تاریخچه

مرکز تحقیقات آب و فاضلاب با هدف تحول در نظام تحقیقات آب و فاضلاب کشور، فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۸۷ آغاز نمود. ایجاد شرایط لازم جهت ارتباط مستمر با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به منظور ایجاد بستر لازم برای همکاری نزدیک و مستمر با شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، از جمله فعالیتهای اساسی می باشد که مرکز تحقیقات آب و فاضلاب از ابتدای فعالیت خودا به آنها توجه ویژه نموده است. با تلاش ها به عمل آمده و پس از بازدید مهندس نامجو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همراهان در اواخر فروردین ماه ۱۳۸۷ از روند آماده سازی مرکز تحقیقات آب و فاضلاب و حصول اطمینان از پیگیری جدی فعالیتهای مورد نیاز، هماهنگی لازم جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری و انجام ۳۰ مورد طرح تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انجام پذیرفت. با امضاء این تفاهم نامه در تیرماه ۱۳۸۷، فعالیت مرکز جهت تهیه پیشنهادهای پژوهشی و ایجاد ارتباط نزدیک با اکثر دانشگاههای کشور آغاز گردید. این مرکز فعالیتهای خود را طی مراسمی در روز سه شنبه مورخ اول مرداد ماه ۱۳۸۷ با حضور مقام عالی وزارت نیرو مهندس فتاح، دکتر زرگر معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، دکتر داریانی معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، مهندس نامجو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، دکتر ریاحی رئیس موسسه تحقیقات آب، دکتر بدلیانس رئیس مرکز تحقیقات آب و فاضلاب، مدیران مراکز و پژوهشکده های دیگر موسسه تحقیقات آب به همراه تنی چند از معاونان، مدیران کل و مدیران ارشد صنعت آب و آبفا آغاز کرد. راه اندازی این مرکز با هدف انجام امور پژوهشی و تحقیقات کاربردی در صنعت آب و فاضلاب کشور صورت پذیرفته است که اقدامی موثر و کارآمد جهت رفع نیازهای پژوهشی کشور در این زمینه به شمار می آید.

• ارتقاء توانمندی ها و قابلیتهای علمی اجرایی دست اندرکاران صنعت آب و فاضلاب • تقویت جایگاه پژوهش در فعالیتهای صنعت آب و فاضلاب کشور
• ایجاد ارتباط و تقویت تعامل بین مراکز علمی داخل و خارج از کشور از یک سو و دست اندرکاران صنعت آب و فاضلاب کشور از سوی دیگر به منظور گسترش تحقیقات و توسعه امور علمی پژوهشی و تربیت و آموزش نیروی متخصص
• ایجاد زمینه لازم جهت رشد خلاقیت های مدیریتی و مهندسی در تمامی حوزه های صنعت آب و فاضلاب کشور
• تقویت دانش و نگرش مدیریتی و مهندسی براساس نتایج حاصل از تحقیقات و انتقال فناوری
• پیشرفت و خودکفایی صنعت آب و فاضلاب کشور در زمینه های طراحی، اجرا و بهره برداری
• دستیابی به جایگاه شایسته صنعت آب و فاضلاب کشور در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
• ایجاد مرکز مرجع علمی، آزمایشگاهی، کاربردی در حد استانداردهای ملی و بین المللی

شرح وظایف

• شناخت مسائل زیست محیطی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب و تعیین اولویتهای پژوهشی و تحقیقاتی
• انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه های مرتبط و یکپارچه نمودن دامنه فعالیت محققین صنعت آب و فاضلاب
• همکاری با مراکز آموزشی و صنعتی کشور به منظور انجام طرحهای تحقیقاتی
• برقراری ارتباط علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب در کشورهای دیگر
• برگزاری سمینارها و کارگاهها و دوره های آموزشی کوتاه مدت در زمینه های مرتبط با آب و فاضلاب
• همکاری در تدوین برنامه و سیاست های پژوهشی کشور در زمینه های مربوط به آب و فاضلاب
• ایجاد امکانات تحقیقاتی برای پژوهشگران و کارآموزان تحقیقاتی برای اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
• جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات و ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز مرتبط با صنعت آب و فاضلابارائه مقالات و گزارش های تخصصی در ارتباط با روشهای جدید ابداع گشته در تصفیه آب و فاضلاب

گروه‌های پژوهشی

• آزمایشگاه‌ها
• امور کیفی آب
• امور کیفی فاضلاب

  • • تصفیه آب
    • تصفیه فاضلاب

• تحقیقات صنعتی
• تاسیسات آزمایشی
• تصفیه‌خانه آب
• تصفیه‌خانه فاضلاب
• شبکه آب
• شبکه فاضلاب

اسکرول به بالا