موسسه تحقیقات آب

تاریخچه

مرکز تحقیقات آب و فاضلاب باهدف تحول در نظام تحقیقات آب و فاضلاب کشور، فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۸۷ آغاز نمود. راه‌اندازی این مرکز باهدف انجام امور پژوهشی و تحقیقات کاربردی در صنعت آب و فاضلاب کشور صورت پذیرفته است که اقدامی مؤثر و کارآمد جهت رفع نیازهای پژوهشی کشور در این زمینه به شمار می‌آید. ایجاد شرایط لازم جهت ارتباط مستمر با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به‌منظور ایجاد بستر لازم برای همکاری نزدیک و مستمر با شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، ازجمله فعالیت‌های اساسی می‌باشد که مرکز تحقیقات آب و فاضلاب از ابتدای فعالیت خود به آن‌ها توجه ویژه نموده است.ارکان مرکز تحقیقات آب و فاضلاب مدیر مرکز و کارشناسان پژوهشی می­باشند و گروه­های تخصصی مصوب مرکز شامل گروه­های کیفیت آب، فرآیندهای تصفیه، تأسیسات و آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب هست.  

 • تقویت جایگاه پژوهش در فعالیتهای صنعت آب و فاضلاب کشور
• ارتقاء قابلیت ها وتوانمندی های علمی متخصصان صنعت آب و فاضلاب
• ایجاد زمینه لازم جهت رشد خلاقیت های مدیریتی و مهندسی در تمامی حوزه های صنعت آب و فاضلاب کشور
• شناسایی فرصت های موجود به منظور گسترش 
• پیشرفت و خودکفایی صنعت آب و فاضلاب کشور در زمینه های طراحی، اجرا و بهره برداری
• دستیابی به جایگاه شایسته صنعت آب و فاضلاب کشور در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
• ایجاد مرکز مرجع علمی، آزمایشگاهی، کاربردی در حد استانداردهای ملی و بین الملل

شرح وظایف
  • ارزیابی اولویت­های  پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب و تدوین پروپوزال‌های مرتبط
  • انجام تحقیقات و یکپارچه نمودن دامنه فعالیت­های محققین در صنعت آب و فاضلاب
  • همکاری با مراکز آموزشی و صنعتی کشور به‌منظور انجام طرح‌های تحقیقاتی
  • همکاری در تدوین برنامه و سیاست‌های پژوهشی کشور در زمینه‌های مربوط به آب و فاضلاب
  • ارزیابی و داوری طرح‌ها و اختراعات مرتبط با صنعت آب و فاضلاب
  • ایجاد امکانات و زمینه­های تحقیقاتی برای کارآموزان و پژوهشگران در راستای اجرای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری
  • تقویت همکاری‌های مشترک علمی با دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب
گروه‌های پژوهشی

• آزمایشگاه‌ها
• امور کیفی آب
• امور کیفی فاضلاب

  • • تصفیه آب
    • تصفیه فاضلاب

• تحقیقات صنعتی
• تاسیسات آزمایشی
• تصفیه‌خانه آب
• تصفیه‌خانه فاضلاب
• شبکه آب
• شبکه فاضلاب

انرژی های نو
منابع آب
تصفیه بیولوژیکی آب
سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب
فناوری نوین گند زدایی
تثبیت لجن و تبدیل آن به مواد ارزشمند
بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب
ارتقاء تصفیه‌خانه‌های فاضلاب
فناوری‌های نانو در تصفیه آب و فاضلاب
فناوری‌های نوین تصفیه فاضلاب
فناوری‌های نوین نمک‌زدایی
تأسیسات و تجهیزات شبکه آب و فاضلاب
تدوین استانداردهای ملی در حوزه آب و فاضلاب
مدیریت پساب شور حاصل از نمک‌زدایی
تجهیزات امکانات و آزمایشگاه مجموعه

آزمایشگاه شیمی مؤسسه قادر به آنالیز تمامی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب و فاضلاب می‌باشد. این آزمایشگاه با دستگاه‌های پیشرفته قادر به آنالیز نمونه‌های مختلف آب و فاضلاب می‌باشد.

دستگاه‌های آزمایشگاه :

Edit Content

دستگاه کروماتوگرافی یونی  Ion ChromatographyمدلIC850  –Metrohm

از کروماتوگرافی یونی برای آنالیز شیمیایی آب و نیز گونه‌های بیوشیمیایی مانند آمینواسیدها و پروتئین‌ها استفاده می‌شود. با این روش آنیون‌ها و کاتیون‌های معمول در آب با دقت در حد ppb اندازه‌گیری می‌شوند. این دستگاه قابلیت آنالیز روزانه ۵۰ عدد نمونه را دارد .

