشی از نیروهای اداری، درآمد ناکافی گروه‌های بازرسی و نبود قوانین پشتیبان برای ممانعت از کشت پرآب‌بر را می‌توان نام برد.

۳- مهمترین موانع اجتماعی برای اجرای طرح‌های مشارکتی در طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی بدین قرار بوده است؛  انحصارگرایی نسبی در تصمیم‌گیری، وجود برخی پیچیدگی‌های اداری در ایجاد تشکل مردمی و درک ناصحیح از وظایف و مسئولیت‌ها.

۴- موانع اجتماعی در طرح اطلاع‏رسانی و آگاه‏سازی افکار عمومی از زیر مجموعه‌های اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی عبارت بوده است از، آموزش غیرکاربردی و نخبه‌گرایانه دولت به بهره‌بردار، بی‌توجهی به دانش بومی جامعه محلی و عدم در نظر گرفتن آموزش معکوس از بهره‌بردار به کارشناس و وجود آموزش مقطعی و کوتاه‌مدت.

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

تحولات قوانین و سیاست‌های کلان کشور در زمینه حفاظت از منابع آب زیرزمینی در دوران بعد از انقلاب اسلامی

نام پروژه: بررسی عدم قطعیت نتایج مدل‌های جهانی تغییر اقلیم بر اساس داده‌های تاریخی

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

این پروژه با هدف بررسی مبانی و روش‌های جدید در تصویرسازی اقلیم (دما و بارش) آینده کشور و کمک به برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مدیریت منابع آب در آینده کشور تعریف گردید. اهداف اصلی این پروژه به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ارائه روشی مناسب به منظور کاهش عدم قطعیت برونداد مدل‌های گردش عمومی – جو GCM

۲- تعیین مدل‌های مناسب CMIP6 برای تصویرسازی دما و بارش در حوضه‌های آبریز کشور

۳- تصویرسازی بارش و دمای ۲۰ ساله آتی به تفکیک حوضه‌های آبریز کشور

نتایج پروژه:

در این پروژه، ابتدا مطالعات انجام گرفته به منظور کاهش عدم قطعیت در نتایج مدل‌های GCM، شامل روش‌های وزن‌دهی و اجرای گروهی و رتبه‌بندی و انتخاب  منفرد این مدل‌ها مورد بررسی قرار گرفت. روشی ترکیبی برای کاهش عدم قطعیت نتایج مدل‌های مزبور ارائه شد. در ادامه، بر اساس داده‌های مشاهداتی دما و بارش ایستگاه‌های سینوپتیک و باران‌سنجی کشور و با روش تیسن، بارش و دمای دوره تاریخی در ۳۰ حوضه درجه ۲ کشور پهنه‌بندی گردید. سپس رونداد ۱۰ مدل‌ اقلیمی گزارش ششم CMIP6  برای دوره تاریخی (۱۹۹۵-۲۰۱۴)  و دوره آتی (۲۰۲۰-۲۰۳۹)  استخراج گردید و با هدف کاهش عدم قطعیت و تعیین دقت این مدل‌ها، نتایج آن‌ها در دوره تاریخی با داده‌های مشاهداتی مقایسه و بر اساس ترکیبی از سنجه‌ها رتبه‌بندی شدند و بر مبنای رتبه‌های حاصل، وزن‌دهی مدل‌ها صورت گرفت. در ادامه، نتایج تصویرسازی مدل‌های اقلیمی تحت سه سناریوی SSP126، SSP245 و SSP585 دوره آتی، پس از ترکیب برونداد مدل‌ها بر اساس وزن‌های محاسبه شده، حاصل شد و درنهایت متوسط تغییرات دما و بارش در ۲۰ سال آتی برای حوضه‌های آبریز ایران ارائه گردید. به طور کلی نتایج این پروژه بیانگر موارد زیر می‌باشد:

۱- دقت متفاوت مدل‌های CMIP6  در پیش‌بینی بارش و دما در نواحی مختلف کشور

۲- افزایش دما در تمامی حوضه‌‌های کشور

۳- کاهش بارش در حوضه‌های آبریز شمال غرب و غرب کشور و افزایش بارش در برخی حوضه‌های آبریز شرقی

 

تصویر جلد گزارش:

                                                            

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

شکل ۱- تغییرات بارش در ۲۰ سال آتی (۲۰۲۰-۲۰۳۹) تحت متوسط سناریوهای انتشار SSP در حوضه‌های آبریز کشور

شکل ۲- تغییرات دمای در ۲۰ سال آتی (۲۰۲۰-۲۰۳۹) تحت متوسط سناریوهای انتشار SSP در حوضه‌های آبریز کشور

 

نام پروژه: بررسی قابلیت برگشت‌پذیری تراز آبخوان‌های کشور در سال‌های پر بارش

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۴۰۰

تاریخ خاتمه:

وضعیت پروژه: در حال انجام

اهداف پروژه:

۱- محاسبه تراز کل آبخوان‌های کشور و ترسیم نمودار تغییرات تراز هر آبخوان از ابتدای تاسیس شبکه پایش تاکنون

۲- تعیین کسری آبخوان‌های کشور و اولویت بندی استان‌ها بر اساس کسری مخازن آب زیرزمینی

۳- بررسی ارتباط آب‌های زیرزمینی و مقدار بارش در درازمدت

۴- تعیین آبخوان‌هایی دارای قابلیت برگشت‌پذیری تراز آبخوان در سال‌های پربارش

۵- اولویت‌بندی آبخوان‌های هر استان جهت انجام پروژه های تغذیه مصنوعی با استفاده از بارش

نام پروژه: بررسی و تدوین الزامات و موانع مدیریت مشارکتی آب کشاورزی در دشت‌های کشور

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۸

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱-  مطالعه تطبیقی مدیریت مشارکتی آبیاری در کشورهای منتخب با ایران

۲-  بررسی پیشینه مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران

۳-  آسیب‌شناسی وضعیت فعلی نظام مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران

۴-  تدوین الزامات و موانع بهبود وضعیت مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران

نتایج پروژه:

نتایج این تحقیق از طریق بررسی مدیریت مشارکتی آبیاری در برخی از کشورهای منتخب و همچنین مروری بر پیشینه این شکل از مدیریت در منابع آب و آبیاری در ایران، به آسیب‌شناسی وضعیت فعلی نظام مدیریت مشارکتی آبیاری کشور پرداخت. نتایج بیانگر این بود که  جهت استقرار و پایدارسازی مدیریت مشارکتی آب و آبیاری نیاز به مجموعه‌‎ای از اقدامات متعدد هم در سطح سیاست‌گذاری و اجرای سیاست و هم در سطح فرهنگی و رفتار اجتماعی بهره‌برداران نیاز است. این پیشنهادات و اقدامات ناشی آسیب‌های متعدد در وضعیت فعلی مدیریت آبیاری است که در ذیل به آنها اشاره شده است:  

۱- جایگاه قانونی مشخص برای تشکل آب‌بران و استفاده ابزاری از آنان جهت جذب منابع مالی

۲- بی‌ثباتی درآمد بهره‌برداران به دلیل عدم تحویل به‌موقع آب و پیچیدگی محاسبه آب‌بها به دلیل عدم تحویل حجمی،

۳- بی‌توجهی مسئولین و دست‌اندرکاران به زمان‌بر بودن استقرار مدیریت مشارکتی آبیاری از طریق تشکل آب‌بران و تحویل اجرایی کردن آن به شرکت‌های مهندسین مشاور با قراردادهای کوتاه‌مدت استقرار تشکل،

۴- ضعف در مطالعات اجتماعی و فرهنگی و نیروی متخصص به‌منظور شناخت ظرفیت‌های مشارکت مردمی،

۵- وجود متولیان متعدد در استقرار مدیریت مشارکتی آبیاری در بخش دولت،

بر این اساس الزاماتی جهت اجرایی شدن مدیریت مشارکتی آب تعریف شد که به شرح ذیل است؛

۱- تدوین چهارچوب قانونی مشخص تشکل‌ها توسط دولت و تعریف دقیق متولی اصلی انتقال مدیریت آبیاری به تشکل جهت اجتناب از موازی‌کاری،

۲- در نظر گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای و ارائه الگوی استقرار مدیریت مشارکتی بر حسب بستر اجتماعی و فرهنگی منطقه و بر حسب خواست مردم محلی،

۳- تعریف فرایند حساس‌سازی بهره‌برداران در زمینه فواید مدیریت مشارکتی و بسترسازی برای ایجاد درخواست خودجوش استقرار تشکل آب‌بران؛

۴- ارتقای انگیزه مشارکت در بهره‌برداران از طریق همفکری و تبادل‌نظر، دادن حق رأی و اظهارنظر به اعضاء تشکل، اعتمادسازی و همراه‌سازی معتمدین و بزرگ‌مالکان محلی برای استقرار مدیریت مشارکتی آبیاری،

۵- عدم تحویل شبکه معیوب به تشکل و اطمینان از سالم بودن و کارایی شبکه آبیاری، تجهیزات و تأسیسات آن قبل از واگذاری،

۶- تعریف دوره‌های آموزشی مداوم برای  نمایندگان و هیئت‌مدیره تشکل، کارشناسان اجتماعی شرکت‌های مهندسین مشاور و منوط کردن عضویت آنها به دریافت گواهی آموزشی جامع در همه بخش‌های مطالعات اجتماعی از جمله مدیریت مشارکتی،

۷- پایداری و توانمندسازی تشکل از طریق کمک دولت به افزایش درآمدزایی و برندینگ جهت تجاری‌سازی محصولات یک تعاونی یا تشکل؛

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: تهیه نقشه بسیمتری دریاچه ارومیه و برآورد نرخ رسوب‌گذاری در آن در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ با استفاده از فناوری سنجش از دور و عملیات میدانی

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب- گروه فناوری‌های نوین ارزیابی منابع و مصارف

کارفرما: شرکت آب و نیروی ایران

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۴

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۴

وضعیت پروژه: خاتمه

اهداف پروژه: تهیه نقشه بسیمتری دریاچه ارومیه و برآورد مقدار رسوب‌گذاری صورت گرفته در فاصله سال­های ۹۲ و ۹۴

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه یافته):

·         نقشه بسیمتری دریاچه ارومیه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تهیه گردید.

·         نرخ رسوبگذاری بستر دریاچه در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ استخراج گردید.

·         روابط سطح، حجم و ارتفاع آب دریاچه ارومیه توسعه داده شد.

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

نام پروژه: طراحی و توسعه سیستم پایش و ارزیابی حوضه‌های آبریز کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و زمینی

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه فناوری‌های نوین ارزیابی منابع و مصارف

کارفرما: وزارت نیرو

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۵

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۷

وضعیت پروژه: خاتمه

اهداف پروژه: هدف اصلی پایش و اندازه­گیری پارامترهای مختلف مورد نیاز مدیریت حوضه‌های آبریز به‌منظور اندازه‌گیری پارامترهای مورد نیاز برآورد بیلان آب با استفاده از تصاویر ماهواره­ای است.

سایر اهداف پروژه ارزیابی روند تغییرات پارامترهای مختلف همانند کاربری اراضی ، پوشش­ برف، بارندگی، رطوبت خاک، پیکره­های آبی، شاخص‌های گیاهی و تبخیر- تعرق و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها در بیلان آب حوضه‌های آبریز است.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه یافته):

·      روش‌شناسی تهیه نقشه‌های کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای حوضه‌های آبریز کشور تهیه گردید.

·      نقشه کاربری اراضی حوضه آبریز زاینده‌رود در فاصله زمانی سال‌های آبی ۱۳۶۶، ۱۳۷۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۷ تهیه و روند تغییرات آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

·      مدل برآورد تبخیر- تعرق واقعی حوضه های آبریز طراحی و با استفاده از داده‌های برداشت شده توسط دستگاه سنتیلومتر در حوضه آبریز زاینده‌رود کالیبره گردید.

·      تغییرات تبخیر و تعرق حوضه آبریز زاینده‌رود بر اساس تغییرات کاربری اراضی و سایر پارامترهای اقلیمی ارزیابی شد.

·      تغییرات بلند مدت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده‌رود ارزیابی شد.

·      نقشه تغییرات پوشش‌های برفی حوضه آبریز زاینده‌رود تهیه گردید.

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

نام پروژه: پژوهش در زمینه مسائل اجتماعی مرتبط با سیلاب و راهکارهای تسکین آن‌ها در یکی از نواحی سیل‌زده کشور

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۵/۰۱/۱۴۰۰

تاریخ خاتمه: ۱۵/۰۷/۱۴۰۰

وضعیت پروژه: در مرحله جمع‌آوری و تحلیل نهایی داده‌ها

اهداف پروژه:

۱-      شناخت سیاست‌گذاری‌های اجتماعی پیشگیری و مدیریت سیل در اسناد بالادستی و میان دستی

۲-      شناسایی سیاست‌های اجتماعی منطقه‌ای (سیاست فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، مهندسی) در پیشگیری و مدیریت سیل در منطقه مورد مطالعه

۳-      آسیب‌شناسی خلأهای سیاست‌های اجتماعی مدیریت سیل قبل، حین و بعد از وقوع در منطقه مورد مطالعه

۴-      ارائه راهکارهای اجتماعی برای مدیریت سیل قبل، حین و بعد از وقوع در منطقه مورد مطالعه بر اساس دیدگاه خبرگان

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

در حال حاضر پروژه در دست انجام می‌باشد.

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

نام پروژه: پیشبینی میان‌مدت جریان ورودی به سدهای مهاباد، بوکان و طالقان

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه پژوهشی: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی

کارفرما: شرکت مدیریت منابع آب ایران

درصد مشارکت کارفرما: ۲۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۷

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

این پروژه با هدف پیش‌بینی میان‌مدت جریان ورودی به سه سد مهاباد، بوکان و طالقان به‌صورت پایلوت تا افق پیش‌بینی ۶ ماه آینده انجام شد. اهداف اصلی این پروژه به‌صورت خلاصه به شرح زیر می‌باشد:

۱- بررسی و انتخاب روش‌های مناسب جهت توسعه مدل‌های پیش‌بینی میان‌مدت جریان ورودی به سدهای مهاباد، بوکان و طالقان (به‌عنوان مطالعه موردی) تا افق پیش‌بینی ۶ ماه آینده

۲- توسعه سامانه اینترنتی بر خط پیش‌بینی جریان میان‌مدت ورودی به سد

۳-استفاده از پیش‌بینی میان‌مدت جریان ورودی به سد در تصمیم‌گیری و بهره‌برداری از سدهای کشور

 

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

نتیجه نهایی این پروژه منجر به توسعه سامانه اینترنتی پیش‌بینی میان‌مدت جریان ورودی به سد (idio.wri.ac.ir) شده است که در اول هر ماه شمسی، نتایج پیش‌بینی جریان تا افق پیش‌بینی ۶ ماه آینده به تفکیک هر سد قابل مشاهده و دریافت است به‌طوری که در اول هر ماه، نتایج پیش‌بینی به‌صورت زمان واقعی، به‎روزرسانی می‌شوند. لازم به ذکر است که از پیش‌بینی‌ها ارائه شده در سامانه مذکور می‌توان در مدیریت و بهره‌برداری بهینه از آب ذخیره‌شده در پشت مخازن سدهای کشور استفاده نمود.

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

به سامانه idio.wri.ac.ir  مراجعه شود.

