موسسه تحقیقات آب وضعیت بارش‌ها در آخرین ماه سال آبی جاری را پیش‌بینی کرد: حوضه‌های آبریز کشور این هفته بارش ناچیز دارند/هفته بعد حوضه دریای خزر شاهد بالاترین میزان بارش

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، هفته جاری، وقوع بارش‌های ناچیز در بیشتر مناطق کشور پیش‌بینی می‌شود. همچنین با توجه‌ به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته آینده، وقوع بارش‌ها در نواحی واقع در سواحل دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.