Edit Content

دستگاه جذب اتمی SpectrometerAtomicAbsorption مدل Varian- AAS-240

از دستگاه جذب اتمی برای اندازه‌گیری کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب اشعه نوری توسط اتم در حالت گازی است. اسپکتروسکوپی جذب اتمی معمولاً در آزمایشگاه به‌منظور آنالیز فلزات سنگین موجود در آنالیت جهت سنجش کیفیت ماده موردنظر استفاده می‌شود. دقت تشخیص عناصر فلزی در دستگاه مذکور با تکنیک شعله در حد ppm می‌باشد . این دستگاه دارای سیستم  Furnace و پمپ VGA جهت اندازه‌گیری عناصر در حد ppb می‌باشد.

Edit Content

دستگاه پلاسمای جفت شده القایی Inductively Coupled Plasma(ICP) مدل Varian-710

این دستگاه قادر به‌اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه‌های مایع، جامد و بیولوژیکی بر اساس نشر پلاسما می‌باشد. جهت آنالیز نمونه جامد ابتدا هضم صورت گرفته و سپس نمونه محلول را به دستگاه تزریق می‌شود. این دستگاه توانایی اندازه‌گیری عناصر مختلف را با حد تشخیص ppm-ppb دارا می‌باشد. این دستگاه قابلیت آنالیز روزانه ۵۰ عدد نمونه را دارد .

Edit Content

دستگاه(TOC)Total Organic Carbon مدلTOC-VCSHShimadzu

توسط این دستگاه پارامترهای  کربن‌های آلی، کربن­های غیر آلی، کربن کل ­و نیتروژن کل در نمونه‌های آب‌وخاک شناسایی می‌گردد. این دستگاه قابلیت آنالیز روزانه ۲۰ عدد نمونه را دارد.

Edit Content

دستگاه کروماتوگرافی گازی همراه با دتکتور طیف‌سنج جرمی

Gas Chromatography–Mass Spectroscopy مدل Varian -GC-MS 4000

جداسازی مواد آلی ، مشتقات کلردار آلی سبک،  شناسایی هالو متان‌ها، ترکیبات آروماتیک چند حلقوی ، آنالیز و جداسازی MTBE، شناسایی ترکیبات آلی فرار یا  VOCتوسط دستگاه کروماتوگرافی گازی همراه با دتکتور طیف‌سنج جرمی آنالیز می‌گردد.

Edit Content

دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

مدل Smart line همراه با KNAUER-PINNCLE PCX

تمام ترکیبات با هر جرم مولکولی، حتی ترکیبات یونی را می‌توان توسط دستگاه مذکور شناسایی کرد. دستگاه HPLC موجود در آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب مجهز به دتکتورهای فلورسانس و UV می‌باشد. دستگاه همراه با مشتق ساز PCX می‌باشد که قادر به آنالیز کاربامات­ها- آمینواسیدها و پلی فسفات‌ها در نمونه‌های آب و فاضلاب با حساسیت بالا و گزینش پذیر ، مطابق با استاندارد است. این دستگاه قابلیت آنالیز روزانه ۱۰ عدد نمونه را دارد .

Edit Content

دستگاه­های اسپکتروفتومتر Spectrophotometers   مدل Lambda 45

دستگاه طیف‌سنج اسپکتروفتومتر در شناسایی و مقدار سنجی مواد و ترکیبات مولکولی با استفاده از خاصیت جذب مولکولی نور توسط ماده آنالیت می‌باشد. دستگاه اسپکتروفتومتر موجود در انواع تک پرتویی و دو پرتویی در آزمایشگاه موجود می­باشد.

Edit Content

مولتی پارامتر مدل Hach  Sension ۱۵۶

 این دستگاه جهت اندازه‌گیری پارامترهایی نظیر: اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی و شوری استفاده می‌شود. این دستگاه قابلیت آنالیز روزانه ۵۰ عدد نمونه را دارد .

Edit Content

دستگاه اندازه‌گیری BOD به همراه انکوباتور مدلHach- BOD Trak TM

دستگاه اندازه‌گیری BOD برای اندازه‌گیری اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی ( BOD ) توسط میکروارگانیسم‌های موجود در فاضلاب  برای تجزیه مواد آلی موجود در  نمونه داده‌شده در دمای خاص طی یک مدت‌زمان مشخص است. این دستگاه قابلیت آنالیز ۱۲ عدد نمونه را طی مدت ۵ روز دارد .

