معرفی مدیران
دکتر کاوریان پور

دکتر محمدرضا کاویانپور

۰۲۱-۷۷۳۱۲۴۴۹

داخلی:۳۹۰

info@wri.ac.ir

دکتر روزبهانی

دکتر رضا روزبهانی

۰۲۱-۷۷۳۱۰۵۷۵

داخلی:۳۹۲

info@wri.ac.ir​

مدیران پژوهشکده‌ها، مراکز و آزمایشگاه‌ها

دکتر اشکان فرخ‌نیا

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۲

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۰

info@wri.ac.ir​

دکتر شروین فقیهی‌راد

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۰

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۲

info@wri.ac.ir​

دکتر معصومه بنی‌هاشمی

۰۱۱-۳۳۶۸۷۹۷۴

۰۱۱-۳۳۶۸۷۹۶۷

info@wri.ac.ir​

دکتر عباس اکبرزاده

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۰

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۲

info@wri.ac.ir​

سیامک محمودی‌سیوند

۰۷۱-۳۶۵۰۶۵۰۲

۰۷۱-۳۶۵۰۶۵۰۱

info@wri.ac.ir​

مهندس یونس ظهرابی

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۰

۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹

info@wri.ac.ir

مدیران واحدهای ستادی

مسعود بحرینی مطلق

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۲

داخلی:۴۰۹

info@wri.ac.ir​

علیرضا جعفری

۰۲۱-۷۷۳۱۲۶۰

داخلی:

info@wri.ac.ir​

افسانه فراهانی

۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۲

داخلی: ۳۹۶

info@wri.ac.ir​

سیما عبادی

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۷

داخلی: ۳۷۲

info@wri.ac.ir​

اکبر خونساری

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۴

داخلی: ۴۳۴

info@wri.ac.ir​

اسکرول به بالا