بیشترین میزان بارش در حوضه آبریز دریای خزر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در برخی مناطق غرب و جنوب کشور پیش‌بینی شده است.