موسسه تحقیقات آب

شرح وظایف

هر سازمان برای رسیدن به اهداف و حفظ پویایی و حیات خود نیازمند تعامل با مخاطبان در درون و بیرون سازمان است. در این راستا روابط عمومی موسسه تحقیقات آب با هدف ارتباط و معرفی همه جانبه بخش‌های پژوهشی ـ تحقیقاتی این موسسه با مراکز علمی و پژوهشی کشور، صنعتگران بخش آب و آبفا و همچنین معرفی و انعکاس اخبار و دستآوردهای پژوهشی ـ تحقیقاتی این موسسه در زمینه آب و آبفا به رسانه‌های جمعی کشور فعالیت می‌نماید.

 • واحد ارتباط با رسانه: ارتباط با رسانه‌های مکتوب، شنیداری و دیداری کشور و تولید خبر جهت انعکاس دستآوردهای پژوهشی ـ تحقیقاتی موسسه
 • واحد سمعی و بصری: تهیه اسناد صوتی ـ تصویری از فعالیت‌های موسسه و ایجاد آرشیو
 • واحد انتشارات و تبلیغات: طراحی و تهیه محصولات تبلیغاتی و انتشاراتی مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی ـ تحقیقاتی موسسه
 • واحد ارتباطات و فضای مجازی: ایجاد ارتباطات درون و برون سازمانی و مدیریت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی الکترونیک موسسه

 

   • اجرای سیاست‌های اطلاع‌رسانی دولت
   • همکاری با رسانه‌های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکرد سازمان
   • پاسخگویی به ابهامات و اطلاع‌رسانی در خصوص سازمان
   • تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی سازمان
   • اجرای مناسب مراسم و مناسبت‌ها
   • ایجاد حسن رابطه میان کارکنان و مسئولان سازمان
   • نظارت بر انتشارات و نشریات سازمان
   • مدیریت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی الکترونیک سازمان
   • افکارسنجی عمومی و درون سازمانی
   • شرکت در نمایشگاه‌های مرتبط
   • برگزاری سخنرانی علمی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی مرتبط
افراد

مهندس نصیر حسنی

n.hasani@wri.ac..ir

۰۲۱۷۷۰۰۹۰۷-۰۲۱۷۷۰۰۴۵۴۰

سیما عبادی

s.ebadi@wri.ac..ir

۰۲۱۷۷۰۰۹۰۷-۰۲۱۷۷۰۰۴۵۴۰

حمیدرضا خیری

h.kheiri@wri.ac..ir

۰۲۱۷۷۰۰۹۰۷-۰۲۱۷۷۰۰۴۵۴۰

محیا کامیابی

۰۲۱۷۷۰۰۹۰۷-۰۲۱۷۷۰۰۴۵۴۰

اسکرول به بالا