حوضه‌های آبریز شمالی شاهد بیشترین بارش

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها به‌طور عمده در مناطق شمال، مرکزی (به‌خصوص استان کرمان) و جنوب شرقی کشور پیش‌بینی می‌شود.