تاریخچه

مرکز تحقیقات آب و فاضلاب با هدف تحول در نظام تحقیقات آب و فاضلاب کشور، فعالیت خود را از ابتداي سال ۱۳۸۷ آغاز نمود. ایجاد شرایط لازم جهت ارتباط مستمر با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به منظور ایجاد بستر لازم براي همکاري نزديك و مستمر با شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستايي، از جمله فعاليتهاي اساسي مي باشد که مرکز تحقیقات آب و فاضلاب از ابتداي فعاليت خودا به آنها توجه ویژه نموده است. با تلاش ها به عمل آمده و پس از بازدید مهندس نامجو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همراهان در اواخر فروردین ماه ۱۳۸۷ از روند آماده سازي مرکز تحقیقات آب و فاضلاب و حصول اطمینان از پیگیري جدي فعاليتهاي مورد نیاز، هماهنگي لازم جهت انعقاد تفاهم نامه همکاري و انجام ۳۰ مورد طرح تحقيقاتي مصوب کمیته تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انجام پذیرفت. با امضاء این تفاهم نامه در تیرماه ۱۳۸۷، فعالیت مرکز جهت تهیه پیشنهادهاي پژوهشي و ايجاد ارتباط نزديك با اکثر دانشگاههای کشور آغاز گردید. این مرکز فعالیتهای خود را طي مراسمي در روز سه شنبه مورخ اول مرداد ماه ۱۳۸۷ با حضور مقام عالی وزارت نیرو مهندس فتاح، دکتر زرگر معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، دکتر دارياني معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انساني وزارت نیرو، مهندس نامجو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، دکتر رياحي رئیس موسسه تحقیقات آب، دکتر بدلیانس رئیس مرکز تحقیقات آب و فاضلاب، مدیران مراکز و پژوهشکده های دیگر موسسه تحقیقات آب به همراه تني چند از معاونان، مدیران كل و مدیران ارشد صنعت آب و آبفا آغاز کرد. راه اندازی این مرکز با هدف انجام امور پژوهشی و تحقیقات کاربردي در صنعت آب و فاضلاب کشور صورت پذیرفته است که اقدامي موثر و کارآمد جهت رفع نیازهاي پژوهشي کشور در این زمینه به شمار می آید.

• ارتقاء توانمندي ها و قابلیتهاي علمي اجرايي دست اندرکاران صنعت آب و فاضلاب • تقویت جایگاه پژوهش در فعالیتهای صنعت آب و فاضلاب کشور
• ایجاد ارتباط و تقویت تعامل بین مراکز علمي داخل و خارج از کشور از يك سو و دست اندرکاران صنعت آب و فاضلاب کشور از سوی دیگر به منظور گسترش تحقیقات و توسعه امور علمي پژوهشي و تربیت و آموزش نيروي متخصص
• ایجاد زمینه لازم جهت رشد خلاقیت هاي مديريتي و مهندسي در تمامی حوزه هاي صنعت آب و فاضلاب کشور
• تقویت دانش و نگرش مديريتي و مهندسي براساس نتایج حاصل از تحقیقات و انتقال فناوري
• پیشرفت و خودکفایی صنعت آب و فاضلاب کشور در زمينه هاي طراحي، اجرا و بهره برداري
• دستيابي به جایگاه شایسته صنعت آب و فاضلاب کشور در سطح ملی، منطقه اي و بين المللي
• ایجاد مرکز مرجع علمي، آزمایشگاهي، کاربردي در حد استانداردهاي ملي و بين المللي

شرح وظایف

• شناخت مسائل زیست محيطي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب و تعیین اولویتهای پژوهشي و تحقيقاتي
• انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه های مرتبط و یکپارچه نمودن دامنه فعالیت محققین صنعت آب و فاضلاب
• همکاری با مراکز آموزشي و صنعتي کشور به منظور انجام طرحهاي تحقيقاتي
• برقراري ارتباط علمي با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب در کشورهای دیگر
• برگزاری سمینارها و کارگاهها و دوره هاي آموزشي کوتاه مدت در زمينه هاي مرتبط با آب و فاضلاب
• همکاری در تدوین برنامه و سیاست هاي پژوهشي کشور در زمینه های مربوط به آب و فاضلاب
• ایجاد امکانات تحقيقاتي براي پژوهشگران و کارآموزان تحقيقاتي براي اجراي پایان نامه هاي كارشناسي ارشد و دکتري
• جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ایجاد بانك هاي اطلاعاتي مورد نیاز مرتبط با صنعت آب و فاضلابارائه مقالات و گزارش هاي تخصصي در ارتباط با روشهای جدید ابداع گشته در تصفیه آب و فاضلاب

گروه های پژوهشی

• آزمایشگاهها
• امور کيفي آب
• امور کیفي فاضلاب

  • • تصفیه آب
    • تصفیه فاضلاب

• تحقیقات صنعتي
• تاسیسات آزمایشي
• تصفیه خانه آب
• تصفیه خانه فاضلاب
• شبکه آب
• شبکه فاضلاب

اسکرول به بالا