ارزیابی «طرح‌های فناورانه رویداد دایان ۹ با موضوع آب، انرژی و مدیریت فرایند» در سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، بر اساس اهداف و برنامه‌های سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) طرح “زیست‌بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی ـ ایمینو” در توسعه و تجاری‌سازی محصولات و خدمات موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان با موضوع «بررسی طرح‌های فناورانه رویداد دایان ۹ با موضوع آب، انرژی و مدیریت فرایند» برگزار شد.