بارش پراکنده این هفته در حوضه‌های شمالی و هفته آینده ناچیز در اکثر حوضه‌های آبریز کشور رخ می‌دهد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری، وقوع بارش‌های پراکنده برای مناطق واقع در شمال غرب، شمال و قسمت‌هایی از شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.