نام پروژه: تدوین برنامه مدیریت خشکسالی مبتنی بر رویکرد مدیریت ریسک (مطالعه پایلوت)

نام مجری پروژه: احمد نعمتی

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۴۰۰

تاریخ خاتمه: –

وضعیت پروژه: در حال انجام

اهداف پروژه:

۱- همگام‌سازی تدوین برنامه‌های مدیریت خشکسالی در جهت تغییر نگرش مدیریت بخش آب کشور در مواجهه با این پدیده از رویکرد مدیریت بحران (واکنشی) به رویکرد مدیریت ریسک (فعالانه و پیشگیرانه)

۲- ایجاد چارچوب تدوین و یا بروزرسانی برنامه مدیریت خشکسالی در سطوح ناحیه‌ای

۳- ایجاد چارچوب مشخص و همسان جهت تسهیل جمع‌بندی برنامه‌های استانی مدیریت خشکسالی و تدوین برنامه جامع مدیریت خشکسالی

۴- بررسی امکان تجمیع برنامه‌های مدیریت خشکسالی حوضه‌ای و تدوین (بروزرسانی) برنامه ملی مدیریت خشکسالی

نام پروژه: تدوین روش ارزیابی پایداری منابع آب زیرزمینی با تأکید بر طرح احیاء و تعادل‌بخشی

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات منابع اب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات منابع اب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱- ارائه الگوهای جهانی مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی؛

۲- آسیب شناسی طرح احیا و تعادل بخشی بر اساس تجارب کشورهای منتخب؛

۳- ارائه تجارب مفید بر اساس تجارب جهانی در قالب پیشنهادات جهت بهبود قوانین پایداری منابع آب زیرزمینی در ایران

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

در این مطالعه در راستای بهبود قوانین پایداری منابع آب زیرزمینی با استفاده از تجارب بین‌المللی به بررسی الگوی جهانی طرح‌های مدیریت پایداری در کشورهای پیشتاز در زمینه پیاده ‏سازی برنامه‏های مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی مانند آمریکا (ایالت کالیفرنیا و آریزونا)، اسپانیا و هند، پرداخته ‌شده است. تجارب و طرح‌های مدیریتی موفق در این کشورها جهت الگو برداری در کشور و تغییر رویکرد مدیریت و برداشت از منابع آب زیرزمینی، استخراج ‌شده است.

آنچه مشخص است تاکنون طرح‏های مدیریتی منابع آب زیرزمینی در کشور بدون مشارکت ذینفعان با تعیین حجم برداشت برای محدوده‌های مطالعاتی و اغلب بدون توجه به محدودیت پتانسیل تغذیه منابع آب زیرزمینی، موجبات ایجاد بحران منابع آب زیرزمینی را فراهم نموده است. با رویکرد مدیریت مشارکتی، آگاهی بخشی و شفافیت بین دولت و ذینفعان می‌توان بحران ایجاد شده را مدیریت نمود. لذا پیشنهاد می‌گردد وزارت نیرو و قانون‌گذاران حوزه آب ساز و کاری کارآمد برای پیاده‌ سازی این رویکرد تعریف نموده و در دستور کار قرار دهند. این رویکرد دو نتیجه مهم در پی خواهد داشت:

۱)   جلب اعتماد کنشگران و دریافت حمایت ایشان در پیاده‌ سازی طرح پایداری منابع آب زیرزمینی؛

۲)    کنشگران به‌صورت تجربی به مشکلات طرح‌‌ها وقوف یافته و در هر مرحله ارزیابی، بهبود لازم را اعمال خواهند نمود.

بر اساس تجارب کشورهای آمریکا، اسپانیا و هند در زمینه مدیریت پایداری منابع آب زیرزمینی، راهکارهای عملی جهت بهبود مدیریت منابع آب کشور در قالب طرح احیاء و تعادل‌بخشی در قالب چهار راهبرد اصلی در کشور ارائه گردیده است:

۱)   مدیریت ساختار سازمانی در کشور از طریق ایجاد سیستم مشورتی در بازبینی طرح پایداری، توسعه مدیریت مشارکتی و محلی، پیاده‏سازی مدیریت انطباقی و یکپارچه، اصلاح ساختار اداری و مدیریت سیستم‏های سنتی برداشت آب زیرزمینی؛

۲)   مدیریت اطلاعات از طریق تعیین میزان آب بهره‏برداری با توجه به معیارهای شش‌گانه، مستندسازی اقدامات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات موجود؛

۳)   مدیریت نیروی انسانی از طریق ایجاد برنامه‏های کاهش داوطلبانه، جذب نیروی انسانی توانمند متناسب با نیاز در بخش‏های مختلف و آگاه‏سازی افکار عمومی؛

۴)   تأمین منابع آب از طریق مدیریت مالی با قیمت‏گذاری آب مبتنی بر منبع پایان‌پذیر، ذخیره آب از طریق در نظر گرفتن مسئله آب مجازی، ذخیره آب باران، مدرنیزه کردن سیستم‏های آبیاری کشاورزی و ایجاد اولویت در اجرای پروژه‏های پایداری در محدوده‏های مطالعاتی بر اساس اولویت بحرانی بودن آن محدوده.

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

 

نام پروژه: تدوین سند راهبردی و نقشه راه مطالعات اجتماعی در بخش آب کشور

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: شرکت مدیریت منابع آب ایران

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۶

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: ارائه نسخه نهایی به ناظر و کارفرما

اهداف پروژه:

۱-      شناسایی و تبیین مفهوم علوم اجتماعی آب از دیدگاه منابع علمی ملی و بین‌المللی

۲-      شناسایی مسائل اجتماعی در بخش آب کشور به منظور پایدارسازی منابع آبی

۳-      تبیین چگونگی کاربست دانش اجتماعی تولیدی در حوزه آب در نظام تصمیم‌گیری کشور

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

در این پروژه ادعا براین بوده است که با توجه به مسئله تخصیص و مدیریت آب، لذا آب فی‌الذاته امری اجتماعی و سیاسی است و نمی‌توان تنها از منظر فنی و مهندسی آن را مدیریت کرد. از آنجا که توجه به مسائل اجتماعی آب در مدیریت آب کشور نوپا بوده لذا نیازمند یک نقشه راه مطالعاتی برای شناخت مهمترین مسائل اجتماعی آب در کشور بوده تا از این طریق مهمترین موضوعات که نیازمند مطالعات میدانی در فواصل متعدد هستند استخراج شود. با تمرکز بر مطالعات اسنادی و همچنین انجام مصاحبه با ۱۰۰ تن از کارشناسان، مدیران و نخبگان در زمینه مسائل اجتماعی آب در نهایت مهمترین موارد مطالعاتی در موضوع اجتماعی آب به شرح ذیل استخراج شد؛

 ۱-  شناسایی شاخص‌های علوم اجتماعی آب و دسته‌بندی آنها در ماتریس تقاطعی،

۲-   تقسیم‌بندی عوامل زمینه‌ساز مسائل اجتماعی آب ایران (سیاسی، هدف‌گذاری، ظرفیتی، اجرایی، فرهنگی، سرمایه‌گذاری)،

۳- تعیین اولویت‌ها بر اساس تبیین وضع موجود،

۴- تدوین نقشه راه مطالعات اجتماعی آب کشور بر اساس اولویت‌ها و معیارهای مطالعاتی؛

 

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

نام پروژه: تدوین ضوابط بازطراحی شبکه پایش منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: شرکت مدیریت منابع آب ایران

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱- تعیین پارامترهای و تواتر اندازه‌گیری در شبکه پایش منابع آب.

۲- ارزیابی روشهای مختلف طراحی شبکه پایش منابع آب.

۳- ارزیابی ضوابط و معیارهای مختلف طراحی و بازطراحی شبکه پایش منابع آب.

۴- تدوین دستورالعمل و ضوابط طراحی شبکه پایش منابع آب.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

شبکه پایش منابع آب براساس سه رویکرد نوع شبکه پایش، هدف شبکه پایش و نیازسنجی شبکه پایش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای کمی و کیفی و تواتر اندازه‌گیری پارامترهای پایش براساس ظرفیت‌سنجی کشور و مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف (توسعه‌یافته و در حال توسعه) مورد آنالیز قرار گرفت. براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی، الزامات طراحی شبکه پایش منابع آب استخراج و با برگزاری جلسات کارشناسی، به عنوان ضوابط شبکه پایش آب و هواشناسی به دو حالت معیارها و ضوابط طراحی و جانمایی شبکه مشخص گردید. رویکرد جانمایی و طراحی شبکه براساس ضوابط طراحی با استفاده از یک مدل بهینه‌سازی براساس حداقل توزیع خطای مکانی و حداکثر آنتروپی مشترک بین داده‌های آب و هواشناسی به عنوان روش پیشنهادی جهت طراحی شبکه تعریف شد.

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

نام پروژه: تدوین نقشه راه مطالعات پایه منابع آب کشور آب کشور

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: وزارت نیرو

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۵

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱- بررسی وضعیت موجود نظام مطالعات پایه منابع آب کشور

۲- بررسی وضعیت کشورهای پیشرو در حوزه مطالعات پایه منابع آب و انجام مطالعات تطبیقی

۳- ترسیم نقشه راه و تدوین راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب مطالعات پایه منابع آب تا افق ۱۴۱۰

نتایج پروژه:

در این پژوهش به‌منظور تدوین نقشه راه مطالعات پایه منابع آب کشور و با توجه به بخش‌های مختلف بررسی‌شده این نظام در کشور، سایر کشورها و با استفاده از نظرات خبرگان، نقشه راه مطالعات پایه منابع آب کشور تدوین گردید. بر این اساس نقشه راه مطالعات پایه منابع کشور در ۴ بخش: الف) آمار و اطلاعات و گزارشات تولیدی، ب) شبکه پایش، ج) ساختار و نیروی انسانی و د) منابع مالی، مطابق شکل‌های ارائه‌شده در ادامه است. نقشه راه تهیه‌شده دارای ۳ گام زمانی شامل برنامه‌‌های کوتاه‌مدت (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱)، میان‌مدت (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴) و بلندمدت (۱۴۰۴ تا ۱۴۱۰) است. تمامی اقدامات مشخص‌شده در قالب این نقشه راه، در افق‌های زمانی مشخص‌شده در نقشه، انجام شوند تا نظام مطالعات پایه منابع آب کشور به جایگاه مطلوب خود برسد. بااین‌وجود، بخشی از این اقدامات که با رنگ سبز مشخص شده‌اند، اقداماتی هستند که انجام آن‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی نظام مطالعات پایه منابع آب را حل نماید (اقدامات اولویت‌دار)، هرچند دستیابی به وضعیت مطلوب مطالعات پایه منابع آب در کشور، مستلزم پیاده‌سازی تمامی اقدامات مندرج در آن خواهد بود.

 

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

 

نام پروژه: تدوین سند راهبردی و نقشه راه مطالعات حقوقی در بخش آب کشور

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب – محمد حسین رمضانی قوام‌آبادی

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۵

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۸

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱- شناخت نقاط ضعف و قوت اسناد بالادستی و سیاست‏های کشور در زمینه رویکردهای حقوقی مدیریت آب

۲- شناخت چالش‏های ملی و منطقه‏ای مرتبط با مباحث حقوقی آب

۳- تدوین یک برنامه جامع در مورد مطالعات حقوقی آب کشور تا افق ۱۴۰۴

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

در این پروژه ضمن بررسی سوابق مربوط به مطالعات حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی، اصلی‌ترین راهبردهای لازم جهت ارتقای نظام حقوقی آب کشور تدوین گردیدند. در این راستا ضمن بررسی اسناد و مطالعات موجود، از نظرات خبرگان نیز بهره‌گیری شد. در نهایت مشخص گردید که ارتقای نظام حقوقی آب کشور نیازمند مجموعه‌‎ای از اقدامات اجرایی و مطالعاتی در ابعاد تقنینی، اجرایی، قضایی و فرابخشی است. این اقدامات در قالب ۹۷ مورد تا افق ۱۴۰۰ مشخص گردیدند. از مهمترین موارد در این خصوص، می‌توان به رئوس ذیل اشاره نمود:

۱- لزوم بازبینی قوانین مرتبط با حق بر آب

۲- تدوین قوانین بازدارنده در خصوص حفاظت کیفی از آب

۳- نگرش حقوقی مؤثر به مبحث مالکیت آب

۴- ایجاد زمینه‌های آموزشی در زمینه حقوق آب

۵- ارتقای ساختار تخصصی قضایی در زمینه آب

۶- افزایش بازدارندگی قوانین در حوزه صیانت از آب

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

نام پروژه: تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات مستقیم انسانی در کاهش آبدهی حوضه‌های آبریز

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۹

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱- بررسی رویکردهایی ارائه شده به‌منظور تعیین میزان اثرگذاری هر یک از عوامل انسانی و اقلیمی

۲-  شناخت روش‌های مناسب از میان روش‌های ارائه‌شده تعیین سهم برای حوضه‌های آبریز

۳- تعیین سهم فعالیت‌های مستقیم انسانی و تغییرات اقلیمی در تغییر رواناب‌های سطحی حوضه آبریز

 

نتایج پروژه:

در این پروژه به منظور ارائه الگویی مناسب برای تعیین سهم اثرات تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی بر رواناب، ابتدا تحقیقات و روش‌های بکار گرفته‌شده پیشین در تعیین سهم اثرات تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی در کاهش رواناب‌های سطحی، موردبررسی قرار گرفت. بدین‌وسیله رویکردها، مزایا و معایب و اطلاعات موردنیاز روش‌های مختلف مقایسه گردید و روش‌شناسی پروژه شامل مراحل ۱- تعیین روند، همگنی و نقاط شکست هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه، ۲- تعیین سهم عوامل اقلیمی و انسانی با سه رویکرد آماری، تحلیلی و مدل‌سازی و ۳- تطابق با شواهد واقعی برای انجام این‌گونه مطالعات تدوین گردید. در ادامه به‌منظور ارزیابی کارایی و مقایسه نتایج روش‌های مختلف باهدف بهبود روش‌شناسی پروژه و انتخاب روش‌های مناسب، این مراحل برای حوضه آبریز بوکان به‌عنوان منطقه مطالعاتی انجام پذیرفت. خلاصه‌ای از نتایج این بررسی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- روش من-کندال پیش سفید شده اصلاحی (MTFPW) به‌منظور بررسی روند سری‌های زمانی در مواردی که خودهمبستگی معنی‌دار در سری زمانی وجود دارد، مناسب می‌باشد.

۲- تعیین همگنی با نتایج تمامی آزمون‌های همگنی نرمال استاندارد، دامنه بویشند، پتی و ون نیومن بر اساس روش گروه‌بندی برآورد دقیق‌تری خواهد داد.

۳- در تعیین نقاط شکست آزمون‌های مزبور آزمون‌های کنترل همگنی و آنومالی تجمعی به سبب سادگی و دقت بیشتر در تخمین نقاط شکست پیشنهاد می‌گردد.

۴- داده‌های موردنیاز در رویکردهای آماری، تحلیلی (کشسانی) و مدل‌سازی به ترتیب افزایش‌یافته و محاسبات مربوطه دشوارتر می‌گردد.

۵- عدم در نظر گرفتن مکانیسم‌های فیزیکی از دقت رویکردهای آماری و رویکرد تحلیلی می‌کاهد.

۶- مدل‌های مفهومی نسبت به مدل‌های فیزیکی پیچیدگی کمتر داشته و با پارامترهای مورد نیاز کمتر نتایج مشابه‌ای در تعیین سهم فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی در تغییر رواناب ارائه می‌نمایند.

