موسسه تحقیقات آب

روز: اسفند ۶, ۱۴۰۱

بازدید وزیر منابع آب و انرژی تاجیکستان از موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، روز پنجشنبه چهارم اسفندماه سال جاری و در حاشیه برگزاری سیزدهمین اجلاس مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو)، «دلیر جمعه» وزیر منابع آب و انرژی تاجیکستان از آزمایشگاه‌ها و مدل‌های هیدرولیکی موسسه تحقیقات آب بازدید کرد.

صحت‌سنجی تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل دبی جریان آب در شرایط مختلف بهره‌برداری و تدقیق عملکرد آن‌ها

محدودیت منابع آب کشور از یک‌سو و نیاز روزافزون به تولیدات کشاورزی از سوی دیگر، توجه به مصرف بهینه آب کشاورزی را ضروری نموده است.

اسکرول به بالا