پیش‌بینی افزایش بارش‌ها در حوضه‌های آبریز کشور طی دو هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در هفته جاری وقوع بارش در مناطق غربی، شمال غرب کشور و سواحل دریای خزرپیش‌بینی می‌شود.