 

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

فلوچارت مراحل انجام پروژه

 

نام پروژه: تدوین راهبردها و برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش آب

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی

کارفرما: وزارت نیرو

درصد مشارکت کارفرما: ۱۵

تاریخ شروع: سال۱۳۹۴

تاریخ خاتمه: سال۱۳۹۶

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

·         مستندسازی و ارزیابی اقدامات فنی و اجرایی در سطح بین‌المللی برای سازگاری با تغییر اقلیم و بومی‌سازی آن متناسب با شرایط کشور

·         تدوین روش‌شناسی مورد نیاز برای تحلیل وضعیت منابع و مصارف آب کشور متأثر از پدیده تغییر اقلیم در شرایط آتی و ارزیابی آن طی یک مطالعه موردی

·         تهیه دستورالعمل‌های لازم برای پشتیبانی علمی، فنی، مدیریتی و اجرایی حوزه مدیریت منابع آب در سطوح مختلف در راستای آمادگی برای سازگاری با تغییر اقلیم با تأکید بر مدیریت جامع منابع آب

·         تدوین نقشه راه، برنامه اجرایی و تعریف ظرفیت­های سازمانی، علمی و مالی مورد نیاز برای استقرار مأموریت سازگاری با تغییر اقلیم در حوزه اجرایی مدیریت منابع آب در وزارت نیرو

·         تبیین ارتباطات و هماهنگی­های لازم و مورد نیاز بین وزارت نیرو و دیگر دستگاه­های اجرایی در سازگاری مدیریت منابع آب با تغییر اقلیم

 

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

این پروژه با اهداف تدوین چارچوب‌های سازمانی و فنی مورد نیاز در حوزه ستادی وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن برای تدوین و اجرای برنامه‌های سازگاری مدیریت منابع آب کشور با شرایط تغییر اقلیم انجام و با رویکرد واقع‌گرایانه سعی بر آن شد تا رویکردها و ابزارهای مورد نیاز برای سازگاری بخش آب وزارت نیرو با تغییر اقلیم مورد بررسی قرار گرفته و برنامه‌های مورد نیاز در این زمینه تدوین گردد. شایان ذکر است تعاملات مورد نیاز با سایر نهادهای اصلی مرتبط با حوزه کاری بخش آب وزارت نیرو نیز در پروژه مورد توجه قرار گرفته و ساختارها و شیوه‌های موردنیاز در این خصوص نیز تدوین گردید

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: تکمیل سامانه پیش‌بینی میان‌مدت جریان ورودی به مخازن سدهای بزرگ کشور

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه پژوهشی: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی

کارفرما: مؤسسه تحقیقات آب (درون سازمانی)

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۴۰۰

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: در حال انجام

اهداف پروژه:

در ابتدا این پروژه با هدف پیش‌بینی میان‌مدت جریان ورودی به سه سد مهاباد، بوکان و طالقان به‌صورت پایلوت تا افق پیش‌بینی ۶ ماه آینده انجام شد و منجر به توسعه سامانه اینترنتی پیش‌بینی میان‌مدت جریان ورودی به سد (idio.wri.ac.ir) شد. در حال حاضر نیز سامانه مذکور برای برخی دیگر از سدهای بزرگ کشور در حال توسعه و تکمیل می‌باشد.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

idio.wri.ac.ir

تصویر جلد گزارش:

idio.wri.ac.ir

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

idio.wri.ac.ir

نام پروژه: حساسیت سنجی مدل منطقه‌ای پیش‌بینی وضع هوا (WRF) نسبت به پارامترسازی فیزیکی برای پیش‌بینی مناسب بارش در مناطق مختلف کشور

نام مجری پروژه: مؤسسه تحقیقات آب

گروه پژوهشی: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی

کارفرما: مؤسسه تحقیقات آب (درون سازمانی)

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۴۰۰

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: در حال انجام

اهداف پروژه:

۱.      بررسی حساسیت برآورد بارش در مدل WRF نسبت به طرح‌واره‌های مختلف میکرو فیزیک

۲.      بررسی حساسیت برآورد بارش در مدل WRF نسبت به طرح‏واره‏های مختلف همرفت در بارش‏های همرفتی و غیر همرفتی

۳.      بررسی حساسیت برآورد بارش در مدل WRF نسبت به طرح‏واره‏های مختلف لایه‎مرزی سیاره‌ای

۴.      بررسی مناسب‌ترین ترکیب طرح‌واره‌های مختلف فیزیکی برای پیش‎بینی بارش در مناطق مختلف کشور

۵.      بررسی عملکرد پیکربندی‎های مختلف فیزیکی در مدل WRF در زمان بارش‏های حدی و غیر حدی به‌منظور تعیین مناسب‏ترین ترکیب در زمان بارش‏های سنگین در مناطق مختلف کشور

۶.      ارزیابی میزان کارایی مدل WRF در پیش‏بینی بارش‏های حدی در هر منطقه از کشور با توجه به استفاده از پیکربندی‎های بهینه در هر منطقه از کشور برای بارش‎های سنگین

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

تصویر جلد گزارش: 

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

 

 

نام پروژه: بررسی تأثیرات احتمالی تغییرات حجم آب سد زاینده‌رود بر کیفیت آن

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

درصد مشارکت کارفرما: ۱۵

تاریخ شروع: سال۱۳۹۳

تاریخ خاتمه: سال۱۳۹۴

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

هدف اصلی این پروژه ارزیابی کیفیت آب ورودی به مخزن سد زاینده‌رود و همچنین خروجی آن تا تصفیه‌خانه بابا شیخ‌علی جهت تحلیل روند تغییرات کیفیت آب ورودی و خروجی مخزن سد بر اساس داده‌های موجود و مقایسه وضعیت موجود با استانداردها‌ی مربوطه و ارائه دلایل تغییرات آن،بررسی تخطی‌های از حدود مجاز و دلایل آن،تعیین منابع و پتانسیل بالقوه ایجاد آلودگی در محدوده مطالعاتی و تعیین مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار و ارتباط بین آنها

 

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

نتایج به دست آمده از تجزیه تحلیل نشانگرهای زیستی مشخص نمود که جریانات مختلف به همراه خود آلاینده‌ها را از بالادست به سد می‌ریزند و حضور آن‌ها در اکثر ماه‌ها در ایستگاه ورودی سد آشکار است. این مخزن آبی به‌عنوان یک پالایشگر عمل می‌نماید، ولی در بعضی از ماه‌ها، این مخزن نتوانسته بار آلودگی وارده را به‌خوبی هضم نماید تا جایی که اثر آن در ایستگاه خروجی، مشخص شده است. در پایین‌دست سد، جریان آب به همراه خود پسماندهای مختلف را به پایین‌دست انتقال می‌دهد.

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: مطالعه تغذیه‌گرایی مخزن سد داریان

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان

درصد مشارکت کارفرما: ۱۵

تاریخ شروع: سال۱۳۹۲

تاریخ خاتمه: سال۱۳۹۳

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

این پروژه به منظور بررسی اجمالی کیفیت آتی مخزن آب سد داریان و استفاده ازبرخی روابط تجربی جهت بررسی لایه‌بندی حرارتی مخزن سد، همچنین آزمایش کیفی نمونه آب، تغذیه گرایی و کیفیت آب برای کاربری­های مختلف انجام شده است

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

بر اساس این مطالعات کیفیت آب از نظر فسفر کل در ایستگاه محل احداث سد، براساس شاخص کارلسون بررسی شده است. مقادیر این شاخص قرارگیری وضعیت تروفیکی مخزن سد را در حالت یوتروفیک نشان داده است. (TSI(TN)>55) و پیش بینی شده است که جلبک­های آبی و سبز در مخزن سد چیرگی محرزی داشته و به لحاظ کیفیت آب جهت مصارف شرب، تجمع فلزات سنگین مانند آهن و منگنز در فصل تابستان منجر به تغییر مزه و بوی نامطبوع آب خواهد شد.

 

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: مدیریت یکپارچه منابع آب دشت سیستان

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب، DELF هلند

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

درصد مشارکت کارفرما: ۲۰

تاریخ شروع: ۱۳۸۲

تاریخ خاتمه: ۱۳۸۴

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

توسعه روش‌ها و ابزارها به منظور تقویت و ساخت ظرفیت برای دستیابی به مدیریت جامع منابع آب برای حمایت توسعه سیستان و کشاورزی پایدار و اکوسیستم‌های حوضه رودخانه سیستان

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

بر اساس این مطالعات، نوعی نیاز آبی برای سیستم هامون تعریف شد و اثرات آبرسانی کمتر از آن به دریاچه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. آنالیزها نشان دادند که دریاچه‌های هامون در ریسک جدی از دست دادن ارزش اکولوژی‌شان قرار دارند و توسعه‌های آینده، پتانسیل جریان ورودی به دریاچه‌ها را بیش از ۵۰% کاهش خواهد داد. مدل‌های کامپیوتری برای به کمیت درآوردن اثرات توسعه‌های ممکن، و امکان‌پذیر کردن ایجاد تعادل در بخش‌های مختلف، توسعه یافته‌اند.

 

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: شناسایی شاخص‌های ارزیابی پایداری منابع آب زیرزمینی شامل شاخص‌های فنی و اجتماعی و بومی‌سازی آن‌ها در حوضه آبریز دریاچه نمک

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات منابع آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۹

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱-    شناسایی وتوسعه شاخص‏های ارزیابی پایداری با اهداف ارزیابی وضعیت پایداری منابع آب زیرزمینی و ارزیابی پیشرفت طرح احیا و تعادل بخشی با قابلیت ارزیابی مکانی و زمانی پایداری؛

۲-    ارائه چارچوب ارزیابی پایداری منابع آب زیرزمینی؛

۳-    ارزیابی پایداری آبخوان از طریق شاخص در شش بعد کمی، کیفی، محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مقیاس مکانی و زمانی.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

در این مطالعه ۲۲ شاخص در ۶ بعد هیدروژئولوژی کمی؛ هیدروژئولوژی کیفی؛ محیط زیستی؛ ‏ اجتماعی؛ اقتصادی جهت بررسی پایداری آبخوان‏های واقع در حوضه آبریز دریاچه نمک (به عنوان حوضه پایلوت) در چارچوب مدل DPSIR توسعه یافته است. پایداری آبخوان های این حوضه در هر بعد به صورت جداگانه ارائه شده است. همچنین وضعیت پایداری کلی حوضه آبریز دریاچه نمک توسط روش میانگین‌گیری وزنی AHP و آنتروپی با نظرات کارشناسان و خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نهایی ارزیابی پایداری آبخوان‌های حوضه آبریز دریاچه نمک، آبخوان‌های بخش شرقی را کاملاً ناپایدار و آبخوان‌های بخش غربی را با پایداری پایین نشان می‏دهد.

پیاده‌سازی سناریوهای مدیریتی کاهش ۴۰ و ۸۰ درصدی کاهش برداشت منابع آب زیرزمینی در قالب چارچوب مدل DPSIR بیان می‌دارد که کاهش ۴۰ درصدی نقش زیادی در توسعه پایداری کمی آبخوان‌ها نداشته است. درحالی‌که کاهش ۸۰ درصدی برداشت از منابع آب زیرزمینی منجر به بهبود حدود ۲۵ درصد در وضعیت پایداری کمی آبخوان‌های این حوضه می‏گردد.

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

نام پروژه: شناسایی مناطق کارستی درفک و حوضه های آبریز شهر بیجار و دیورش

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان گیلان

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۳

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱- تعیین وضعیت کلی هیدروژئولوژی کارست منطقه.

۲- بررسی تاثیرات زیست محیطی و ارزیابی آلودگی منابع آب کارستی.

۳- میزان آسیب‌پذیری منابع کارستی منطقه و ارائه نقشه‌های مربوطه.

۴- میزان توسعه کارست در سازندهای کربناتی منطقه.

۵- شناسایی و تهیه نقشه جانمایی پدیده‌های کارستی از جمله فروچاله‌ها، غارها، ….

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

با توجه به اهداف این پروژه، وضعیت زمین‌شناسی و عوارض کارستی در ارتفاعات درفک با توجه به وضعیت منابع آب زیرزمینی و سطحی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهمترین ابعاد انجام این پروژه، آنالیز کیفیت شیمیایی منابع آب انتخابی در دو فصل تر و خشک و مطالعات ایزوتوپی چشمه‌های منطقه است. در نهایت پس از ارزیابی وضعیت منابع و مصارف و وضعیت منابع آلاینده، نتایج مورد استخراج در این منطقه به موارد زیر می‌توان اشاره داشت:

۱- بررسی وضعیت آبدهی و تغییرات کمی و کیفی منابع آب.

۲- بیلان منابع آب زیرزمینی منطقه.

۳- تحلیل تاریسمانی چشمه‌های کارستی منطقه.

۴- آسیب‌پذیری آبخوان کارستی.

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

نام پروژه: ظرفیت‌سازی برای سیاست‌‌پژوهی در بخش آب کشور

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۴۰۰

تاریخ خاتمه: –

وضعیت پروژه: در حال انجام

اهداف پروژه:

۱- ظرفیت‌سازی و ارائه الگوی مناسب سیاست‌پژوهی در بخش آب کشور

۲- تعیین مراحل فرآیند ارزیابی سیاستی در بخش آب

۳- ارائه چارچوب مناسب به منظور بررسی مسائل آب و سیاستگذاری در این حوزه

نام پروژه: پیش‌بینی میزان فرونشست ناشی از بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی ترکیبی و تکنیک تداخل سنجی در تصاویر ماهواره‌ای راداری  (مطالعه موردی: دشت علی‌آباد قم)

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: آب منطقه‌ای استان قم

درصد مشارکت کارفرما: ۱۵

تاریخ شروع: سال۱۳۹۱

تاریخ خاتمه: سال۱۳۹۳

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

هدف اصلی این پروژه استفاده از مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از کد MODFLOW و کاربرد تصاویر راداری جهت تعیین میزان فرونشست در این دشت و مدل‌سازی و پیش­بینی آن بوده است

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

بر اساس نتایج این تحقیق میزان فرونشست به دست آمده از تصاویر راداری در حداکثر میزان خود در ۷ سال ۸۲-۸۹ در حدود ۷۰ سانتی­متر بوده، که این میزان فرونشست بیشتر در نواحی مرکزی متمایل به ورودی دشت اتفاق افتاده است. همچنین نتایج مدل‌سازی نشان داده است که با ادامه روند موجود در بهره‌برداری و افت تراز آب زیرزمینی میزان فرونشست طی پنج سال آتی به بیش از ۵/۱ متر افزایش خواهد یافت.

 

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: پایش روند تغییرات کاربری اراضی حوضه‌های آبریز کارون، کرخه و مرزی غرب با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه فناوری‌های نوین ارزیابی منابع و مصارف

کارفرما: شرکت آب و نیروی ایران

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۶

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۸

وضعیت پروژه: خاتمه

اهداف پروژه: هدف اصلی تهیه نقشه‌های کاربری اراضی در سال‌های آبی ۶۶-۱۳۶۵، ۸۱-۱۳۸۰و ۱۳۹۶-۹۷ و تغییرات آن‌ها  با استفاده از تصاویر چندزمانه ماهواره‌ای Landsat OLI, ETM+, TM ، با استفاده از تصاویر ماهواره­ای با قدرت تفکیک مکانی بالا (همانند GeoEye و Worldview) و اطلاعات مشاهدات میدانی است. این پروژه در سطح سه حوضه آبریز کرخه، کارون بزرگ و مرزی غرب به انجام رسیده است.

