معرفی مدیران
دکتر کاوریان پور

دکتر محمدرضا کاویانپور

۰۲۱-۷۷۳۱۲۴۴۹

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۳

info@wri.ac.ir

دکتر روزبهانی

دکتر رضا روزبهانی

۰۲۱-۷۷۳۱۰۵۷۵

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۳

info@wri.ac.ir​

مدیران پژوهشکده‌ها، مراکز و آزمایشگاه‌ها

دکتر اشکان فرخ‌نیا

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۲

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۰

info@wri.ac.ir​

دکتر شروین فقیهی‌راد

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۰

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۲

info@wri.ac.ir​

دکتر معصومه بنی‌هاشمی

۰۱۱-۳۳۶۸۷۹۷۴

۰۱۱-۳۳۶۸۷۹۶۷

info@wri.ac.ir​

دکتر عباس اکبرزاده

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۹

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۸

info@wri.ac.ir​

سیامک محمودی‌سیوند

۰۷۱-۳۶۵۰۶۵۰۲

۰۷۱-۳۶۵۰۶۵۰۱

info@wri.ac.ir​

مهندس یونس ظهرابی

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۳

ـ

info@wri.ac.ir

مدیران واحدهای ستادی

مسعود بحرینی مطلق

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۲

ـ

info@wri.ac.ir​

علیرضا جعفری

۰۲۱-۷۷۳۱۲۶۰

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۵

info@wri.ac.ir​

افسانه فراهانی

۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۲

۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹

info@wri.ac.ir​

نصیر حسنی خوشبخت

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۷

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۶

info@wri.ac.ir​

حسین هشترودی محمودی

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۴

۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۷

info@wri.ac.ir​

اسکرول به بالا