عبداله قاسم‌پور مقام سوم مسابقات تنیس روی میز را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، مسابقات انفرادی در دو رده زیر ۴۴ سال و بالای ۴۴ سال برگزار شد که در بخش انفرادی زیر ۴۴ سال این دوره از مسابقات ۶۶ شرکت‌کننده به رقابت پرداختند.