با حکم رییس موسسه تحقیقات آب؛ مدیر برنامه و بودجه موسسه تحقیقات آب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، دکتر محمدرضا کاویانپور در جلسه شورای مدیران این موسسه مورخ چهاردهم تیرماه سال جاری، از زحمات دکتر مسعود بحرینی مطلق مدیر پیشین برنامه و بودجه تقدیر به عمل آورد و طی حکمی دکتر سید محمدهادی مشکاتی را به عنوان مدیر جدید برنامه و بودجه موسسه تحقیقات آب معرفی کرد.