نتایج پروژه:

·         در این پروژه ابتدا بیش از پانزده هزار نقطه مشاهدات میدانی در مناطق مختلفی از حوضه‌های آبریز توسط تیم‌های مطالعاتی موسسه تحقیقات آب جمع آوری گردید و به منظور کالیبراسیون و صحت‌سنجی نقشه‌های کاربری اراضی مورد ارزیابی قرار گرفت

·         با استفاده از روش طبقه‌بندی شی گرا، نقشه‌های کاربری اراضی سه حوضه ابریز مورد مطالعه لستخراج گردید و با داده‌های زمینی مورد ارزیابی و صحت‌سنجی قرار گرفت.

·         نقشه‌های کاربری اراضی در حوضه‌های آبریز کارون بزرگ، مرزی غرب و کرخه در سال‌های آبی ۱۳۶۵، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۸ تهیه شد و روند تغییرات کاربری‌های اراضی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

نام پروژه: مدیریت جامع سیلاب حوضه رودخانه کن

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: شرکت مدیریت منابع آب ایران

درصد مشارکت کارفرما: ۱۵

تاریخ شروع: سال۱۳۸۸

تاریخ خاتمه: سال۱۳۹۰

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

این پروژه با اهداف یکپارچگی اقدامات مرتبط با سیلاب رودخانه‌ها در قالب مدیریت جامع منابع آب حوضه آبریز، مشارکت ذی­نفعان و ذی­مدخلان در مدیریت سیلاب،تدوین متدولوژی بومی نحوه مدیریت سیلاب با کم‌ترین و مؤثرترین هزینه،تدوین نظامنامه مدیریت سیلاب،تدوین برنامه واکنش فوری به‌منظور مدیریت بحران سیل انجام گردیده است

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

مطالعات در دو قالب مطالعات پایه و مطالعات تخصصی انجام شده است که مطالعات پایه شامل فیزیوگرافی ، هواشناسی و هیدرولوژی، مطالعات سیل‌خیزی، مطالعات هیدرولیک و پهنه‌بندی سیل، مطالعات حقوقی، اجتماعی، مطالعات آسیب‌پذیری، مطالعات حقوقی-ساختاری و مطالعات زیست‌محیطی و مطالعات تخصصی نیز عبارت‌اند از: مطالعات امکان‌سنجی روش‌های سازه‌ای و غیر سازه­ای، مطالعات تحلیل اقتصادی و انتخاب ترکیب بهینه، تدوین برنامه واکنش فوری (EAP) بوده و در نهایت نظامنامه سیلاب تدوین گردید.

 

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: مبانی کاربرد و دستورالعمل تفسیر و اندازه‌گیری ایزوتوپ‌های پایدار- ناپایدار و هیدروژئوشیمی در منابع آب

نام مجری پروژه: آقای دکتر محمد میرزاوند

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱-  تشریح مبانی پایه ایزوتوپ‌ها و عوامل تأثیرگذار بر مقادیر آنها در چرخه هیدرولوژی

۲- تشریح کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار در مطالعات انواع منابع آب

۳- سن سنجی منابع آب با استفاده از ایزوتوپ‌های رادیواکتیو

۴- تشریح کاربرد روش‌های هیدروژئوشیمیایی در انواع مطالعات منابع آب

۵- تشریح روش‌های نمونه‌برداری، نگهداری، ارسال و آنالیز نمونه‌ها

نتایج پروژه:

این پروژه در بخش‌های ذیل صورت گرفت:

۱- ارائه مبانی پایه ایزوتوپ‌ها و عوامل تأثیرگذار بر مقادیر آنها در چرخه هیدرولوژی

در این مرحله ضمن ارائه مبانی علمی ایزوتوپ‌ها از جمله تعریف ایزوتوپ، نحوه تشکیل و تقسیم بندی ایزوتوپ‌های محیطی به ایزوتوپ‌های پایدار و رادیواکتیو تشریح گردی. همچنین به بررسی پرکاربردترین ایزوتوپ‌های محیطی در مطالعات منابع آب و ارائه استانداردهای مورد استفاده در اندازه‌‍گیری این ایزوتوپ‌ها پرداخته شد.

۲- کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار در مطالعات انواع منابع آب

در این بخش در ابتدا با گردآوری کلیه سوابق مطالعات استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار در سرتاسر کشور، رویکرد کاربردی در بهره‌گیری از این ابزارها در مطالعات انواع منابع آب، با توجه به چالش‌های موجود در کشور، تشریح گردید.

۳- سنسنجی منابع آب با استفاده از ایزوتوپ‎های رادیواکتیو

در این بخش در ابتدا کلیه سوابق مطالعات استفاده از ایزوتوپ‌های ناپایدار در سرتاسر کشور گردآوری و ارائه گردید و رویکرد کاربردی در بهره‌گیری از این ایزوتوپ‌ها در مطالعات انواع منابع آب، با توجه به چالش‌های موجود در کشور، تبیین گردید.

۴- کاربرد روش‌های هیدروژئوشیمیایی در انواع مطالعات منابع آب

در این بخش با گردآوری سوابق مطالعات استفاده از متغیرها و نسبت‌های هیدروشیمیایی، رویکرد کاربردی در بهره‌گیری از این ابزارها در مطالعات انواع منابع آب، با توجه به چالش‌های موجود در کشور، مدنظر قرار گرفت و مثال‌های کاربردی در هر موضوع ارائه شد.

۵- روش‌های نمونه‌برداری، نگهداری، ارسال و آنالیز نمونه‌ها

در این بخش روش‌های نمونه برداری ایزوتوپی و هیدروژئوشیمایی و دستگاه‌های مورد استفاده در این آنالیزها (به طور ویژه در خصوص کلیه متغیرهای ذکر شده در بخش‌های قبل) مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه، مراحل آماده‌سازی و آنالیز نمونه‌ها برای ایزوتوپ‌های دوتریم، اکسیژن-۱۸، کربن-۱۳، تریتیم، کربن-۱۴، سولفور-۳۴ و ید- ۱۲۹ ارائه شد. همچنین با توجه به وجود دستورالعمل‌هایی مشابه (نظیر نشریه‌های شماره ۶۲۰ و ۵۲۲ دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا وزارت نیرو، راهنمای محاسبه شاخص کیفیت منابع آب ایران سازمان حفاظت محیط زیست و غیره) در این بخش موارد مهم، کاربردی و تکمیلی جدید که قبلاً در مراجع فارسی مزبور آورده نشده، ارائه گردید.

تصویر جلد گزارش:

تصویرهای مربوطه:

 

نام پروژه: واسنجی و اضافه نمودن مدل‌های بارش-رواناب ۴ حوضه آبریز درجه دو به سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب و نگهداری و ارتقای مستمر آن

نام مجری پروژه: مؤسسه تحقیقات آب

گروه پژوهشی: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی

کارفرما: مؤسسه تحقیقات آب (درون سازمانی)

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۰۱/۱۴۰۰

تاریخ خاتمه: ۱۲/۱۴۰۰

وضعیت پروژه: در حال انجام

اهداف پروژه:

هدف اصلی این پروژه توسعه مدل بارش-رواناب برای ۴ حوضه آبریز بندرعباس-سدیج، رودخانه‌های بلوچستان، دز و کارون بزرگ جهت اضافه شدن به سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب موسسه تحقیقات آب می‌باشد. در این حوضه‌ها سامانه هشدار سیل بر اساس نتایج مدل‌های پیش‌بینی بارش موسسه تحقیقات آب و جفت شدن آن با مدل‌های هیدرولوژیکی توزیعی توسعه داده خواهد شد و نتایج آن قابل دسترسی در سامانه تحت WebGIS موسسه خواهد بود. متدولوژی پیشنهادی این پروژه قابلیت تعمیم به سایر حوضه‌های آبریز کشور را نیز دارا خواهد بود.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

 

تصویر جلد گزارش:

 

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

نمونه‌ای از پیش‌بینی جریان حاصل از مدل‌سازی بارش-رواناب بارش پیش‌بینی‌شده

نام پروژه: مروری بر مصوبات و شرح مذاکرات نمایندگان مردم در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در زمینه آب

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب-گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: موسسه تحقیقات آب

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۹

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱-      بررسی ابعاد قانون‌گذاری مجلس در حوزه مدیریت منابع آب

ü      بررسی شرح مذاکرات مجلس در زمینه «قانون‌گذاری‌ آب» از بدو انقلاب تاکنون

ü      بررسی «نطق پیش و میان دستور» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با مسائل مرتبط با آب

ü      بررسی «مصوبات کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب» مجلس شورای اسلامی در خصوص مدیریت منابع آب

۲-      بررسی ابعاد نظارتی مجلس در حوزه آب

ü      بررسی روند «استیضاح» وزرای جهاد کشاورزی و نیرو از ابتدای مجلس شورای اسلامی تاکنون

ü      بررسی روند «رأی اعتماد» وزرای جهاد کشاورزی و نیرو از ابتدای مجلس شورای اسلامی تاکنون

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

در این پروژه جزو معدود پروژه‌هایی در سطح ملی و بین‌المللی است که قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران را به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در مدیریت منابع آب مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این پروژه بیانگر این بوده است که؛

۱- اهمیت آب در استان‌های مرزی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در تعاملات مجلس و وزارت نیرو است. لذا ضروری است توجه ویژه‌ای به این موضوع با تهیه اسناد پشتیبان لازم و انجام مطالعات مرتبط، صورت پذیرد.

۲- از جمله مهم‌ترین مباحثی طی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی لزوم پیوستگی قانون‌گذاری آب با موضوع پایداری خاک و کشاورزی است. لذا لحاظ آن در تدوین لایحه قانون جامع آب، موجب تسهیل روند بررسی و تصویب آن خواهد گردید.

۳- آنچه به‌زعم نمایندگان محترم مجلس منجر به تصویب «قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی» (مصوب ۱۳۸۳) شد، ادعای اجحاف استان‌های بزرگ‌تر به استان‌های‌ کوچک‌تر در تخصیص آب حوضه‌های مشترک بوده است. لذا به نظر می‌رسد این دیدگاه بر روند ایجاد مدیریت حوضه‌ای آب سایه اندازد. لذا ضروری است پیش‌بینی لازم صورت ‌گرفته تا ضمن برگزاری جلسات با نمایندگان و تبیین اهمیت موضوع، این نگرانی تا حد ممکن مرتفع گردد.

۴- یکی از نکات مهمی که در تصویب قانون «تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری» وجود داشت، تأیید آن توسط شورای محترم نگهبان با قید «عدم اضرار به دیگران و عموم» بوده است. لذا یکی از عوامل اجرایی این قانون که می‌تواند وزارت نیرو را برای اجرای هدفمند آن یاری سازد، همین موضوع است که مبنای آن عدم برداشت بی‌رویه و آسیب گسترده به آبخوان‌هاست.

۵- با وجود تلاش‌‌های وزارت نیرو در زمینه تخصیص عادلانه آب و توجه به جوانب مختلف آن، همچنان به‌زعم برخی از نمایندگان محترم مجلس، عدالت کافی در توزیع آب توسط وزارت نیرو وجود ندارد. لذا لازم است مفهوم «عدالت آبی» به نحو مناسب در مذاکرات آتی با نمایندگان محترم مجلس تبیین و از بروز ابهامات آتی در زمینه عدالت توزیع آب در کشور جلوگیری شود.

۶- میزان حضور وزرای نیرو و مدیران ایشان در مجلس جهت پاسخگویی به نمایندگان محترم، نشانه قابل قبولی برای اثبات تعامل وزرای نیرو با مجلس است. بااین‌حال، لزوم پایبندی وزرای نیرو به برنامه‌های ارائه‌شده در زمان اخذ رأی اعتماد توسط مجلس همواره مطرح بوده است. جلسات دوره‌ای با نمایندگان و ارائه گزارش پیگیری مصوبات جلسات و ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای وزیر به مجلس، به اعتمادسازی کمک نموده و روند اجرای برنامه‌های پیشنهادی وزیر را، برای مجلس شفاف‌تر خواهد نمود.

۷- مطالبات نمایندگان محترم مجلس از وزرای نیرو، عمدتاً معطوف به مباحث تأمین آب شرب شهری و روستایی، ایجاد تصفیه‌خانه آب یا فاضلاب، سدسازی و عمل به وعده‌های داده‌شده بوده است. تهیه و ارائه گزارشات مقایسه‌ای در خصوص برنامه‌ها و عملکرد وزارت نیرو در حوزه‌های مذکور به نمایندگان مجلس، می‌تواند موجب رفع دغدغه‌های آتی نمایندگان در این خصوص گردد.

تصویر جلد گزارش:

نام پروژه: مستندسازی مصارف خالص آب در بخش کشاورزی حوضه‌های آبریز کشور با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور

نام مجری پروژه: نعمت‌اله کریمی

گروه انجام دهنده پروژه: فناوری‌های نوین ارزیابی منابع و مصارف

کارفرما: وزارت نیرو

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۰

وضعیت پروژه: خاتمه

اهداف پروژه: هدف اصلی از پروژه حاضر، فراهم­سازی اطلاعات تبخیر- تعرق به صورت مستمر و نظام­مند برای پی بردن به رفتار حوضه­های آبریز کشور در گذر زمان و مکان به منظور تصمیم گیری در زمینه مصارف آب در قالب یک سیستم و پرتال تحت وب است.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه یافته):

      تهیه پایگاه اطلاعات ماهواره­ای حوضه­های آبریز کشور بر مبنای تصاویر سنجنده MODIS از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون

      پیاده­سازی و اجرای الگوریتم­های سنجش از دوری مبتنی بر بیلان انرژی به منظور برآورد تبخیر- تعرق واقعی

      اندازه­گیری و پایش مستمر تبخیر- تعرق واقعی حوضه­های آبریز کشور با تمرکز اصلی برروی اراضی زراعی آبی و باغی به عنوان مهمترین شاخص مصارف منابع آب کشور

      کالیبراسیون و صحت­سنجی الگوریتم­های سنجش از دوری اندازه­گیری تبخیر- تعرق واقعی با استفاده از اطلاعات زمینی تبخیر- تعرق واقعی، و داده­های دستگاه Scintillometer

     تولید سامانه تحت وب و خودکار پایش تبخیر- تعرق واقعی حوضه­های آبریز کشور

تصویر جلد گزارش:

 

نام پروژه: مطالعات منابع آب کارست و سازندهای سخت بخشی از استان آذربایجان شرقی

نام مجری پروژه: موسسه تحقیقات آب

گروه انجام دهنده پروژه: مرکز مطالعات کارست و سازندهای سخت و پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب- گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی

درصد مشارکت کارفرما: ۱۰۰

تاریخ شروع: ۱۳۹۳

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

اهداف پروژه:

۱- شناسایی عرصه‌های کارستی در ۱۳ محدوده مطالعاتی در شمالغرب کشور.

۲- ارزیابی وضعیت هیدروژئولوژی محدوده‌های مطالعاتی و برآورد بیلان منابع آب سازند سخت.

۳- ارزیابی وضعیت کیفیت منابع آب سازندهای سخت.

