موسسه تحقیقات آب

روز: اسفند ۲۰, ۱۴۰۱

افزایش میزان تبخیر آب هم‌زمان با افزایش دمای هوا و کاهش بارش‌ها

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق مرکزی و جنوب شرقی به‌صورت محدود و پراکنده کاهشی و در بخش‌های شمالی کشور به‌صورت محدود و پراکنده افزایشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته در شمال غرب، شمال شرق و شرق کشور افزایشی خواهد بود.

اسکرول به بالا