موسسه تحقیقات آب

شرح وظایف

امور مـالی مسؤولیت تعیین خط مشی‌های مالی، همکـاری در تنظیم بـودجه، ثبت فعـالیت‌هـای انجام شده در سیستم حسابداری براساس ضوابط قانونی و نظام‌های مالی تدوین شده، تهیه ترازهای آزمایشی مربوطه، انجام کنترل‌های مالی، تهیه گزارشات مدیریتی و تهیه صورت‌های مالی موسسه را دارا می‌باشد.

واحد دریـافت و پرداخت و دفترداری و تنظیم حساب

 • تهیه وتدوین صورتهای مالی
 • اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها بر اساس شکل متحد به منظور ایجاد وحدت رویه وقابلیت مقایسه گزارشات  مالی
 • پیگیری و به روزرسانی مانده حساب های سنواتی
 • و اجرای دستورالعملهای پیش پرداخت و علی الحساب

واحد حقوق و دستمزد

 • محاسبه معوقه‌ها و تهیه لیست‌های مربوطه
 • محاسبه مأموریت‌ها و تهیه لیست‌های مربوطه
 • محاسبه تفاوت احکام و تهیه لیست‌های مربوطه
 • تهیه معوقه بیمه‌ها و تهیه لیست‌های مربوطه و پرداخت لیست‌ها به سازمان‌های مربوطه
 • تهیه ذخیره سنوات و ذخیره مانده مرخصی کارکنان بازخریدی و یا بازنشسته.
 • ارائه لیست‌های بیمه به سازمان‌های مربوطه اعم از سازمان تأمین اجتماعی و مرکز و شعبه ۲۴ و سازمان خدمات درمانی و .
 • پیگیری و بررسی مشکلات پرونده بیمه مؤسسه با سازمان تامین اجتماعی

واحد رسیدگی و اعتبارات

 • رسیدگی و جمع بندی اسناد تنخواه گردان عامل مالی ، کارپردازی و عاملین مراکز  
 • تهیه و تنظیم نامه مفاصا حساب بیمه جهت تمامی پیمانکاران
 • رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران و ارائه شناسنامه های مالی مرتب
 • تطبیق تمامی درخواست خرید ها با موافقت نامه ها برابر ضوابط قانونی
 • بستن حساب های عاملین محترم و کارپرداز مؤسسه
 • رسیدگی به سندهای مسافرت های خارجی صورت پذیرفته و تطبیق آن با قوانین و مقررات
 • تهیه و گزارش مانده تنخواه ها 
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل و قوانین رسیدگی و ارسال به کلیه مراکز
 • بررسی و رسیدگی به سند های حسابداری صادره 

امین اموال

 • سرشماری اموال موسسه 
 • پلاک گذاری اموال در تهران و شهرستانها به صورت کامل
 • بروز رسانی دفتر اموال
 • ثبت سیستمی اموال مؤسسه و آمادگی جهت ارائه گزارش
 • رسیدگی به اموال اسقاط و خارج از رده مؤسسه و مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت دریافت قیمت‌ها

واحـد وصول مطالبات

 • تهیه ، ارسال و پیگیری نامه‌های درخواست وجه
 • وصول مطالبات مؤسسه 
 • پیگیری و دریافت نامه معافیت از سازمان تامین اجتماعی
 • تهیه و ارسال نامه درخواست اعلام وضعیت و دریافت نامه جوابیه اعلام وضعیت از کارفرماهای قراردادهای خاتمه یافته(جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی)
 • مکاتبه با کارفرماهای طرف قرارداد جهت معافیت از کسور بیمه

رابط امور مالی

 • دریافت و پیگیری اعتبارات درآمد اختصاصی، هزینه‌ای و عمرانی از وزارت دارایی(خزانه) و انتقال به حساب‌های مربوطه
 • پیگیری و دریافت مجوز برای اعطای تسهیلات وام 
 • پیگیری افتتاح حساب‌های مؤسسه..
 • دریافت اعتبارات از خزانه.
 • واریز حق‌الزحمه ذینفعان مؤسسه به حساب‌های آنان از طریق سامانه ساتنا.
 • واریز درمان به حساب کارکنان.

 

   • ثبت و نگهداری حساب‌ها 
   • صدور اسناد حسابداری 
   • تهیه تر از آزمایشی از حساب‌های کل و معین
   • تنظیم لیست‌های حقوق و دستمزد
   • انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت
   • نگهداری حساب تنخواه‌گردان کارپرداز و عامل مالی
   • تهیه صورت مغایرت بانکی و …
افراد

علیرضا جعفری

a.jafari@wri.ac..ir

۰۲۱۷۷۳۱۱۲۶۰

فرزانه واثقی نیک

۰۲۱۷۷۳۱۱۲۶۰

۰۲۱۷۷۰۰۴۵۳۵

ابوالفضل علی آبادی

۰۲۱۷۷۰۰۴۵۳۴

میترا محمدی

۰۲۱۷۷۰۰۰۳۰۸

مهدی حسنی

۰۲۱۷۷۰۰۰۵۱۷

سمیرا قاسمی

ندا کامرانی

عباس رحیمی

۰۲۱۷۷۰۰۴۵۴۳

سعید گرجی

۰۲۱۷۷۰۰۰۵۱۷

لیلا رمضانی

۰۲۱۷۷۳۱۱۲۶۰

اسکرول به بالا