نتایج پروژه (فقط برای پروژه‌های خاتمه‌یافته):

با توجه به اهداف این پروژه، ارزیابی از وضعیت زمین‌شناسی ۱۳ محدوده‌ مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت و براین اساس عرصه‌های کارستی و سازندهای سخت در هر محدوده شناسایی گردید. براساس آمار و اطلاعات و منابع آب موجود وضعیت بیلان منابع آب کارستی و هیدروشیمی در منطقه ارزیابی و محاسبه شد. از مهمترین نتایج مورد استخراج در هر محدوده مطالعاتی می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

۱- بررسی وضعیت آبدهی و تخلیه ویژه سازندهای سخت.

۲- بررسی حجم ذخایر و نوع جریان در سازند سخت.

۳- جهت تقریبی جریان در سازندهای سخت.

۴- بیلان منابع آب کارست و سازندهای سخت.

۵- امکانات و محدودیت‌های توسعه بهره‌برداری از منابع آب.

۶- پهنه‌بندی پتانسیل آبی سازندهای سخت.

تصویر جلد گزارش:

عکس یا فلوچارت‌های مربوطه:

معرفی اعضا
ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلینام گروهسمتعکسایمیل سازمانی
۱محمدجواد زارعیاندکتریمدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منبع آبm.zareian@wri.ac.ir
۲الهام شیرزادیکارشناسی ارشدمسئول دفترe.shirzadi@wri.ac.ir
۳نعمت‌اله کریمیدکتریگروه فن آوری های نوین ارزیابی منابع و مصارفعضو هیات علمی-مدیر گروهn.karimi@wri.ac.ir
۴سارا شش‌انگشتکارشناسی ارشدگروه فن آوری های نوین ارزیابی منابع و مصارفکارشناس پژوهشیs.sheshangosht@wri.ac.ir
۵دریا دهقانکارشناسی ارشدگروه فن آوری های نوین ارزیابی منابع و مصارفمشاور پژوهشی 
۶محمد جوشن پورکارشناسی ارشدگروه فن آوری های نوین ارزیابی منابع و مصارفمشاور پژوهشی 
۷امید ترابیکارشناسی ارشدگروه فن آوری های نوین ارزیابی منابع و مصارفمشاور پژوهشی 
       
۸امیرحسین سربازوطنکارشناسی ارشدگروه فن آوری های نوین ارزیابی منابع و مصارفمشاور پژوهشی 
۹محمد جواد زارعیاندکتریگروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریزمدیر گروه
عضو هیات علمی
 
۱۰مرتضی افتخاریدکتریگروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریزعضو هیات علمیm.eftekhari@wri.ac.ir
       
۱۱مهرداد بیاتکارشناسی ارشدگروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریزمشاور پژوهشی 
۱۲معصومه زینعلیکارشناسی ارشدگروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریزمشاور پژوهشی 
۱۳ثمین انصاریدکتریگروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریزمشاور پژوهشی 
۱۴محمد میرزاونددکتریگروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریزمشاور پژوهشی 
۱۵حسین دهباندکتریگروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکیمدیرگروه 
۱۸فاطمه جوادیکارشناسی ارشدگروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکیکارشناس پژوهشیF.javadi@wri.ac.ir
۱۶سمیه ایمانیکارشناسی ارشدگروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکیکارشناس پژوهشی 
۱۷محمد سعید نجفیدکتریگروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکیعضو هیات علمی 
۱۸وحید شکری کوچککارشناسی ارشدگروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکیمشاور پژوهشی 
۱۹معصومه لاریکارشناسی ارشدگروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکیمشاور پژوهشی 
جوایز

 عنوان جایزه

دریافت‌کننده تاریخ
پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات آب نعمت اله کریمی آذر ۱۳۹۶
پروژه برتر وزارت نیرو (سامانه کشوری پیش بینی و هشدار سیل ) گروه آبهای سطحی آذر ۹۷
راهبر برتر موسسه تحقیقات آب اشکان فرخ نیا آذر ۱۳۹۸
پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات آب محمد جواد زارعیان آذر ۱۳۹۸
پژوهشگر برتر وزارت نیرو حمید کاردان مقدم آذر ۱۳۹۸
پژوهشگر برتر بانوان در موسسه تحقیقات آب سمیه ایمانی ۱۳۹۸
بهترین داور مجله International journal of Hydrology Science and Technology محمد جواد زارعیان در طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷
انتشارات
Edit Content
ردیفعنوان کتابنوع تولیدنام نویسندگان/مترجمینتاریخ انتشارلینک
۱یخچال‌های طبیعی و تغییرات محیطیگردآوری و تدویندکتر سعید مرید.مهندس حمیده حسینی صفا۱۳۹۱فهرست مطالب
Edit Content

۱. Karimi, Neamat, Sara Sheshangosht, and Reza Roozbahani. “High-resolution monitoring of debris-covered glacier mass budget and flow velocity using repeated UAV photogrammetry in Iran.” Geomorphology 389 (2021): 107855
۲. Karimi, Neamat, Ashkan Farokhnia, Sara Sheshangosht, and Masoud Bahreinimotlagh. “Using UAV and satellite image data for analyzing the elevation change of debris-covered glaciers and its associated driving factors.” Environmental Earth Sciences 80, no. 17 (2021): 1-19
۳. . Darvishi Boloorani, A., Najafi, M.S. & Mirzaie, S. (2021), Role of land surface parameter change in dust emission and impacts of dust on climate in Southwest Asia. Nat Hazards. https://doi.org/10.1007/s11069-021-04828-0
۴. Jamshidi, S., Imani, S., & Delavar, M. (2021), An Approach to Quantifying the Grey Water Footprint of Agricultural Productions in Basins with Impaired Environment. Journal of Hydrology,In press.
۵. Zareian, M.J., 2021. Groundwater withdrawal adjustment based on changes in groundwater balance components (a case study: an arid region in central Iran), Arabian Journal of Geosciences, 14: 1822
۶. Zareian, M.J., 2021. Optimal water allocation at different levels of climate change to minimize water shortage in arid regions (Case Study: Zayandeh-Rud River Basin, Iran). Journal of Hydro-environment Research, 35, pp.13-30.
۷. Gheysari, M., Pirnajmedin, F., Movahedrad, H., Majidi, M.M. and Zareian, M.J., 2021. Crop yield and irrigation water productivity of silage maize under two water stress strategies in semi-arid environment: Two different pot and field experiments. Agricultural Water Management, 255, p.106999.
۸. Samani, S., (2021). Assessment of groundwater sustainability through the integration of hydrogeological, environmental, social, economic, and policy indexes. Groundwater for Sustainable Development.
۹. Samani, S., Kardan Moghaddam, H., Zareian, Mj., (2021). Evaluating time series integrated groundwater sustainability: a case study in Salt Lake catchment, Iran. Environmental Earth Science.
۱۰. Kayhomayoon, Z., Azar, N.A., Milan, S.G., Moghaddam, H.K. and Berndtsson, R., 2021. Novel approach for predicting groundwater storage loss using machine learning. Journal of Environmental Management, 296, p.113237.
۱۱. Nasiri, M., Moghaddam, H.K. and Hamidi, M., 2021. Development of multi-criteria decision making methods for reduction of seawater intrusion in coastal aquifers using SEAWAT code. Journal of Contaminant Hydrology, p.103848.
۱۲. Kayhomayoon, Z., Milan, S.G., Azar, N.A. and Moghaddam, H.K., 2021. A New Approach for Regional Groundwater Level Simulation: Clustering, Simulation, and Optimization. Natural Resources Research, pp.1-21.
۱۳. Moghaddam, H.K., Milan, S.G., Kayhomayoon, Z. and Azar, N.A., 2021. The prediction of aquifer groundwater level based on spatial clustering approach using machine learning. Environmental Monitoring and Assessment, 193(4), pp.1-20.
۱۴. Ostad-Ali-Askari, K., Ghorbanizadeh Kharazi, H., Shayannejad, M. and Zareian, M.J., 2020. Effect of climate change on precipitation patterns in an arid region using GCM models: case study of Isfahan-Borkhar Plain. Natural Hazards Review, 21(2), p.04020006.
۱۵. Roshan, G., Grab, S. W., & Najafi, M. S. (2020). The role of physical geographic parameters affecting past (1980–۲۰۱۰) and future (2020–۲۰۴۹) thermal stress in Iran. Natural Hazards: Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, 102(1), 365-399.
۱۶. Jamshidi, S., Imani, S., & Delavar, M. (2020), Impact Assessment of Best Management Practices (BMPs) on the Water Footprint of Agricultural Productions. International Journal of Environmental Research, 14(6), 641-652
۱۷. Samani, S., (2020). Analyzing the Groundwater Resources Sustainability Management plan in Iran through Comparative Studies. Groundwater for Sustainable Development.
۱۸. Noorbeh, P., Roozbahani, A. and Moghaddam, H.K., 2020. Annual and monthly dam inflow prediction using Bayesian networks. Water Resources Management, 34(9), pp.2933-2951.
۱۹. Javadi, S., Kardan Moghaddam, H. and Neshat, A., 2020. A new approach for vulnerability assessment of coastal aquifers using combined index. Geocarto International, pp.1-23.
۲۰. Moghaddam, H.K., kivi, Z.R., Bahreinimotlagh, M. and Moghddam, H.K., 2020. Evaluation of the groundwater resources vulnerability index using nitrate concentration prediction approach. Geocarto International, (just-accepted), pp.1-15.
۲۱. Javadi, S., Moghaddam, H.K. and Roozbahani, R., 2019. Determining springs protection areas by combining an analytical model and vulnerability index. Catena, 182, p.104167.
۲۲. Moghaddam, H.K., Moghaddam, H.K., Kivi, Z.R., Bahreinimotlagh, M. and Alizadeh, M.J., 2019. Developing comparative mathematic models, BN and ANN for forecasting of groundwater levels. Groundwater for Sustainable Development, 9, p.100237.
۲۳. Jeihouni, E., Mohammadi, M., Eslamian, S. and Zareian, M.J., 2019. Potential impacts of climate change on groundwater level through hybrid soft-computing methods: a case study-Shabestar Plain, Iran. Environmental monitoring and assessment, 191(10), pp.1-16.
۲۴. Jeihouni, E., Eslamian, S., Mohammadi, M. and Zareian, M. J., 2019. Simulation of groundwater level fluctuations in response to main climate parameters using a wavelet–ANN hybrid technique for the Shabestar Plain, Iran. Environmental Earth Sciences, 78(10): 25-42.
۲۵. Ostad‐Ali‐Askari, K., Ghorbanizadeh Kharazi, H., Shayannejad, M. and Zareian, M.J., 2019. Effect of management strategies on reducing negative impacts of climate change on water resources of the Isfahan–Borkhar aquifer using MODFLOW. River Research and Applications, 35(6), pp.611-631.
۲۶. Amini, M.A., Torkan, G., Eslamian, S., Zareian, M.J. and Adamowski, J.F., 2019. Analysis of deterministic and geostatistical interpolation techniques for mapping meteorological variables at large watershed scales. Acta Geophysica, 67(1), 191-203.
۲۷. Zemp, M., Sajood, A.A., Pitte, P., van Ommen, T., Fischer, A., Soruco, A., Thomson, L., Schaefer, M., Li, Z., Ceballos Lievano, J.L., Cáceres Correa, B.E., Vincent, C., Tielidze, L., Braun, L.N., Ahlstrøm, A.P., Hannesdóttir, H., Dobhal, D.P., Karimi, N., Baroni, C., Fujita, K., Severskiy, I., Prinz, R., Usubaliev, R., Delgado-Granados, H., Demberel, O., Joshi, S.P., Anderson, B., Hagen, J.O., Dávila Roller, L.R., Gadek, B., Popovnin, V.V., Cobos, G., Holmlund, P., Huss, M., Kayumov, A., Lea, J.M., Pelto, M., and Yakovlev, A. (2019): Glacier monitoring to track warming. Nature, 576: 39. DOI: 10.1038/d41586-019-03700-3.
۲۸. Daniali, M., & Karimi, N. (2019). Spatiotemporal analysis of dust patterns over Mesopotamia and their impact on Khuzestan province, Iran. Natural hazards. DOI: 10.1007/s11069-019-03641-0.
۲۹. Karimi, N., Namdari, S., Sorooshian, A., Bilal, M., & Heidary, P. (2019). Evaluation and modification of SARA high-resolution AOD retrieval algorithm during high dust loading conditions over bright desert surfaces. Atmospheric Pollution Research. DOI: 10.1016/j.apr.2019.01.008.
۳۰. Hossein Mardi, A., Khaghani, A., MacDonald, A.B., Nguyen, P., Karimi, N., Heidary, P., Karimi, N., Saemian, P., Sehatkashani, S., Tajrishy, M., & Sorooshian, A. (2018). The Lake Urmia environmental disaster in Iran: A look at aerosol pollution. Science of the Total Environment, 633, 42-49. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.148.
۳۱. Namdari, S., Karimi, N., Sorooshian, A., Mohammadi, G., & Sehatkashani, S. (2018). Impacts of climate and synoptic fluctuations on dust storm activity over the Middle East. Atmospheric Environment, 173, 265-276. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2017.11.016.
۳۲. O. Alizadeh-Choobari* and M. S. Najafi, (2018), Climate variability in Iran in response to the diversity of ENSO, International Journal of Climatology. Vol 38 (11). 4239-4250
۳۳. Imani S., Niksokhan M.H., Jamshidi S., & Abbaspour K.C. (2017). Discharge permit market and farm management nexus: an approach for eutrophication control in small basins with low-income farmers. Environmental Monitoring and Assessment, 189(7), 346.
۳۴. Abbasi, M., Dehban, H., Farokhnia, A., Roozbahani, R. and Bahreinimotlagh, M., Selecting Effective Variables on Long-term Streamflow and Improving the Accuracy of Prediction using Bayesian Model Averaging, Water Resource Management. (Under Review)
۳۵. Karimi, Neamat, Mohammad Hossein Bagheri, Farhad Hooshyaripor, Ashkan Farokhnia, and Sara Sheshangosht. “Deriving and evaluating bathymetry maps and stage curves for shallow lakes using remote sensing data.” Water Resources Management 30, no. 14 (2016): 5003-5020.
۳۶. Karimi, N., Golian, S., & Karimi, D. (2016). Monitoring deforestation in Iran, Jangal-Abr Forest using multi-temporal satellite images and spectral mixture analysis method. Arabian Journal of Geosciences, 9, 1-16. DOI: 10.1007/s12517-015-2250-4.
۳۷. Jafari, F., Javadi, S., Golmohammadi, G., Karimi, N., & Mohammadi, K. (2016). Numerical simulation of groundwater flow and aquifer-system compaction using simulation and InSAR technique: Saveh basin, Iran. Environmental Earth Sciences, 75, 1-10. DOI: 10.1007/s12665-016-5654-x.
۳۸. Moridnejad, A., Karimi, N., & Ariya, P.A. (2015). Newly desertified regions in Iraq and its surrounding areas: Significant novel sources of global dust particles. Journal of Arid Environments, 116, 1-10. DOI:10.1016/j.jaridenv.2015.01.008.
۳۹. -Golian, Saeed, Jafar Yazdi, Mario Lloyd Virgilio Martina, and S. Sheshangosht. “A deterministic framework for selecting a flood forecasting and warning system at watershed scale.” Journal of Flood Risk Management 8, no. 4 (2015): 356-367
۴۰. Zemp, M., Frey, H., Gärtner-Roer, I., Nussbaumer, S.U., Hoelzle, M., Paul, F., Haeberli, W., Denzinger, F., Ahlstroem, A.P., Anderson, B., Bajracharya, S., Baroni, C., Braun, L.N., Caceres, B.E., Casassa, G., Cobos, G., Davila, L.R., Delgado Granados, H., Demuth, M.N., Espizua, L., Fischer, A., Fujita, K., Gadek, B., Ghazanfar, A., Hagen, J.O., Holmlund, P., Karimi, N., Li, Z., Pelto, M., Pitte, P., Popovnin, V.V., Portocarrero, C.A., Prinz, R., Sangewar, C.V., Severskiy, I., Sigurdsson, O., Soruco, A., Usubaliev, R., and Vincent, C. (2015): Historically unprecedented global glacier decline in the early 21st century. Journal of Glaciology. DOI: 10.3189/2015JoG15J017.
۴۱. Moridnejad, A., Karimi, N., & Ariya, P. (2015). A new inventory for Middle East dust source points. Environmental Monitoring and Assessment, 187, 1-11. DOI: 10.1007/s10661-015-4806-x.
۴۲. Farajzadeh, M., & Karimi, N. (2014). Evidence for accelerating glacier ice loss in the Takht’e Solaiman Mountains of Iran from 1955 to 2010. Journal of Mountain Science, 11, 215-235. DOI: 10.1007/s11629-013-2714-5.
۴۳. Jafari, F., Javadi, S., Karimi, N. (2015). Forecasting of subsidence due to groundwater over exploration using MODFLOW and interferometry technique in RADAR imagery. E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – ۳ July, 2015, The Hague, the Netherlands.
۴۴. Karimi, N., Eftekhari, M., Farajzadeh, M., Namdari, S., Moridnejad, A., & Karimi, D. (2014). Use of multitemporal satellite images to find some evidence for glacier changes in the Haft-Khan glacier, Iran. Arabian Journal of Geosciences, 1-18. DOI: 10.1007/s12517-014-1578-5.
۴۵. Moridnejad, A., Abdollahi, H., Alavipanah, S., Samani, J., Moridnejad, O., & Karimi, N. (2014). Applying artificial neural networks to estimate suspended sediment concentrations along the southern coast of the Caspian Sea using MODIS images. Arabian Journal of Geosciences, 1-11. DOI: 10.1007/s12517-013-1171-3.
۴۶. Karimi, N., Farajzadeh, M., Moridnejad, A., & Namdari, S. (2013). Evidence for mountain glacier changes in semi-arid environments based on remote sensing data. Journal of the Indian Society of Remote Sensing. DOI: 10.1007/s12524-013-0343-7.
۴۷. Karimi, N., Farokhnia, A., Karimi, L., Eftekhari, M., & Ghalkhani, H. (2012). Combining optical and thermal remote sensing data for mapping debris-covered glaciers (Alamkouh Glaciers, Iran). Cold Regions Science and Technology, 71, 73-83. DOI:10.1016/j.coldregions.2011.10.004.
۴۸. Karimi, N., Moridnejad, A., Golian, S., Vali Samani, J.M., Karimi, D., & Javadi, F. (2012). Comparison of dust source identification techniques over land in the Middle East region using MODIS data. Canadian Journal of Remote Sensing, 38, 586-599. DOI: 10.5589/m12-048
۴۹. ۳-Karimi, Neamat, Ashkan Farokhnia, Sara Shishangosht, Mohammad Elmi, Morteza Eftekhari, and Hossein Ghalkhani. “Elevation changes of Alamkouh glacier in Iran since 1955, based on remote sensing data.” International journal of applied earth observation and geoinformation 19 (2012): 45-58.
۵۰. Farokhnia, A. Morid, S. and Byun, H. R. (2011) Application of global SST and SLP data for drought forecasting on Tehran plain using data mining and ANFIS techniques, Theoretical and Applied Climatology, 104, 71-81. (available online via Springerlink)
۵۱. Golian, Saeed, Saber Moazami, Jafar Yazdi, and Sara Sheshangosht. “An IFM-based flood damage reduction: A small study area in Iran.” In 2010 International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, pp. 292-295. IEEE, 2010.
۵۲. Golian, Saeed, Bahram Saghafian, Sara Sheshangosht, and Hossein Ghalkhani. “Comparison of classification and clustering methods in spatial rainfall pattern recognition at Northern Iran.” Theoretical and Applied Climatology 102, no. 3 (2010): 319-329.
۵۳. Noori, R. Khakpour, A. Omidvar, B. and Farokhnia, A. (2010). Comparison of ANN and principal component analysis-multivariate linear regression models for predicting the river flow based on developed discrepancy ratio statistic, Expert Systems with Applications, 37, 5856-5862. (available online via www.sciencedirect.com)
۵۴. Golian, S., Saghafian, B., Ahmadi, R. and Farokhnia, A. (2009). Copula-based interpretation of continuous rainfall-runoff modeling. 8th IAHS conference, Heydarabad, India.
۵۵. Noori, R. Abdoli, M. A. Farokhnia, A. and Dehghani, M. (2009). Predicting the longitudinal dispersion coefficient using Support Vector Machine and adaptive neuro-fuzzy inference system techniques, Environmental Engineering Science. 26 (10), 1503-1510. (available online via www. liebertonline.com)
۵۶. Noori, R. Abdoli, M. A. Farokhnia, A. and Abbasi, M. (2009). Results uncertainty of solid waste generation forecasting by hybrid of wavelet transform-ANFIS and wavelet transform-neural network, Expert Systems with Application, 36, 9991-9999. (available online via www.sciencedirect.com
۵۷. Farokhnia, A. Anvari, S. and Morid, S. (2007). Comparison of Artificial Neural Networks and Neuro-Fuzzy Computing Techniques for Mid-Term River Flows Forecasts. Proceedings of the 2nd International Conference on Managing Rivers in the 21st Century, Sarawak, Malaysia.

