بازدید همکاران موسسه تحقیقات آب از تصفیه‌خانه شماره ۶ استان تهران

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، عباس اکبرزاده مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب، یونس امین‌پور مدیر گروه سازه‌های هیدرولیکی و حمید کاردان مقدم مدیر گروه محیط‌زیست پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی از بخش‌های تصفیه‌خانه شماره ۶ استان تهران بازدید کردند.