شرح وظایف

امور مـالی مسؤولیت تعیین خط مشی‌های مالی، همکـاری در تنظیم بـودجه، ثبت فعـالیت‌هـای انجام شده در سیستم حسابداری براساس ضوابط قانونی و نظام‌های مالی تدوین شده، تهیه ترازهای آزمایشی مربوطه، انجام کنترل‌های مالی، تهیه گزارشات مدیریتی و تهیه صورت‌های مالی موسسه را دارا می‌باشد.

واحد دريـافت و پرداخت و دفترداری و تنظیم حساب

 • تهیه وتدوین صورتهای مالی
 • اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها بر اساس شکل متحد به منظور ایجاد وحدت رویه وقابلیت مقایسه گزارشات  مالی
 • پیگیری و به روزرسانی مانده حساب های سنواتی
 • و اجرای دستورالعملهای پیش پرداخت و علی الحساب

واحد حقوق و دستمزد

 • محاسبه معوقه‌ها و تهيه ليست‌هاي مربوطه
 • محاسبه مأموريت‌ها و تهيه ليست‌هاي مربوطه
 • محاسبه تفاوت احكام و تهيه ليست‌هاي مربوطه
 • تهيه معوقه بيمه‌ها و تهيه ليست‌هاي مربوطه و پرداخت ليست‌ها به سازمان‌هاي مربوطه
 • تهيه ذخيره سنوات و ذخيره مانده مرخصي كاركنان بازخريدي و يا بازنشسته.
 • ارائه ليست‌هاي بيمه به سازمان‌هاي مربوطه اعم از سازمان تأمين اجتماعي و مركز و شعبه ۲۴ و سازمان خدمات درماني و .
 • پيگيري و بررسي مشكلات پرونده بيمه مؤسسه با سازمان تامين اجتماعي

واحد رسيدگي و اعتبارات

 • رسيدگي و جمع بندي اسناد تنخواه گردان عامل مالي ، كارپردازي و عاملين مراكز  
 • تهيه و تنظيم نامه مفاصا حساب بيمه جهت تمامي پيمانكاران
 • رسيدگي به صورت وضعيت پيمانكاران و ارائه شناسنامه هاي مالي مرتب
 • تطبيق تمامي درخواست خريد ها با موافقت نامه ها برابر ضوابط قانوني
 • بستن حساب هاي عاملين محترم و كارپرداز مؤسسه
 • رسيدگي به سندهاي مسافرت هاي خارجي صورت پذيرفته و تطبيق آن با قوانين و مقررات
 • تهيه و گزارش مانده تنخواه ها 
 • تهيه و تنظيم دستورالعمل و قوانين رسيدگي و ارسال به كليه مراكز
 • بررسي و رسيدگي به سند هاي حسابداري صادره 

امين اموال

 • سرشماري اموال موسسه 
 • پلاك گذاري اموال در تهران و شهرستانها به صورت كامل
 • بروز رساني دفتر اموال
 • ثبت سيستمي اموال مؤسسه و آمادگي جهت ارائه گزارش
 • رسيدگي به اموال اسقاط و خارج از رده مؤسسه و مكاتبات با كانون كارشناسان رسمي دادگستري جهت دريافت قيمت‌ها

واحـد وصول مطالبات

 • تهيه ، ارسال و پيگيري نامه‌هاي درخواست وجه
 • وصول مطالبات مؤسسه 
 • پيگيري و دريافت نامه معافيت از سازمان تامین اجتماعی
 • تهيه و ارسال نامه درخواست اعلام وضعيت و دريافت نامه جوابيه اعلام وضعيت از كارفرماهاي قراردادهاي خاتمه يافته(جهت ارائه به سازمان تامين اجتماعي)
 • مكاتبه با كارفرماهاي طرف قرارداد جهت معافيت از كسور بيمه

رابط امور مالی

 • دريافت و پيگيري اعتبارات درآمد اختصاصي، هزينه‌اي و عمراني از وزارت دارايي(خزانه) و انتقال به حساب‌هاي مربوطه
 • پيگيري و دريافت مجوز براي اعطاي تسهيلات وام 
 • پيگيري افتتاح حساب‌هاي مؤسسه..
 • دريافت اعتبارات از خزانه.
 • واريز حق‌الزحمه ذينفعان مؤسسه به حساب‌هاي آنان از طريق سامانه ساتنا.
 • واريز درمان به حساب كاركنان.

 

   • ثبت و نگهداری حساب‌ها 
   • صدور اسناد حسابداری 
   • تهیه تر از آزمایشی از حساب‌های کل و معین
   • تنظیم لیست‌های حقوق و دستمزد
   • انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت
   • نگهداری حساب تنخواه‌گردان کارپرداز و عامل مالی
   • تهیه صورت مغایرت بانکی و …
افراد

علیرضا جعفری

۰۲۱-۷۷۳۱۱۲۶۰

داخلی:

میترا محمدی

۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۸

داخلی: ۳۵۳

ابوالفضل علی آبادی​

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۱۷​

داخلی: ۳۵۷

لیلا رمضانی​

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۱۷​

داخلی: ۳۵۶

سعید گرجی​

۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۹

داخلی : ۳۶۰

بهروز صبوری​

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۱۷

داخلی: ۳۵۹

عباس رحیمی

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۴۳

داخلی : ۳۶۱

حسین منتظرشاه نشین

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۴۳​

داخلی : ۳۶۱​

اسکرول به بالا