۵۸. کریمی نعمت الله، بحرینی مطلق مسعود، فرخ نیا اشکان، روزبهانی رضا، بنی هاشمی سیده معصومه. (۱۴۰۰). استخراج نقشه عمق‌سنجی سواحل دریای خزر با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای. نشریه مهندسی دریا. شماره ۳۴، ۱-۱۱.
۵۹. کریمی نعمت الله. (۱۴۰۰). پهنه بندی عرصه‌های منابع طبیعی کشور با تمرکز برروی مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی با استفاده از شاخص ها و معیارهای قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. شماره ۸۴: ۱-۱۵.
۶۰. بحرینی مطلق مسعود، کریمی نعمت الله، کاردان مقدم حمید، ملکشاه محمد بابایی، سامانی محمد گل‌محمدی، محتشم کمال (۱۴۰۰). طراحی سیستم تیکه‌نگاری صوتی دریایی ۱۰ کیلوهرتز به‌منظور پایش جریان‌های دریایی. علوم و فنون آبخاکی. شماره ۱: ۱۲۹-۱۳۷.
۶۱. کریمی نعمت الله. (۱۴۰۰). پایش جابجایی تپه‌های ماسه‌ای بادی ریگ یلان در بیابان لوت با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ‌راداری. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. شماره ۸۳: ۳۴۱-۳۵۶.
۶۲. رحیم‌زاده کیوی زهرا، جوادی سامان، کریمی نعمت الله، هاشمی شاهدانی مهدی، کاردان مقدم حمید. (۱۴۰۰). استفاده از چارچوب حسابداری WA+ در ارزیابی تبخیروتعرق و بهره‌‌وری آب (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز پلاسجان). شماره ۶۵: ۱۳۲۵-۱۳۱۵.
۶۳. طالبی صومعه‌سرایی، م.، ۱۴۰۰. علوم اجتماعی آب، ابعاد، حوزه ها و روش‌ها، سلسله نشست های موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، تهران.
۶۴. طالبی صومعه‌سرایی، م.، ۱۴۰۰. بسترهای اجتماعی تحول قوانین آب در ایران. سلسله نشست های موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، تهران.
۶۵. طالبی صومعه‌سرایی، م.، ۱۴۰۰. تحلیلی بر سیاست‌گذاری آب پس از انقلاب اسلامی ایران. سلسله نشست های موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، تهران.
۶۶. طالبی صومعه‌سرایی، م.، ۱۴۰۰. یک قرن حکمرانی آب در ایران. نشست مسائل اجتماعی آب و توسعه شهری و منطقه‌ای، مشترک دانشگاه علامه‌طباطبایی و موسسه تحقیقات آب، تهران.
۶۷. زارعیان، م.ج.، ۱۴۰۰، شناسایی اولویت‌های بخش آب جهت سازگاری با تغییر اقلیم در حوضه زاینده‌رود با رویکرد پدافند غیرعامل، مجله مدیریت آب و آبیاری، پذیرفته شده.
۶۸. زارعیان، م.ج.، ۱۴۰۰، تحلیل حساسیت اثر عوامل اقلیمی و غیر اقلیمی بر نوسانات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نجف‌آباد)، پذیرفته شده.
۶۹. زارعیان، م.ج.، ۱۴۰۰، اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش استان یزد بر اساس خروجی ترکیبی مدل‌های CMIP6، مجله علوم آب و خاک، پذیرفته شده.
۷۰. . محمد سعید نجفی، ۱۴۰۰، راهکاری مبتنی بر ارزیابی تناسب اراضی برای صیانت از منابع طبیعی در بستر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: کشت دانه های روغنی در آذربایجان غربی)، دومین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۴۰۰.
۷۱. سرائی تبریزی، م. کاردان‌مقدم، ح. کرمی، ف. ۱۴۰۰. ارزیابی کیفیت آلودگی چشمه‌های کارستی مبتنی بر سیمای بهره‌برداری و عوارض طبیعی: مطالعه موردی در محدوده مطالعاتی عجب‌شیر. مجله محیط زیست و مهندسی آب. ۷ (۱): ۸۸-۱۰۲.
۷۲. رحیم‌زاده کیوی، ز. جوادی، س. کریمی، ن. هاشمی‌شاهدانی، م. کاردان‌مقدم، ح. ۱۴۰۰. استفاده از چارچوب حسابداری WA+ در ارزیابی تبخیروتعرق و بهره‌‌وری آب (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز پلاسجان)”. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. ۵۲ (۵): ۱۳۱۵-۱۳۲۵.
۷۳. کاردان‌مقدم، ح. کاردان‌مقدم، ح. ۱۴۰۰. استفاده از رویکردهای چندمعیاره جهت مکان یابی دفن زباله (منطقه مورد مطالعه: شهر بیرجند)” مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته. ۱۱ (۲): ۳۱۸-۳۳۱.
۷۴. حسن‌لی، س.ا. کاردان‌مقدم، ح. ۱۴۰۰. ارزیابی پتانسیل سیلخیزی با استفاده از شاخص سیلخیزی راسمیلر و اسکولوگرام (منطقه مورد مطالعه: حوزه شهری بیرجند). پنجمین کنگره آبیاری و زهکشی.
۷۵.
۷۶. سامانی، س؛ کاردان، ح م. (۱۴۰۰). ارزیابی پایداری مکانی آبخوان ورامین در سه بعد کمی، کیفی و محیط زیستی، مجله مدیریت آب وآبیاری
۷۷. مظفری، س. بنی‌حبیب، م.ا. جوادی، س. کاردان‌مقدم، ح. ۱۳۹۹. توسعه شاخص کیفی برای ارزیابی آب زیرزمینی و پیش بینی تغییرات آن با مدل شبکه بیزین (مطالعه ی موردی: دشت زنجان). مجله اکوهیدرولوژی. ۷ (۱): ۲۶۳-۲۷۵.
۷۸. ریاحی، ف. وقارفرد، ح. دانشکار‌آراسته، پ. کاردان‌مقدم، ح. ۱۳۹۹. ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب روش‌های داده کاوی (منطقه مورد مطالعه: دشت سرخون هرمزگان). نشریه حفاظت منابع آب و خاک. ۹ (۳): ۱۰۵-۱۲۰.
۷۹. نصیری، م. حمیدی، م. کاردان‌مقدم، ح. ۱۳۹۹. شبیه‌سازی پیشروی آب شور در آبخوان‌های ساحلی (مطالعه موردی: سواحل جنوبی دریای خزر). نشریه آب و خاک. ۳۴ (۲): ۲۶۹-۲۸۶.
۸۰. رزاقدوست، ا. محمدنژاد، ب. کاردان‌مقدم، ح. ۱۳۹۹. تحلیل مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از رویکرد همگنی ناحیه‌ای با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: آبخوان میاندوآب). مجله تحقیقات آب و خاک ایران. ۵۱ (۴) : ۸۰۱-۸۱۲.
۸۱. رسائی، ا.ح. شرافتی، ا. کاردان‌مقدم، ح. ۱۳۹۹. تحلیل عدم قطعیت تراز آب زیرزمینی در شرایط تغییراقلیم (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی هشتگرد). مجله اکوهیدرولوژی. ۷ (۳): ۸۱۵-۸۲۷.
۸۲. کاردان‌مقدم، ح. جوادی ، س. رحیم‌زاده‌کیوی، ز. ۱۳۹۹. ارزیابی روشهای مختلف آسیب پذیری آبخوان آبرفتی و ساحلی (منطقه مورد مطالعه: استان گیلان محدوده آستانه-کوچصفهان). مجله مدیریت آب و آبیاری. ۱۰ (۲): ۲۰۳-۲۲۰.
۸۳. نصیری، م. کاردان‌مقدم، ح. حمیدی، م. ۱۳۹۹. ارائه رویکرد ترکیبی SWARA-COPRAS به منظور رتبه‌بندی گزینه‌های مدیریتی کاهش نفوذ آب شور در آبخوان‌های ساحلی. مجله مدیریت آب و آبیاری. ۱۰ (۳): ۳۶۵-۳۷۹.
۸۴. رضایی، س. جوادی، س. کاردان‌مقدم، ح. ۱۳۹۹. ارزیابی راهکارهای مدیریت منابع آب زیرزمینی با استفاده از رویکرد اجزای محدود در شبیه‌سازی عددی. مجله هیدروژئولوژی. ۵ (۲): ۳۲-۴۲.
۸۵. عاقبت‌بخیر، ه. سرایی تبریزی، م. کاردان‌مقدم، ح. ۱۳۹۹. ارزیابی اثرات آتشفشان بر تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی کمی و کیفی آبخوان خاش. مجله پژوهش آب ایران. ۱۴ (۳): ۱۴۱-۱۵۲.
۸۶. بحرینی‌مطلق، م. خاکی، ا. روزبهانی، ر. ظهرابی، ی. کاردان‌مقدم، ح. ۱۳۹۹. اندازه‌گیری دمای متوسط فاصله و عمق دریای ساحلی با استفاده از روش تیکه‌نگاری صوتی” مجله محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران. ۷۳ (۴) : ۶۳۷-۶۴۷.
۸۷. کاردان‌مقدم، ح. سامانی، س. حاجی‌حسینی، ح.ر. ۱۳۹۹. ارزیابی متغیرهای اندازه‌گیری در شبکه پایش آب و هواشناسی. هشتمین کنفرانس منابع آب
۸۸. سامانی، س؛ روزبهانی، ر؛ کاووسی، ع ر؛ کاردان، ح م. (۱۳۹۹). چارچوبی برای ارزیابی پایداری منابع آب زیرزمینی از طریق شاخص، مجله آب و توسعه پایدار.
۸۹. سامانی، س. (۱۳۹۹). چالش‏های مرتبط با محاسبات بیلان حوضه آبریز (مطالعه موردی حوضه آبریز کل- مهران و حله)، مجله آب و توسعه پایدار.
۹۰. سامانی، س. (۱۳۹۹). ارائه الگوهای جهانی مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی جهت بهبود طرح احیا و تعادل بخشی در کشور، مجله هیدروژئولوژی.
۹۱. سامانی، س. (۱۳۹۹). بررسی نظام شبکه پایش آب زیرزمینی در ایران و کشورهای منتخب و آسیب‌شناسی مبتنی بر آن، مجله تحقیقات منابع آب.
۹۲. سامانی، س. بوستانی، ف؛ ایرجی، م. (۱۳۹۹). استفاده از مدل ژئوشیمیایی معکوس و روش‏های هیدروژئوشیمی در جهت بررسی منشأ شوری آبخوان سروستان، مجله هیدروژئولوژی.
۹۳. طالبی صومعه‌سرایی، م.، زارعیان، م. ج.، فرخ‌نیا، ا.، ۱۳۹۹. بررسی موانع اجتماعی مدیریت مشارکتی آب در ایران از منظر بهره‌برداران و کارشناسان، هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب، مشهد.
۹۴. طالبی صومعه‌سرایی، م.، ۱۳۹۹. بررسی نقش و جایگاه مطالعات اجتماعی در مدیریت آب کشور، جشنواره مجازی پژوهش و فناوری وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو. تهران
۹۵. ایمانی س.، حسن‌لی س.ا.م.، فرخ‌نیا ا.، جوادی ف.، نجفی م.س. (۱۳۹۹)، ارزیابی کارایی مدل WRF-Hydro در توسعه سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبریز کشکان)، مجله تحقیقات منابع آب ایران، ۱۶(۵۵): ۲۴۰-۲۲۵.
۹۶. ایمانی س.، فرخ‌نیا ا.، مرید س.، روزبهانی ر. (۱۳۹۹)، بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی دما و بارش در حوضه آبریز طشک-بختگان، مجله عمران امیرکبیر، ۱۱(۵۲): ۳۰-۱۷.
۹۷. نجفی ، محمد سعید. ۱۳۹۹، شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تنش‏های گرمایی در ناحیه خزری، پژوهش های تغییرات آب و هوایی، ش ۲، صص ۱-۱۲.
۹۸. ۱۲. محمد سعید نجفی، حسین دهبان، اشکان فرخ نیا، امین زاده، حسین، ۱۳۹۹، اارئه الگویی منطقه ای به منظور صدور پیش آگاهی های ماهانه بارش (نمونه بارش پاییزه)، کنفرانس ملی منابع آب. مشهد.
۹۹. مروری بر مدل‌های جفت شده هواشناسی- هیدرولوژیکی در پیش‌بینی سیلاب ۱۳۹۹ هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب
۱۰۰. کاردان مقدم. ح، دهبان. ح، کاوسی حیدری. ع، روزبهانی. ر، بحرینی مطلق. م، زارعیان. م (۱۳۹۹). ارزیابی شبکه سنجش و پایش آب و هواشناسی ایران. تحقیقات آب و خاک ایران, ۵۱(۱۲), ۳۲۳۷-۳۲۵۲.
۱۰۱. بحرینی مطلق. م، روزبهانی. ر، ظهرابی. ی، کاردان مقدم. ح، دهبان. ح، محتشم. ک (۱۳۹۹). مکان سنجی پایش بهنگام و خودکار رود های ایران با استفاده از فناوری تیکه نگاری صوتی رودالی ۵۰ کیلوهرتز، انجمن مهندسی صوتیات ایران، دوره ۸، شماره ۱.
۱۰۲. عباسی، م.، ابوالحسینی، س.، دهبان، ح.، حسن لی، س.ا.م.، و فرخ نیا، ا. و روزبهانی، ر. ۱۳۹۹. بهبود دقت پیشبینی بلندمدت جریان ورودی به سد بوکان بر مبنای الگوریتم های یادگیری ماشین،نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، مشهد.
۱۰۳. شش انگشت، س.، کریمی، ن.، رشتبری، م، ترابی. ا، کلوراژان. ع.، ۱۳۹۹، بررسی تغییرات سطوح اراضی کشاورزی و تاثیر آن در مصارف منابع آب در محدوده‌های مطالعاتی شهرستان سمیرم استان اصفهان با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه، هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران،مشهد
۱۰۴. رشتبری، م.، کریمی، ن.، شش انگشت، س.، کلوراژان، ع.، ترابی، الف.، ۱۳۹۹،پایش خشکسالی کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شاخص های سنجش از دور،هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران،مشهد
۱۰۵. بحرینی مطلق مسعود، کریمی نعمت الله، سجادی سید احمد، رنجبر جمال، سامانی محمد گل‌محمدی. (۱۳۹۹). سامانه تیکه‌نگاری صوتی زمان- واقع و تجربه پایش جریان در دریای مازندران. مجله علمی- پژوهشی انجمن صوتیات ایران. جلد ۸. شماره ۲: ۲۰-۲۶.
۱۰۶. رحیم‌پور مرتضی، کریمی نعمت الله، مهدیان فرزانه. (۱۳۹۹). ارزیابی مدل SEBAL در برآورد تبخیروتعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی دشت رفسنجان). نشریه فضای جغرافیایی. شماره ۷۰: ۱-۱۸.
۱۰۷. ترابی، امید و کریمی، نعمت الله و شش انگشت، سارا و رشتبری، مریم و کلوراژان، عبدالله،۱۳۹۹،بررسی تغییرات پهنه آبی تالاب های میانکاله و انزلی در ارتباط با تغییرات تراز دریای خزر و بارش به وسیله تکنیک های سنجش از دور،هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران،مشهد،https://civilica.com/doc/1171880
۱۰۸. کلوراژان، عبدالله و کریمی، نعمت الله و شش انگشت، سارا و رشتبری، مریم و ترابی، امید،۱۳۹۹،ارزیابی روند تغییرات نزولات جوی (برف و باران) حوضه های آبریز مرزی (حوضه آبریز هیرمند) با استفاده از داده های ماهواره ای،هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران،مشهد،https://civilica.com/doc/1171869
۱۰۹. بحرینی‌مطلق، م. کاظمی‌خشویی، ع. روزبهانی، ر. افتخاری، م. کاردان‌مقدم. ح. ۱۳۹۸. اولین تجربه سامانه تیکه‌نگاری صوتی برای پایش سرعت جریان رودخانه در ایران. تحقیقات آب و خاک ایران. ۵۰ (۷): ۱۷۹۳-۱۸۰۰.
۱۱۰. جوادی، س. کاردان‌مقدم، ح. ۱۳۹۸. شبیه¬سازی سه بعدی تهاجم جبهه‌های آب شور در آبخوان‌های کویری با استفاده از مدل SEAWAT. مجله مدیریت آب و آبیاری. ۹(۱): ۱۲۹-۱۴۲.
