شرح وظایف

هر سازمان براي رسيدن به اهداف و حفظ پويايي و حيات خود نيازمند تعامل با مخاطبان در درون و بيرون سازمان است. در این راستا روابط عمومی موسسه تحقیقات آب با هدف ارتباط و معرفی همه جانبه بخش‌های پژوهشی ـ تحقیقاتی این موسسه با مراکز علمی و پژوهشی کشور، صنعتگران بخش آب و آبفا و همچنین معرفی و انعکاس اخبار و دستآوردهای پژوهشی ـ تحقیقاتی این موسسه در زمینه آب و آبفا به رسانه‌های جمعی کشور فعالیت می‌نماید.

 • واحد ارتباط با رسانه: ارتباط با رسانه‌های مکتوب، شنیداری و دیداری کشور و تولید خبر جهت انعکاس دستآوردهای پژوهشی ـ تحقیقاتی موسسه
 • واحد سمعی و بصری: تهیه اسناد صوتی ـ تصویری از فعالیت‌های موسسه و ایجاد آرشیو
 • واحد انتشارات و تبلیغات: طراحی و تهیه محصولات تبلیغاتی و انتشاراتی مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی ـ تحقیقاتی موسسه
 • واحد ارتباطات و فضای مجازی: ایجاد ارتباطات درون و برون سازمانی و مدیریت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی الکترونیک موسسه

 

   • اجراي سياست‌هاي اطلاع‌رساني دولت
   • همكاری با رسانه‌های جمعي جهت انعكاس مناسب عملكرد سازمان
   • پاسخگويي به ابهامات و اطلاع‌رساني در خصوص سازمان
   • تهيه و اجرای طرح‌های تبليغاتی سازمان
   • اجرای مناسب مراسم و مناسبت‌ها
   • ايجاد حسن رابطه میان كاركنان و مسئولان سازمان
   • نظارت بر انتشارات و نشريات سازمان
   • مديريت پايگاه‌های اطلاع‌رساني الكترونيك سازمان
   • افكارسنجي عمومي و درون سازماني
   • شرکت در نمایشگاه‌های مرتبط
   • برگزاری سخنرانی علمی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی مرتبط
افراد

سیما عبادی

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۷

حمیدرضا خیری

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۳

محمودرضا امیری

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۳

اسکرول به بالا