موسسه تحقیقات آب

شرح وظایف

امور اداری از بخش‌های مهم در یک سازمان محسوب می‌شود و مانند یک پل ارتباطی بین تمام واحدهای سازمان است. امور اداری از فعال‌ترین بخش‌ها به شمار می‌آید و در حقیقت هسته مرکزی سازمان است. امور اداری با کلیه واحدهای سازمان در ارتباط است و این ارتباط نیاز به نیروی انسانی متخصص، با تجربه و کارآمد دارد

بررسی و صدور احکام کارگزینی ( افزایش، ماموریت، انتقال، انتصاب،…) اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به امور شاغلین و  بازنشستگان، تهیه شرح وظائف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط، تهیه دستورکار جهت طرح در هیات اجرائی منابع انسانی موسسه، بررسی و نظارت بر امور حضور و غیاب کارکنان و تنظیم لیست کارکرد ماهانه آنان بمنظور پرداخت (حقوق، اضافه کار، ایاب ذهاب) در هر ماه و ثبت مرخصی استفاده شده کارکنان ومحاسبه مرخصی استفاده شده کارکنان در پایان هر سال با کسر مرخصی استحقاقی سالانه و انتقال مانده به سال بعد، مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان، انجام ارزیابی عملکرد کارکنان،  انجام امور بیمه‌های درمانی، انجام امور امکانات رفاهی اعم از (مهمانسرا، زائرسرا و باشگاه ورزشی)، ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه‌های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در اتوماسیون اداری،  بررسی مقررات استخدامی و تبدیل وضعیت کارکنان، ثبت و بروزرسانی اطلاعات کارکنان در سامانه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور.

  • کارگزینی و بیمه

  انجام کلیه امور مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء، انتصاب، انتقال، ماموریت، مرخصی، استعفا، اخراج و… تنظیم احکام کارگزینی مربوطه، مطالعه و بررسی و اظهار نظر در رابطه با قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های استخدامی و جاری کشور و تهیه پیشنهادات لازم در این رابطه به مسوولین ذیربط درون و برون سازمانی، تهیه گزارش‌های لازم برای مسئولین مربوط، اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری، انجام مکاتبات با واحدهای داخل موسسه و سازمان‌های خارج از موسسه، شرکت در جلسه‌ها و کارگروه‌های مختلف، بررسی و صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به امور شاغلین و  بازنشستگان، تهیه شرح وظائف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط، اقدام در مورد انتقال کارکنان متقاضی به سایر واحدها و صدور تسویه حساب و ارسال پرونده آنان  پس از طی مراحل قانونی، بررسی حضور و غیاب کارکنان و تنظیم لیست کارکرد ماهانه آنان بمنظور پرداخت حقوق، اضافه کار، ایاب ذهاب در هر ماه و ثبت مرخصی استفاده شده کارکنان ( ساعتی و روزانه ) و مرخصی استعلاجی آنان در و محاسبه مرخصی استفاده شده کارکنان در پایان هر سال با کسر مرخصی استحقاقی سالانه و انتقال مانده مرخصی به سال بعد، تحویل پرونده‌های مختومه به بایگانی راکد، بایگانی پرونده‌ها طبق دستورالعملهای لازم ،انجام کلیه امور مربوط به امور درمان کارکنان و انعقاد قرارداد اولیه و پس از آن دریافت نسخ درمانی کارکنان و ارسال به بیمه و پیگیری تا وصول نتیجه، انجام کلیه امور بیمه مربوط به بازنشستگی کارکنان، انجام کلیه امور مربوط به خانه‌های سازمانی.

  • انبار

  تحویل اجناس خریداری شده و رسید آن و صدور حواله خروج در زمان اعلام نیاز واحدها، انبارگردانی در پایان هرسال و ارائه گزارش به مدیر مربوطه.

  • کارپردازی

  انجام کلیه امور مربوط به خرید کالا و خدمات، ثبت سامانه برای خریدهای متوسط به بالا، تهیه اسناد مثبته و ارسال به امور مالی به منظور تسویه تنخواه.

  • دبیرخانه

  ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه‌های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در اتوماسیون اداری، تفکیک و توزیع نامه‌ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه، تفکیک و توزیع نامه‌ها برای ارجاع به واحد اقدام‌کننده، بسته‌بندی و ارسال نامه‌ها با پست یا پیک، حفظ و نگهداری نامه‌ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده‌های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی.

افراد

مهندس سهند اکبریان

۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۲

محبوبه حسینی

۰۲۱۷۷۰۰۰۵۰۸

افسانه فراهانی

۰۲۱۷۷۰۰۰۵۱۸

a.farahani@wri.ac.ir

لیلا نوری

۰۲۱-۷۷۳۱۰۰۵۷۷

۰۲۱۷۷۳۱۱۹۵۹

احمد میرزائی

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۷

فرهاد سیاری

۰۲۱-۷۷۳۱۰۰۵۷۷

۰۲۱۷۷۳۱۱۹۵۹

مهندس رضا نصرالهیان

۰۲۱۷۷۰۰۰۵۰۹

مهندس پژمان صادقی

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۹۳

p.sadeghi@wri.ac.ir

احمد زالی

۰۲۱۷۷۰۰۰۹۱۷

داخلی: ۳۴۴

محسن حق محمدی

۰۲۱۷۷۳۰۴۲۴۶

اسکرول به بالا