۱۱۱. بحرینی‌مطلق، م. روزبهانی، ر. افتخاری، م. کاردان‌مقدم، ح. خوشحالی، م. محتشم، ک. ۱۳۹۸. امکان‌سنجی پایش جریان‌های خلیج‌فارس با استفاده از فناوری تیکه‌نگاری صوتی دریایی ۱۰ کیلوهرتز. نشریه مهندسی دریا. ۱۵ (۳۰): ۱۳۱-۱۳۸.
۱۱۲. ساسان‌آقابابا، ر. محمدنژاد، ب. کاردان‌مقدم، ح. ۱۳۹۸. پهنه‌بندی پارامترهای کیفی در رودخانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به منظور پرورش آبزیان. مجله اکوهیدرولوژی. ۶ (۴): ۱۰۸۵-۱۰۹۷.
۱۱۳. نصیری، م. حمیدی، م. کاردان‌مقدم، ح. ۱۳۹۸. ارزیابی اثر تأمین نیاز آبی شرب و کشاورزی آبخوان ساری- نکا بر حرکت جبهه شوری با بهره‌برداری از سد گلورد. نشریه حفاظت منابع آب و خاک. ۹ (۲): ۷۱- ۸۷.
۱۱۴. بحرینی مطلق، م.، روزبهانی، ر.، زارعیان، م.ج.، کاردان مقدم، ح.، محتشم، ک.، ۱۳۹۸، پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، ۵۱(۵): ۱۰۹۷-۱۱۰۸.
۱۱۵. جوادی ف، سحر رضایان س، جوزی س ع،(۱۳۹۸) ارزیابی شاخص¬های کمی ماهواره‌ای در تعیین سطح پهنه های آبی با استفاده از سنجنده های ماهواره ای (مطالعه موردی: تالاب زریبار استان کردستان)،اکو هیدرولوژی، دوره ۷، شماره ۲
۱۱۶. ارزیابی عملکرد مدل‌های پیش‌بینی WRF و GFS در پیش‌بینی بارش‎های سنگین اخیر کشور پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب ۱۳۹۸
۱۱۷. امینی، م.ا.، ترکان، غ.، اسلامیان، س.س.، زارعیان، م.ج. و بسالت‌پور، ع.ا.، ۱۳۹۸، تحلیل دقت روشهای پهنه‌بندی بارش بر پایه تکنیکهای درون‌یابی مکانی در حوضه آبریز زاینده‌‎رود، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ۲۳(۱): ۱۷-۳۰.
۱۱۸. بحرینی مطلق، م.، روزبهانی، ر.، افتخاری، م.، زارعیان، م.ج.، فرخ‌نیا، ا.، ۱۳۹۷، ارزیابی الگوی انتشار صوتی زیرآب (نظریه پرتو) در یک رودخانه با استفاده از سامانه تیکه‌نگاری صوتی رودالی، مجله علمی- پژوهشی انجمن صوتیات ایران، ۶(۲): ۲۹-۳۸.
۱۱۹. بحرینی‌مطلق، م. روزبهانی، ر. افتخاری، م. کاردان‌مقدم، ح. کاووسی حیدری، ع.ر. ۱۳۹۷. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تیکه‌نگاری صوتی رودالی”. مجله صوتیات. ۶ (۱): ۱-۱۱.
۱۲۰. کاردان‌مقدم، ح. جوادی، س. روزبهانی، ر. محمدی‌قلعه‌نی، م. ۱۳۹۷. تعیین حریم کیفی رودخانه با استفاده از تلفیق روش USDA و آسیب¬¬پذیری کیفی (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین). نشریه پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. ۲۵ (۴): ۱۱۳-۱۳۲.
۱۲۱. بحرینی‌مطلق، م. روزبهانی، ر. افتخاری، م. کاردان‌مقدم، ح. حسن‌لی، س.ا.م. ۱۳۹۷. پایش پیوسته جریان‌های مدی با استفاده از فناوری تکه‌نگاری صوتی. مجله اقیانوس¬شناسی. ۹ (۳۶): ۵۷-۶۴.
۱۲۲. امینی، م.ا.، ترکان، غ.، اسلامیان، س.س.، زارعیان، م.ج. و بسالت‌پور، ع.ا.، ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWATدر شبیه‌سازی بیلان آب در حوضه‌های آبریز مناطق نیمه‌خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)، ۱۳۹۷، نشریه آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد، ۳۲(۵): ۸۴۹-۸۶۳.
۱۲۳. بحرینی مطلق، م.، روزبهانی, ر.، افتخاری, م.، کاردان مقدم, ح.، عباسی, م. و محتشم, ک. ۱۳۹۸. امکان‏سنجی پایش سیلاب با استفاده از دستگاه تیکه‏نگاری صوتی رودخانه‏ای و تعیین دقت اندازه‏گیری، حداقل و حداکثر برد اندازه‏گیری. اکوهیدرولوژی, ۶(۳), ۵۸۵-۵۹۲. doi: 10.22059/ije.2019.280907.1104.
۱۲۴. رحیم پور مرتضی، مرید سعید، کریمی نعمت الله، آیدین هارون. (۱۳۹۸). ارزیابی روش‌های پیکسل‌مبنا و شئ‏ گرا، جهت تعیین تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه وان و مقایسه آن با حوضه دریاچه ارومیه. تحقیقات منابع آب ایران. شماره ۱: ۱-۱۳.
۱۲۵. کریمی نعمت الله، نامداری سودابه. (۱۳۹۸). ارزیابی شدت و دامنه وقوع بیابانزایی در سطح کشور با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat و تکنیک‌های تحلیل اختلاط طیفی در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ الی ۱۳۹۴. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. شماره ۲۶: ۵۰۰-۵۱۵.
۱۲۶. زارع زاده محبوبه، مرید سعید، کریمی نعمت ‌الله، مدنی کاوه، فاطمی فرشاد. (۱۳۹۷). روند توسعه اراضی کشاورزی در حوضه هیرمند افغانستان و چشم¬انداز آن با استفاده از طبقه‌بندی شی‌پایه تصاویر ماهواره¬ای و مدل ژئومد. مجله علمی و پژوهشی آبیاری و زهکشی. شماره ۱۲: ۲۰۹-۲۲۱.
۱۲۷. رحیم پور مرتضی، کریمی نعمت الله، روزبهانی رضا، افتخاری مرتضی. (۱۳۹۷). اعتبارسنجی و تصحیح محصول تبخیر-تعرق واقعی برآورد شده از محصول WaPOR فائو در ایران با استفاده از داده‌های زمینی. تحقیقات منابع آب ایران. شماره ۱۴: ۲۵۴- ۲۶۳.
۱۲۸. دانیالی محمد، محمدنژاد بایرامعلی، کریمی نعمت الله. (۱۳۹۷). تحلیل مکانی گردوغبار استان خوزستان به کمک تصاویر ماهواره ای. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی. شماره ۹: ۵۸-۷۳.
۱۲۹. علی محمد نژاد روژین، میرلطیفی سید مجید، کریمی نعمت الله. (۱۳۹۷). برآورد تبخیر تعرق واقعی یونجه با استفاده از الگوریتمSEBS و مقایسه با مقادیر واقعی اندازه‌گیری شده توسط Scintillometer . نشریه آبیاری و زهکشی ایران. شماره ۱۲: ۸۵۰-۸۶۱.
۱۳۰. رشتبری، م.، طالعی، م.، کریمی، ن.، شش انگشت، س.،۱۳۹۶،آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش زمین با استفاده از فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه بالادست سد زاینده رود)،اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری،تبریز
۱۳۱. ارزیابی نتایج بارش روزانه مدل GFS جهت صدور پیش هشدار سیل (مطالعه موردی: استان لرستان) ۱۳۹۶ هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
۱۳۲. رحیم¬پور مرتضی، کریمی نعمت الله، روزبهانی رضا، عبدالعلی رضایی. (۱۳۹۶). ترکیب تصاویر سنجنده های OLI و MODIS به منظور تهیه داده های بازتابندگی سطحی در مقیاس روزانه با قدرت تفکیک مکانی ۳۰ متر در مناطق دارای تنوع کاربری متفاوت. سنجش از دور و GIS ایران. شماره ۳: ۷۱-۹۰.
۱۳۳. نامداری سودابه، کریمی نعمت الله، محمدی غلام حسن. (۱۳۹۶). تحلیل الگوی رفتاری توفان‌های گرد و غبار استان‌های غرب و جنوبغرب ایران و ارتباط آن با توفان¬های گرد و غبار خاورمیانه. نشریه پژوهش‌های اقلیم شناسی. شماره ۳۱: ۱۰۳-۱۲۲.
۱۳۴. رحیم¬پور مرتضی، کریمی نعمت الله، مهدیان فرزانه. (۱۳۹۶). ارزیابی مدل SEBAL در برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای MODIS در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی دشت رفسنجان). فصلنامه فضای جغرافیایی (پذیرش چاپ).
۱۳۵. دوستان رضا، کریمی نعمت الله، دلبسته سمیه. (۱۳۹۶). ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان‌شهر مشهد. جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای. شماره ۸: ۱۹-۳۶.
۱۳۶. پرنو, سعید، کریمی نعمت الله. (۱۳۹۵). پردازش و تفسیر داده‌های رادار نفوذی به زمین (GPR)، به منظور تعیین ضخامت و توپوگرافی بستر یخچال علم کوه. فیزیک زمین و فضا. ۴۲(۱): ۱۵۴-۱۵۷.
۱۳۷. نامداری سودابه، کریمی نعمت الله. (۱۳۹۶). پایش و صحت سنجی عمق اپتیکی توفان های گردوغبار با استفاده از داده های میانگین سنجنده MODI. اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، زنجان، ایران.
۱۳۸. شش انگشت، س.، کریمی، ن.، رشتبری، م.، حیدری، پ. جوادی ف، ۱۳۹۵، استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره‌ای Landsat در برآورد تغییرات کاربری اراضی استان همدان در حوضه آبریز کرخه- دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
۱۳۹. شش انگشت، س، افتخاری، م.، هوشیاری‌ پورف ف.، قلخانی، ح.، روش‌شناسی توسعه و بهره¬وری سیلابدشت‌ها با رویکرد مدیریت جامع سیلاب در محیط GIS(مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه کن)، نشریه علمی-ترویجی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی-۱۳۹۴
۱۴۰. پرنو, سعید، کریمی نعمت الله. (۱۳۹۴). بررسی ساختار‌های درونی و تعیین نوع یخچال با استفاده از رادار نفوذی به زمین (GPR) : مطالعه موردی یخچال علم‌کوه مازندران. فصلنامه علم پژوهشی علوم زمین مهندسی و محیط زیست. ۹۵: ۷۷- ۸۴.
۱۴۱. تاجی هادی، کریمی نعمت الله، مرید سعید. (۱۳۹۴). ارزیابی تأثیر شرایط پارامتری مختلف روش¬های ماهواره¬ای SEBAL، METRIC و TVT در برآورد تبخیر- تعرق واقعی (مطالعه موردی: اهواز شمالی). سنجش از دور و GIS ایران. ۷ (۲): ۸۹-۱۰۶.
۱۴۲. رحیم¬پور مرتضی، کریمی نعمت الله، (۱۳۹۴). بررسی معادلات ییلان آب و برآورد اجزای آن با استفاده از اطلاعات ماهواره¬ای و تکنیک¬های سنجش از دور (با تاکید بر جز تبخیر و تعرق واقعی). سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران، ایران.
۱۴۳. جوادی سامان، جعفری فاطمه، کریمی نعمت الله، احمدی ابوذر، (۱۳۹۴). تأثیر احداث سد ساوه بر فرونشست زمین در دشت علی آباد. پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
۱۴۴. پرنو سعید، کامکار روحانی ابوالقاسم، کریمی نعمت الله، عرب امیری علیرضا (۱۳۹۳). آشکارسازی لایه¬های زیر سطحی با استفاده از نشانگرهای لحظه¬ای رادار نفوذی به زمین (GPR): مطالعه موردی- یخچال علم کوه مازندران. اولین همایش ملی رادار نفوذی به زمین (GPR) (دانشگاه شهید باهنر کرمان). ایران، کرمان.
۱۴۵. پرنو سعید، کامکار روحانی ابوالقاسم، کریمی نعمت الله، عرب امیری علیرضا (۱۳۹۳). لزوم انجام تصحیح توپوگرافی برروی داده¬های رادار نفوذی به زمین (GPR) به منظور تفسیر صحیح نتایج. اولین همایش ملی رادار نفوذی به زمین (GPR) (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
۱۴۶. کریمی نعمت الله، کریمی نیما، (۱۳۹۳). کانون¬یابی و پایش گرد و غبار منطقه دریاچه ارومیه و استان¬های آذربایجان شرقی و غربی بوسیله الگوریتم فرآوانی وقوع و استفاده از سنجنده مودیس. اولین همایش یافته¬های نوین در محیط زیست و اکوسیستم¬های کشاورزی، پژوهشکده انرژی¬های نو و محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران.
۱۴۷. رشتبری، م.، کاربین، ه.،۱۳۹۲،تعیین منابع آلاینده رودخانه ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)،اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار،تهران
۱۴۸. – پرنو سعید، کامکار روحانی ابوالقاسم، کریمی نعمت الله، عرب امیری علیرضا (۱۳۹۲). تعیین ضخامت یخ با استفاده از روش رادارنفوذی به زمین (GPR): مطالعه موردی یخچال علم کوه مازندران. هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. ایران، تهران.
۱۴۹. گلیان سعید ، قلخانی حسین و کریمی نعمت الله (۱۳۹۰). تخمین آب‌دهی طبیعی رودخانه با کاربرد روش¬های داده کاوی و حذف روند. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه امیرکبیر.
۱۵۰. پرنو سعید، کامکار روحانی ابوالقاسم، کریمی نعمت الله، عرب امیری علیرضا (۱۳۹۰). شناسایی لایه های یخ، یخ آب، واریزه و بستر یخچال با استفاده از قطبیت امواج رادار نفوذی به زمین (GPR): مطالعه موردی یخچال علم کوه مازندران. اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی. ایران، شاهرود.
۱۵۱. کریمی نعمت الله، فرخ نیا اشکان، کریمی لیلا و قلخانی حسین (۱۳۸۹). اندازه¬گیری سطح واقعی یخچال علم چال با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای انعکاسی و حرارتی. اولین همایش ملی برف، یخ و بهمن. شهر کرد.
۱۵۲.
۱۵۳. فرخ¬نیا، الف. و مرید، س. ۱۳۸۸. تحلیل عدم قطعیت مدل¬های شبکه عصبی و نروفازی در پیش¬بینی جریان رودخانه. تحقیقات منابع آب ایران، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۸۸.
۱۵۴. نوری، ر. فرخ¬نیا، الف. و مرید، س. ۱۳۸۸. تاثیر پیش¬پردازش متغیرهای ورودی به شبکه عصبی برای پیش¬بینی جریان ماهانه با استفاده از آنالیز مؤلفه¬ اصلی و موجک. آب و فاضلاب، ۲۰ (۱)، ۱۳-۲۲.
۱۵۵. نوری، ر. عبدلی، م. ع. فرخ¬نیا، الف. و قائمی، الف. ۱۳۸۸. پیش¬بینی هفتگی زباله تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی و تبدیل موجک. مجله محیط¬شناسی، ۴۹، ۲۵-۳۰.
۱۵۶. فرخ¬نیا، الف. و مرید، س. ۱۳۸۷. تحلیل شدت و مدت خشکسالی با استفاده از توابع مفصل. چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.
۱۵۷. فرخ¬نیا، الف. مرید، س. و قائمی، ه. ۱۳۸۷. داده¬کاوی روی سیگنال¬های بزرگ¬مقیاس اقلیمی برای پیش¬بینی بلندمدت خشکسالی. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تبریز

