نصب ایستگاه باران‌سنجی در موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، یک دستگاه باران‌سنج و یک دستگاه حسگر دما به‌منظور ثبت اطلاعات بارش و دمای لحظه‌ای در محل موسسه تحقیقات آب، نصب و به بهره‌برداری رسید.