پیش‌بینی وضعیت بارش‌ها در حوضه‌های آبریز طی هفته جاری و آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، هفته جاری وقوع بارش‌ها عمدتاً در نواحی شمالی به‌خصوص سواحل دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.