Edit Content
ردیفعنوان
۱وضعیت منابع آب زیرزمینی در ایران و جهان
۲آب غیر متعارف
۳بهره وری آب
۴حکمرانی آب (بایدها و نبایدها)
۵تجارت آب مجازی و تاثیر آن بر منابع آب و اقتصاد
۶مروری بر روش های تعیین ضرایب هیدرولیکی سفره های آب زیرزمینی
۷بهره وری آب و شاخص های ارزیابی آن
۸تغییر اقلیم جلد اول : مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تغییر اقلیم  درکشور
۹تغییر اقلیم جلد دوم: تغییر اقلیم و اثر آن بر منابع آب کشور ( راهکارها و چالش‌ها)
۱۰بررسی علل کاهش آورد حوضه کارون بزرگ با نگاه به تغییرات اقلیمی فرا منطقه­ای در سال آبی ۹۱-۱۳۹۰
۱۱مروری بر ساختار مهم‌ترین سیستم‌های هشدار سیل دنیا
۱۲مکان‌یابی ایستگاه‌های پایش و اعلام هشدار سامانه‌های هشدار سیل
۱۳بازار آب  ( مبانی، اهداف، رویکردها و تجارب جهانی)
۱۴مدیریت منابع آب زیرزمینی(مروری اجمالی بر تجربیات برخی از کشورهای جهان)
۱۵آبیاری تحت‌فشار(با مروری بر سیستم‌های نوین آبیاری و خودکارسازی سیستم‌ها)
۱۶استفاده از فاضلاب شهری و صنعتی و زهاب کشاورزی در چارچوب مدیریت یکپارچه منابع آب
۱۷سیاست‌ها و تجارب قیمت‌گذاری آب کشاورزی در برخی از کشورهای جهان
۱۸کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم در حوزه مدیریت منابع آب(کاربرد مفهوم کشاورزی اقلیم‌هوشمند) 
۱۹تحلیلی بر روند تأمین مالی طرح‌های احداث شبکه‌های آبیاری در کشور
۲۰تحلیلی بر تأثیر بهبود راندمان آبیاری بر بیلان آبی و مدیریت منابع آب در سطح حوضه
۲۱مروری بر قوانین آب در دنیا
۲۲سیمای آب کشور-بخش اول: وضعیت موجود
۲۳سیمای آب کشور-بخش دوم: چالش‌ها و راه‌کارها
۲۴درآمدی بر سنجش از دور و کاربرد آن در مطالعه یخچالهای طبیعی
۲۵برآورد سطح واقعی یخچال علم چال با ترکیب تصاویر ماهواره­ای انعکاسی و  حرارتی
۲۶اندازه­گیری تغییرات ارتفاعی و حجمی یخچال­های منطقه علم‌کوه از سال ۱۹۵۵ الی ۲۰۱۰ با استفاده از داده­های سنجش از دور
۲۷تعیین سطح واقعی یخچال‌های هفت‌خان
۲۸منابع آب غیر متعارف
۲۹روش‌های غیر سازه‌ای در مدیریت کلان منابع آب-تجربیات جهانی: فرصت‌ها و چالش‌ها
۳۰تعیین حریم کیفی منابع آب‌های سطحی
۳۱بررسی تبعات ریزگردها(براساس تجربیات جهانی)
۳۲یخچالهای طبیعی و منابع آب کشور
۳۳وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و جهان
۳۴وضعیت سیستم هشدار سیل در کشور
۳۵مطالعات ملی و بین‌المللی، پتانسیل‌ها و مخاطرات مروری بر وضعیت یخچال‌های طبیعی کشور (با تاکید بر جنبه‌های منابع آبی) 
۳۶بررسی مراکز تحقیقاتی مرتبط با آب در سایر نقاط جهان
۳۷اثربخشی بکارگیری سیستم‌های آبیاری تحت فشار از منظر صرفه‌جویی مصرف آب
۳۸الزامات پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی آب در کشور
۳۹بررسی روند تغییرات دما و بارش حوضه‌های مختلف کشور در افق ۲۰ سال آینده
۴۰بررسی متغیرهای مورد نیاز جهت اندازه‌گیری در شبکه پایش آب و هواشناسی بر اساس تجارب جهانی
۴۱بررسی راهکارهای اجتماعی تسهیل اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در کشور (با نگرش به اسناد بالادستی و نظرات کارشناسان)
۴۲آسیب‌شناسی اجتماعی پایداری تشکل‌های آب‌بران در کشور
۴۳تغذیه مصنوعی؛ کلیات و روشها (مروری بر تحلیل‌های اقتصادی و زیست محیطی)
۴۴منابع آب زیرزمینی ژرف (ویژگی‌ها و محدودیت‌ها)
۴۵عکس‌بردای هوایی و تهیه نقشه توپوگرافی رودخانه‌ها با استفاده از پهپاد (مطالعه موردی: دو بازه از رودخانه خرمارود)
۴۶بررسی بارش تجمعی سال آبی جاری در مقایسه با دوره بلند مدت
۴۷گزارش‌های ماهانه مربوط به تهیه چشم انداز ماهانه و فصلی بارش کشور بر اساس اجرای مدل‌های منطقه‌ای اقلیمی
۴۸گزارش‌های هفتگی مربوط به چشم انداز هفتگی بارش کشور تا دو هفته آینده بر اساس اجرای مدل‌های منطقه‌ای آب و هوا
۴۹پیش ‌بینی وضعیت دمای  کشور برای ماه‌های آگوست و سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۰ مرداد الی ۹ مهر ۱۳۹۷) 
۵۰بررسی پیش‎بینی بارش فصل پاییز ۱۳۹۹
۵۱استفاده از رویکردهای جدید در تهیه نقشه‎های توپوگرافی برای تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور (تصویربرداری با پهپاد به‌عنوان روش کم‌هزینه و سهل‌الوصول برای تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها)
۵۲بررسی پیش‌بینی‌های ماهانه دما و بارش در فصول زمستان و بهار سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 
۵۳گزارش های مستمر مربوط به پیش بینی دمای حداکثر و حداقل و رطوبت نسبی شهر‌های کشور
در ۴ روز آینده 
۵۴بررسی وضعیت بارش و دمای ایران و کشورهای همسایه
۵۵بررسی باش، دما و جریان ورودی به سد سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و سال آبی ماقبل آن
۵۶   بایسته‌ها و عملکرد سازمان هواشناسی در خصوص چگونگی اطلاع‌رسانی پیرامون داده‎های بارش و پیش‎بینی‎ها (۱۳۹۶)
۵۷   حکمرانی آب 
۵۸  سند اقدام مشترک در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در بخش آب 
۵۹  آشنایی با مدیریت یکپارچه منابع آب از تئوری تا اجرا 
۶۰  گزارش سیلاب ۹۸ 
۶۱   عملکرد دولت در مدیریت سیلاب
۶۲ تحلیلی بر ادعای مطرح شده مبنی بر جذب سامانه‌های بارشی در کشور 
۶۳ گزارش بازدید از امکانات و تجهیزات شرکت کاروان علم و دانش و تحلیلی بر ادعای مطرح مبنی بر توانمندی تجهیزات این شرکت در ایجاد بارش 
۶۴ بررسی دمای ۳ ماه نخست سال ۱۳۹۷ و پیش یابی آن برای سه ماه دوم سال 
۶۵ پروژه هارپ با رویکرد مدیریت اقلیم  (بررسی فرضیه های مطرح)
۶۶بررسی نهادهای متولی پیش بینی و هشدار سیل دربرخی از کشورهای دنیا 
۶۷ بررسی جنبه های آب و هوایی سیلاب های اخیر (فروردین ۱۳۹۸) در کشور 
۶۸ تحلیلی بر وضعیت انسو و اثر آن بر بارش در کشور با هدف پیش یابی بارش نیمه دوم سال در سال ۱۳۹۹
۶۹گزارش های مستمر پیش بینی فصلی در ابتدای هر ماه شمشی (از ۱۳۹۸ – ادامه دارد)
۷۰  گزارش های مستمر پیش بینی هفتگی بارش کشور (از ۱۳۹۹-ادامه دارد)
۷۱ بررسی وضعیت و تحلیل دمای حداکثر کشور در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
۷۲راستی آزمایی ادعای مطرح شده مبنی بر گرمای بی سابقه در بخش های جنوب غربی کشور (نمونه شهرستان‏های امیدیه، آبادان و اهواز)
اسکرول به بالا