تناوب بارش‌ها در حوضه‌های آبریز کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در جنوب کشور و به‌صورت پراکنده در برخی از مناطق شمالی و غربی کشور پیش‌بینی می‌شود.