موسسه تحقیقات آب

ماه: تیر ۱۴۰۰

وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅مبانی و کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار و رادیواکتیو در منابع آب 👤سخنران: دکتر محمد میرزاوند کارشناس پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆روز دوشنبه: هفتم تیرماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار  Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000407 @WaterResearchInstitute 💧🇮🇷💧 #پژوهش_آب_ایران_پایدار 🌐

وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅ارائه رویکردهای ارزیابی پایداری آبخوان و طرح احیا و تعادل‌بخشی 👤سخنران: دکتر سعیده سامانی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆روز دوشنبه: سی‌ویکم خردادماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000331 @WaterResearchInstitute💧🇮🇷💧 #پژوهش_آب_ایران_پایدار 🌐

کارگاه آموزشی

🔴کارگاه آموزشی با موضوع: ✅ شدت آسیب‌پذیری فیزیکی دلتای رودخانه سفیدرود در مقابل نوسانات سطح تراز آب دریای خزر 👤سخنران: دکتر همایون خوشروان عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆روز چهارشنبه: بیست‌وششم خردادماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۹ تا ۱۲ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار  Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/s14000326 @WaterResearchInstitute 💧🇮🇷💧 #پژوهش_آب_ایران_پایدار 🌐

سمینار مجازی

سازمان نقشه‌برداری کشور با همکاری سازمان‌های دریایی به‌مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان بین‌المللی هیدروگرافی و همچنین روز جهانی هیدروگرافی برگزار می‌کند: 🔴سمینار مجازی با موضوع: ✅ نقش هیدروگرافی در شناخت بهتر دریاها و اقیانوس‌ها 📆روز دوشنبه: سی‌ویکم خردادماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۹ تا ۱۲ 🔗لینک شرکت در سخنرانی: https://www.skyroom.online/ch/ncc2/hydrography @WaterResearchInstitute 💧🇮🇷💧 #پژوهش_آب_ایران_پایدار 🌐

وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅ بسترهای اجتماعی تحول قوانین آب در ایران 👤سخنران: دکتر مهشید طالبی کارشناس پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆روز دوشنبه: بیست‌وچهارم خردادماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000324 @WaterResearchInstitute💧🇮🇷💧 #پژوهش_آب_ایران_پایدار 🌐

اسکرول به بالا