کاهش میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز در هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در هفته جاری، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به‌صورت پراکنده در عمده مناطق کشور افزایشی و تنها در بخش‌های از جنوب غرب و جنوب شرق کشور کاهشی و نسبت به هفته گذشته به‌صورت پراکنده در بیشتر مناطق کشور کاهشی خواهد بود.