انعقاد قرارداد پژوهشی موسسه تحقیقات آب با دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو

امتیاز:
۵/۵

قرارداد پژوهشی با موضوع «برآورد سطوح زیر کشت اراضی دیم حوضه‌های آبریز کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای» به کارفرمایی دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با مؤسسه تحقیقات آب منعقد گردید.


به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات آب، این پروژه که مسئولیت اجرای آن بر عهده پژوهشکده منابع آب موسسه تحقیقات آب است در راستای تکمیل پروژه «استفاده از توانمندی‌های فناوری سنجش از دور به منظور تهیه نقشه‌های کاربری زراعی (آبي) حوضه‌های آبریز کشور» منعقد شده است. هدف اصلی از انجام پروژه مذکور، برآورد سطوح زیر کشت اراضی دیم در تمامی حوضه¬های آبریز کشور با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکيک مکاني مناسب است. بدين منظور برای مرزبندی و تعیین محدوده عرصه و اعیان اراضی دیم از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا حسب دسترسي، استفاده مي‌شود و براي تفکيک آنها از ساير پوشش‌هاي اراضي (همانند اراضی مرتعی، جنگلی، اراضی آبی و موارد مشابه با آن¬ها) از تصاوير رايگان چند زمانه Landsat و يا Sentinel-2 (قدرت تفکيک مکاني متوسط) استفاده خواهد شد.
گفتنی است اطلاعات استخراج شده از این پروژه و همچنین پروژه برآورد سطوح اراضی زراعی آبی و باغی کشور در سامانه پایش کاربری و پوشش اراضی کشور با تارنمای https://lulc.wri.ac.ir/ قابل مشاهده است.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اسکرول به بالا