موسسه تحقیقات آب

شرح وظایف

امور مـالی مسؤولیت تعیین خط مشی‌های مالی، همکـاری در تنظیم بـودجه، ثبت فعـالیت‌هـای انجام شده در سیستم حسابداری براساس ضوابط قانونی و نظام‌های مالی تدوین شده، تهیه ترازهای آزمایشی مربوطه، انجام کنترل‌های مالی، تهیه گزارشات مدیریتی و تهیه صورت‌های مالی موسسه را دارا می‌باشد.

واحد دریـافت و پرداخت و دفترداری و تنظیم حساب

 • تهیه وتدوین صورتهای مالی
 • اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها بر اساس شکل متحد به منظور ایجاد وحدت رویه وقابلیت مقایسه گزارشات  مالی
 • پیگیری و به روزرسانی مانده حساب های سنواتی
 • و اجرای دستورالعملهای پیش پرداخت و علی الحساب

واحد حقوق و دستمزد

 • محاسبه معوقه‌ها و تهیه لیست‌های مربوطه
 • محاسبه مأموریت‌ها و تهیه لیست‌های مربوطه
 • محاسبه تفاوت احکام و تهیه لیست‌های مربوطه
 • تهیه معوقه بیمه‌ها و تهیه لیست‌های مربوطه و پرداخت لیست‌ها به سازمان‌های مربوطه
 • تهیه ذخیره سنوات و ذخیره مانده مرخصی کارکنان بازخریدی و یا بازنشسته.
 • ارائه لیست‌های بیمه به سازمان‌های مربوطه اعم از سازمان تأمین اجتماعی و مرکز و شعبه ۲۴ و سازمان خدمات درمانی و .
 • پیگیری و بررسی مشکلات پرونده بیمه مؤسسه با سازمان تامین اجتماعی

واحد رسیدگی و اعتبارات

 • رسیدگی و جمع بندی اسناد تنخواه گردان عامل مالی ، کارپردازی و عاملین مراکز  
 • تهیه و تنظیم نامه مفاصا حساب بیمه جهت تمامی پیمانکاران
 • رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران و ارائه شناسنامه های مالی مرتب
 • تطبیق تمامی درخواست خرید ها با موافقت نامه ها برابر ضوابط قانونی
 • بستن حساب های عاملین محترم و کارپرداز مؤسسه
 • رسیدگی به سندهای مسافرت های خارجی صورت پذیرفته و تطبیق آن با قوانین و مقررات
 • تهیه و گزارش مانده تنخواه ها 
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل و قوانین رسیدگی و ارسال به کلیه مراکز
 • بررسی و رسیدگی به سند های حسابداری صادره 

امین اموال

 • سرشماری اموال موسسه 
 • پلاک گذاری اموال در تهران و شهرستانها به صورت کامل
 • بروز رسانی دفتر اموال
 • ثبت سیستمی اموال مؤسسه و آمادگی جهت ارائه گزارش
 • رسیدگی به اموال اسقاط و خارج از رده مؤسسه و مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت دریافت قیمت‌ها

واحـد وصول مطالبات

 • تهیه ، ارسال و پیگیری نامه‌های درخواست وجه
 • وصول مطالبات مؤسسه 
 • پیگیری و دریافت نامه معافیت از سازمان تامین اجتماعی
 • تهیه و ارسال نامه درخواست اعلام وضعیت و دریافت نامه جوابیه اعلام وضعیت از کارفرماهای قراردادهای خاتمه یافته(جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی)
 • مکاتبه با کارفرماهای طرف قرارداد جهت معافیت از کسور بیمه

رابط امور مالی

 • دریافت و پیگیری اعتبارات درآمد اختصاصی، هزینه‌ای و عمرانی از وزارت دارایی(خزانه) و انتقال به حساب‌های مربوطه
 • پیگیری و دریافت مجوز برای اعطای تسهیلات وام 
 • پیگیری افتتاح حساب‌های مؤسسه..
 • دریافت اعتبارات از خزانه.
 • واریز حق‌الزحمه ذینفعان مؤسسه به حساب‌های آنان از طریق سامانه ساتنا.
 • واریز درمان به حساب کارکنان.

 

   • ثبت و نگهداری حساب‌ها 
   • صدور اسناد حسابداری 
   • تهیه تر از آزمایشی از حساب‌های کل و معین
   • تنظیم لیست‌های حقوق و دستمزد
   • انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت
   • نگهداری حساب تنخواه‌گردان کارپرداز و عامل مالی
   • تهیه صورت مغایرت بانکی و …
همکاران

علیرضا جعفری

a.jafari@wri.ac..ir

۰۲۱۷۷۳۱۱۲۶۰

فرزانه واثقی نیک

۰۲۱۷۷۳۱۱۲۶۰

۰۲۱۷۷۰۰۴۵۳۵

ابوالفضل علی آبادی

۰۲۱۷۷۰۰۴۵۳۴

میترا محمدی

۰۲۱۷۷۰۰۰۳۰۸

عباس رحیمی

۰۲۱۷۷۰۰۴۵۴۳

لیلا رمضانی

۰۲۱۷۷۳۱۱۲۶۰

سعید گرجی

۰۲۱۷۷۰۰۰۵۱۷

اسکرول به بالا