 

Edit Content

دستگاه‌های اسپکتروفتومتر Spectrophotometers  مدل RF-1501  کمپانی Shimadzu

شناسایی و اندازه‌گیری مواد رنگی ازجمله رنگ‌های کلروفیل  و فلورسانس، اندازه‌گیری شدت نور فلورسانس (FI) و غلظت (C) در این دستگاه امکان‌پذیر می‌باشد. از این دستگاه برای تشخیص کمی و کیفی ردیاب فلورسانس جهت تعیین ارتباط بین منابع آبی استفاده می‌گردد.  این دستگاه قابلیت آنالیز روزانه ۷۰ عدد نمونه را دارد .

در این آزمایشگاه مهم‌ترین شاخص­های میکروبی آب و فاضلاب ازجمله کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی ، باکتری‌های هتروتروف، سودوموناس و ….بر اساس روش‌های استاندارد شناسایی و شمارش می‌شود. همچنین در این آزمایشگاه مشاهدات میکروسکوپی و ماکروسکوپی موجودات بیولوژیکی توسط استریو میکروسکوپ مجهز به منبع نوری و میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین  انجام می‌شود. در این آزمایشگاه اندازه‌گیری مواد رنگی همچون کلروفیل a نیز صورت می‌پذیرد.

عباس اکبرزاده

دکتر عباس اکبر­زاده

a.akbarzadeh@wri.ac.ir

۰۲۱۷۷۰۰۰۹۱۸

زمینه تحقیقاتی: تصفیه بیولوژیکی آب و فاضلاب، مدیریت پساب شور ، سیستم‌های نمک‌زدایی ، پکیجهای تصفیه آب و فاضلاب، بازچرخانی فاضلاب

علیرضا ولی پور

دکتر علیرضا ولی پور

۰۲۱۷۷۰۰۹۱۹

زمینه تحقیقاتی: فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب، تالاب‌های مصنوعی، سل‌های سوختی میکروبی، استفاده مجدد از پساب، غشاهای پلیمری در تصفیه آب، نانو و محیط‌زیست،

نازنین همنبرد

مهندس نازنین همنبرد

۰۲۱۷۷۰۰۰۹۱۹

زمینه تحقیقاتی: شیمی آب و فاضلاب، الکتروشیمی، فتوکاتالیست ، نانو مواد ، روش‌های نوین نمک‌زدایی

????????????????????????????????????

دکتر فرزاد هاشم زاده

۰۲۱۷۷۰۰۰۹۱۹

زمینه تحقیقاتی: فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب، استفاده مجدد از آب­های نامتعارف و پساب، روش­های نوین حذف آلودگی از آب و فاضلاب، جاذب­های زیستی نوین

مریم شجاعی پور

دکتر مریم شجاعی پور

زمینه تحقیقاتی: انجام آنالیزهای مرتبط با آب و فاضلاب

علی پرچ

دکتر علی پرچ

۰۲۱۷۷۰۰۰۹۰۸

زمینه تحقیقاتی: استخراج مواد باارزش از کاتالیستهای مستعمل، آنالیز ترکیبات شیمیایی توسطHPLC و تصفیه آب و فاضلاب

فرزانه جان محمدی

مهندس فرزانه جان محمدی

۰۲۱۷۷۰۰۰۹۰۸

زمینه تحقیقاتی: آلودگی میکروبی آب و پساب

رضا دژپسند

مهندس رضا دژپسند

۰۲۱۷۷۰۰۰۹۰۸

زمینه تحقیقاتی:آنالیز کمی و کیفی آلاینده‌های آب و فاضلاب

طرح های پژوهشی
کتب منتشر شده
ردیف
عنوان کتاب
نوع
مولف / مترجم
تاریخ آخرین چاپ
ناشر
۱
مهندسی فاضلاب
تألیف
عباس اکبرزاده
۱۳۸۴
دیباگران
۲
واژه‌نامه ایمنی بهداشت و محیط‌زیست
تألیف
عباس اکبرزاده
۱۳۸۷
مهرازان- دانشکده حفاظت و بهداشت‌کار
۳
ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست‌ در صنایع فرآیندی
ترجمه
عباس اکبرزاده
۱۳۸۷
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت‌کار
۴
مبانی مهارت‌های آتش‌نشانی در عملیات
تألیف
عباس اکبرزاده
۱۳۸۸
فن‌آوران – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۵
تصفیه فاضلاب صنعتی
ترجمه
عباس اکبرزاده
۱۳۹۱
فدک ایساتیس
۶
ارتقاء و بهسازی تصفیه خانه های آب و فاضلاب
ترجمه
عباس اکبرزاده
۱۳۹۳
خانیران
۷
مدیریت کیفیت منابع آب
تالیف
عباس اکبرزاده
۱۳۹۸
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق
۸
A review and perspective of constructed wetlands as a green technology in decentralization practices
تألیف (فصل کتاب)
علیرضا ولی پور
۲۰۱۷
Springer
اسکرول به بالا