هفته جاری بیشترین میزان بارش در حوضه آبریز دریای خزر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، با توجه‌ به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته جاری، وقوع بارش‌ها در نواحی واقع در سواحل دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.