سلسله نشست‌های آینده‌پژوهی و تبیین نقش و جایگاه مهم سدها در مدیریت مابع آب کشور

کمیته مخازن آبی چندمنظوره IRCOLD با همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار می‌کند: