حوضه‌های آبریز کشور چه میزان بارش دریافت می‌کنند

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها به‌طور عمده در مناطق شمال غربی و برخی مناطق جنوب شرقی کشور پیش‌بینی می‌شود.