وضعیت بارش‌های حوضه‌های آبریز کشور در هفته جاری و هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، وقوع بارش‌ها به‌طور عمده در مناطق شمالی و جنوب غرب تا مرکز کشور پیش‌بینی می‌شود.